Home  |  Tarih

Kuruluş ve ilk mücadeleler

Kuruluş ve ilk mücadeleler

Kıbrıs Komünist Partisi’nin (KKP) Kuruluş Kongresi 15 Ağustos 1926’da gerçekleştirildi. KKP’nin Kuruluş Kongresi, 1920’li yılların başında Kıbrıs’ta sosyalist ideolojinin ve…

Read more

AKEL’in kuruluşu ve faşizme karşı mücadele

AKEL’in kuruluşu ve faşizme karşı mücadele

İkinci Dünya Savaşı patladığında, KKP illegalitede koşullarında faaliyet gösteriyordu. Hakların faşizme karşı verdikleri büyük mücadele yeni koşullar yarattı. Kıbrıs’ta Palmer…

Read more

Sömürgeciliğe karşı mücadele ve toplumsal mücadeleler

Sömürgeciliğe karşı mücadele ve toplumsal mücadeleler

Kıbrıs’ta kurtuluş mücadelesinde iki merkez oluştu. Sağ ve sermaye sınıfı dönemin başpiskoposunun başında yer aldığı ulusal liderlik etrafında bir araya…

Read more

Zor yıllar – Sömürgeciliğe karşı mücadele doruk noktasına ulaşıyor

Zor yıllar – Sömürgeciliğe karşı mücadele doruk noktasına ulaşıyor

1955 yılında sağ liderlik etkin bir hareketle, mücadelede tüm inisiyatifi eline almak ve solu kenara itmek arzusuyla, Kıbrıs koşullarında yanlış…

Read more

Emperyalist dayatmalara ve şovenizme karşı mücaele

Emperyalist dayatmalara ve şovenizme karşı mücaele

Silahlı mücadele çıkmazı Zürich-Londra antlaşmalarının dayatılmasına olanak tanıdı. Zürich antlaşmasıyla adadaki emperyalist varlığın kalıcılaştıracağını, Kıbrıs’ın garantör güçlerin himayesi altına sokulacağını…

Read more

Faşizme ve Türkiye’nin işgaline karşı mücadele

Faşizme ve Türkiye’nin işgaline karşı mücadele

Kıbrıs’ın düşmanları Kıbrıs Cumhuriyeti’ni çeşitli emperyalist planlarla dağıtmada başarısız kalınca, yabancı karar merkezleri Kıbrıs’ı içten çökertme politikasına yöneldiler. Bu yeni…

Read more

ΑΚΕL ve Kıbrıs Sorunu

ΑΚΕL ve Kıbrıs Sorunu

1974 Temmuz ayından itibaren Kıbrıs halkının mücadelesi, Kıbrıs’ın birliği ve toprak bütünlüğü ana hedefiyle, işgal karşıtı bir içerik kazandı. AKEL,…

Read more

Halkın Partisi

Halkın Partisi

AKEL Kıbrıslı emekçilerin partisidir. Mevcudiyet ve faaliyetinin 80 yılı boyunca her zaman emekçilerin ve geniş halk kitlelerinin haklarının, arzularının ve…

Read more

Günümüzün Dünyası

Günümüzün Dünyası

Sovyetler Birliği’nin ve sosyalist devletler topluluğunun dağılmasının ardından, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, emperyalizm daha da saldırgan hale geldi….

Read more