Home  |  Konuşmalar   |  AKEL’in 22. Kongresinde AKEL M.K. Polit Büro Üyesi Nikos İoannu tarafından yapılan açılış konuşması

AKEL’in 22. Kongresinde AKEL M.K. Polit Büro Üyesi Nikos İoannu tarafından yapılan açılış konuşması

 

15 Ağustos 1926. Limasol’da Vasiliu Makedonos Caddesi 13 numara.
O zamanlar bir avuç insan; 1001 önlem altında topu, topu yaklaşık yirmi kişi küçümsenenlerin, zulme uğrayanların, ezilenlerin rüyasını, vizyonunu hayata geçirdiler.
Tesadüfün tohumu değilim ben,
Ben yeni yaşamın yaratıcısıyım.
İhtiyacın evladı ve gazabın olgun çocuğuyum ben.
Şair Kostas Varnalis işte bu satırlarla rüyalara renk katıyordu.

Değerli davetliler,
Yoldaşlar,
Sol, uğradığı takibatlara, kovuşturmalara, hapislere, hatta cinayetlere rağmen, bu memlekette derin köklere sahiptir. 90 yıldır buradayız. Biz, gitmeye gelmedik. Gidici değiliz. Bize şüpheyle bakanlara, karşı çıkanlara inat, biz kalmaya geldik ve kalıcıyız. Geçen 90 yıl sadece başlangıçtı.
Biraz dönüp tarihe baktığımızda, net sınıfsal, ideolojik ve siyasi istikameti olan mücadeleci bir partiyi bize emanet eden, halen hayatta olan veya olmayan öncü mücadelecileri, halkın emektar mücadelecilerini saygıyla anıyor ve önlerinde saygıyla eğiliyoruz.
Biraz dönüp tarihe baktığımızda, bizim büyük yükümlülüğümüzün ve sorumluluğumuzun da gelecek nesillere böyle bir parti bırakmak olduğunu anlıyoruz.
Biraz dönüp tarihe baktığımızda, geleceğe umutla bakarak, “AKEL’i daha ileriye götürmek, daha yükseğe çıkarmak için buradayız” diyoruz.
Memleketin o zaman olduğu gibi, bugün de güçlü bir AKEL’e ihtiyacı var; güçlü bir Sol’a ihtiyacı var. Tel örgülerin ve işgalin sınırlayamayacağı bütün Kıbrıs’ta güçlü bir Sol’a ihtiyacı var. Çözüm ve yeniden birleme için halkımızın tümünün mücadelesini kendi tekelimizde görmeksizin, biz, bu memleketin Sol’u olarak, gelişmeler karşısında yeniden birleşme bayrağını herkesten daha yüksekte dalgalandırmaya çağrılmaktayız ve bunu yapmak için her sebebimiz var.
Bizim yüreklerimizle bir atıyor Kıbrıslıtürklerin yürekleri de. Bizim partimizin yüreğine bu adanın Hıristiyan-Müslüman-Maronit-Latin bütün insanları sığar.90 yıllık sürecimizde ayrımcılıklar yapmadık. AKEL’in bağrına Kıbrıs’ın Türkleri de, Helenleri de sığdı. Mişaulis de, Kavazoğlu da sığdı. İkisi de bunca acılar çekmiş olan Kıbrıs’ımızın topraklarında. Biri Hıristiyan, diğeri Müslüman mezarlığında.

Yoldaşlar,
Kongremiz toplum açısından daha öncesinde görülmemiş zor koşullarda gerçekleştiriliyor.
Kıbrıs toplumu yaralı. Toplum Kızgın. Bir avuç bankacının ve derin ekonomik düzenin ekonomik cürümlerinin bedelini toplumun tümünün yoksullukla, işten çıkarmalarla, sefaletle, işsizlikle, kesintilerle ödemek zorunda bırakılmasının nasıl mümkün olduğunu kendi kendisine soruyor.
Emekçiler kazanımlarının daha öncesinde görülmemiş bir biçimde saldırılara uğramasıyla karşı karşıyalar. Ayda 300-500 avro maaşla çalışanlar burjuvaların mantığına göre işsizler ordusu içerisinde olmadıkları için şanslı sayılıyorlar.
En ağır bedeli genç nesiller ödüyor. Gençlik, kemer sıkma ve memorandum politikalarının gelecek için rüyalarını, hayallerini yıktığını görüyor. Gençler, ülkeyi en umut veren rezervlerinden mahrum bırakarak, başka ülkelere göç etmek zorunda kalıyor.
Hayır ve yardım kurumları halkımızın yaşamının parçası olmuş durumda.
Memorandum taraftarları aynı dili konuşuyorlar, aynı kelimeleri kullanıyorlar. Sorumlulukları geçmişe yükleyip, gelecek daha iyi günler için umut satıyorlar ama bu iyi günler hiç gelmiyorlar.
Bu ekonomik kriz koşullarında, emekçilerin onurunu yıpratan politikalara karşı mücadele ve direnişte partimiz, sınıf sendikacılığı hareketi ile birlikte öncü gücü teşkil etmektedir. Kongremizden daha mücadeleci, daha talep edici olarak çıkacağız. “GÜÇ MÜCADELELERDE, UMUT SOL’DA” sloganımızı toplumla birlikte yaşama geçireceğiz.
Günümüzde neoliberalizmin sözde çok net, bilimsel analizlerle teorik savunucuları krizleri kendi kalıplarıyla yorumlamaya çabalıyorlar. Buna karşın, yine gerçek ve yaşamın kendisi insanlığın geleceğinin kapitalizm olamayacağı ve yeni bir dünyanın, sosyalizm dünyasının mümkün olduğunu tamamen bilimsel ve diyalektik biçimde kanıtlayan, çağımızın en büyük teorisyeni ve düşünürü Karl Marks’ı doğruluyorlar.

Yoldaşlar,
AKEL yurtsever ve aynı zamanda enternasyonalist partidir. Demokrasi, özgürlük ve sosyal adalet için mücadele eden halklarla dayanışma içerisindedir.
Kongremiz bölgemizin ve aynı zamanda Avrupa’nın ve dünyanın yaşadığı sorunlarla uğraşacak, bunlar üzerinde çalışacaktır.
Dünyanın dört bir yanından bu kadar önemli sayıda delegenin buradaki mevcudiyeti Kıbrıs’a ve partimize yönelik dayanışma ve desteğin göstergesidir.
Sizin mevcudiyetiniz bizi özellikle onurlandırıyor ve bize devam etmemiz için güç veriyor. Size teşekkür ederiz.
Bu düşüncelerle, 22. Kongre bugünden itibaren dört gün boyunca kendi rotasını çiziyor. İleri yoldaşlar!

YAŞASIN 22. KONGRE!
YAŞASIN BİRLEŞİK KIBRIS!

PREV

“Emperyalizm ve savaşlar döneminde faşizmin ve gerici güçlerin tehlikeleri” konulu AKEL tarafından gerçekleştirilen uluslararası toplantıda Yeni Kıbrıs Partisi adına Murat Kanatlı tarafından yapılan konuşma

NEXT

AKEL’in 22. Kongresi’nin açılışında AKEL M.K. Genel Sekreteri Andros Kiprianu tarafından yapılan konuşmadan bölümler: