Home  |  Avrupa Birleşik Solu – Kuzey Yeşil Sol

Avrupa Birleşik Solu/İskandinav Yeşil Sol (GUE/NGL) https://www.guengl.eu/ Avrupa Parlamentosu’nda Sol’un siyasi grubudur. Bugün 13 üye ülkenin partilerinden 39 milletvekili var.

https://www.europarl.europa.eu/meps/el/search/advanced?name=&groupCode=4277&countryCode=&bodyType=ALL

GUE/NGL bugün Avrupa’da bir dizi üye devletten komünist, sol, ilerici ve ekolojist partilerin içinde yer aldığı sol güçlerin en fazla bir araya geldikleri alandır. GUE/NGL işleyişinde konfederal bir niteliğe sahiptir, yani grupta yer alan ayrı partiler/temsilcilikler gerekli gördükleri durumlarda farklı tutumlar ortaya koyabilirler. Bu özellik farklı ideolojik ve politik tezlere, tarihi ve etnik geleneklere, önceliklere ve hassasiyetlere sahip olan partilerin GUE/NGL’de birlikte var olmalarına olanak tanımaktadır. GUE/NGL başka bir Avrupa vizyonunu öne çıkaran ve bugün AB’de hâkim olan politikalara, özellikle ekonomide neoliberalizme, dış/savunma politikasında militarizme ve AB’nin antidemokratik ve şeffaf olmayan işleyişine ve yapısına karşı çıkan güçleri bir araya getirmektedir. 

Tarih

Sol Grup’un tarihsel olarak kökleri AP milletvekillerinin 1979’da üye devletlerin halkları tarafından doğrudan seçilmesinden önce Avrupa Parlamentosu içinde faaliyet gösteren “Komünistler ve Müttefikler” Grubu’na dayanmaktadır. 1989’da 4 parti “Avrupa Birleşik Sol” Grubu’nu oluştururken, diğer 3 komünist parti (Yunanistan, Fransa ve Portekiz) “Sol Birlik” Grubu’nu oluşturdu. 1994 Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra solun tüm güçlerini tek bir grupta bir araya getirmeye yönelik bir süreç başladı. Böylece İspanya Birleşik Solu, Fransız Komünist Partisi, İtalya’nın Komünist Yeniden İnşası, Portekiz Komünist Partisi, Yunanistan Komünist Partisi ve Yunanistan’ın Sol Koalisyonu Birleşik Avrupa Solu Konfederal Grubu’nu oluşturdu (Fransızca: Gauche Unitaire Européenne- GUE). 1994 yılında grup İsveç, Finlandiya ve Danimarka’dan Kuzey Yeşil Sol (NGL) içerisinde yer alan sol partilerin katılımıyla genişleyerek bugünkü GUE/NGL adını aldı. Ardından GUE/NGL başka partilerin de katılımıyla artarda genişledi. 2004 yılında Kıbrıs’ın AB’ye katılımı ve Kıbrıslı AP milletvekillerinin seçilmesiyle AKEL GUE/NGL’ye tam üye olarak katıldı.

Tezler ve Faaliyetler

GUE/NGL’nin birliği ve faaliyetleri 8 temel siyasi alana dayanır:

  • Neoliberalizme ve kemer sıkma politikalarına karşı; sosyal hakların ve emekçilerin haklarını güçlendirme girişimleri; eşitsizlik, yoksulluk ve sosyal dışlanmaya karşı mücadele için somut önlemler; yoksulluktan koruyan asgari gelirler ve ücretler.
  • Kamu mallarının, hizmetlerinin ve nimetlerinin özelleştirilmesine karşı. Kooperatif mülkiyeti de dahil olmak üzere kamu mülkiyetinin güçlendirilmesi girişimleri.
  • AB’nin askerileştirme ve müdahale politikalarına, silahlanma yarışına karşı direniş, konvansiyonel silahlar ve kitle imha silahlarından arınma için girişimler.
  • Vergi cennetlerine, “kara deliklere”, vergi kaçakçılığına, sahtekârlıklara karşı mücadele. Yolsuzluklara karşı mücadele için ve daha fazla şeffaflık için girişimler.
  • Halkların kendi kaderini tayin hakkı ve aynı zamanda egemenlik haklarının korunması için mücadelelerinde dayanışma.
  • Her türlü serbest ticaret anlaşmalarına karşı direniş ve güney ülkeleriyle büyük ticari ittifaklar arasında adil ekonomik ilişkiler için mücadele.
  • Dayanışmayı temel alan bir Avrupa göç politikası gereksinimini vurgulayarak, yabancı düşmanlığına ve ırkçılığa karşı mücadele.
  • Cinsiyet eşitliğinin entegrasyonuyla feminist bir Avrupa’nın desteklenmesi. Kadına yönelik her türlü şiddete karşı çıkarak tüm dünyada feminist hareketlerin ve mücadelelerin desteklenmesi.

    No posts were found.