Home  |  Konuşmalar   |  İki Toplumlu Fotoğraf Yarışmasının Ödül Töreninde AKEL Avrupa Parlamentosu Milletvekili Yorgos Yeorgiu tarafından yapılan konuşma

İki Toplumlu Fotoğraf Yarışmasının Ödül Töreninde AKEL Avrupa Parlamentosu Milletvekili Yorgos Yeorgiu tarafından yapılan konuşma

 

 

Artık kurumsallaşan ve bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz İki Toplumlu fotoğraf yarışmamızın ödül törenine AKEL ve aynı zamanda Avrupa Birleşik Sol Grubu adına hepinize hoş geldiniz demek istiyorum.

 

Yarışmaya katılan 49 fotoğrafçının hammadde olarak ışığı ve zamanı değerlendirip, yılmaz ruhlarıyla Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin ortak kültürünü, insani anları, tarihsel ve kültürel birikimi, halkımızın tarihini ve bizim gerçeğimizi somutlaştıran eşsiz fotoğrafları bugün önümüzde bulunuyor.

 

Buradaki her fotoğraf kültürel bağlarımızın rehberliğinde tarihe bir yolculuk, bir gerçeklik arayışı, ortak geleneğimizin yeniden canlandırılmasıdır.

 

Objektif bir hikâyeyi yakalar, bilinçaltı bakış açılarını ortaya çıkarır ve cevaplar arar. “Kahve Saati”nden “Ermu 1900”e ve “Ηarup Toplama”ya… ve ardından “Orak Zamanı”a “Kil”e ve “Lefkara İşi Nakış”a… “Ayıklama”dan “Bir Hayat Boyu Balık Tutarak”a ve “Dede”ye… “Eşek”ten “Eski Lefkoşa”ya ve “Kıbrıs Kültürü İpek Kozası Nakışı”na…

 

Bu duygulandıran görüntüler aracılığıyla fotoğrafçılar tanık rolünde, kültürümüzden bir sayfa açıyorlar, varlığımızdan anları karelerine yansıtıyorlar ve ilişkilerimizdeki empatiyi ortaya koyuyorlar. Bizi köleleştirmeye çalışanlarla mücadele etmemiz için bize tükenmez bir güç sağlayan bilinçlerimizi uyandırmanın ve geliştirmenin bir aracı olarak kültürümüzü canlandırıyor ve yaşatıyorlar.

 

Ortak kültürümüz sömürünün olmayacağı insancıl ve adil bir dünya için verdiğimiz mücadelede yıpranmayan gücümüzdür. Hayatta kalabilme, özgürlük, sosyal refah ve adalet mücadelemizin itici gücüdür. Üstelik de milliyetçiliğin, ırkçılığın, savaşların şiddetinin, insan hakları ihlallerinin, insanın insan tarafından sömürüsünün ve barbarlığın sirenlerinin her zamankinden daha yüksek sesle çınladığı günümüzde ortak kültürümüzü yaşatma çabası her zamankinden daha da büyük önem taşıyor.

 

Kıbrıslı fotoğrafçıların fotoğrafları bir şiir, ortak bir iletişim kodu, geçmişimiz ve geleceğimiz, tüm Kıbrıslıların ortak vatanı olan özgür ve yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ta Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin barış içinde bir arada yaşama mücadelesinin feneridir.

 

Bu nedenle, her birimiz kendi alanımızda, ortak kültürümüzün rehberliğinde, köklerimizle konuşarak ve geleceğe bakarak, ortak vatanımız için, işgalin sona ermesi, Kıbrıs’ımızın ve halkımızın yeniden birleşmesi için direnmeye devam edeceğiz.

 

PREV

Kıbrıs sorununun çözümü tüm Kıbrıslıların, Türkiye'nin, Yunanistan'ın, Avrupa Birliği'nin ve tüm bölgemizin yararına olacaktır

NEXT

III. İki Toplumlu Fotoğraf Yarışması’nın ödül törenindeAKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu'nun Konuşması