Home  |  Açıklamalar   |  UNFICYP’in görev süresinin yenilenmesi hakkında AKEL Merkez Komitesi Basın Bürosu’nun açıklaması

UNFICYP’in görev süresinin yenilenmesi hakkında AKEL Merkez Komitesi Basın Bürosu’nun açıklaması

 

AKEL Merkez Komitesi Basın Bürosu UNFICYP’in görev süresinin yenilenmesi hakkında yaptığı açıklamada “Güvenlik Konseyi’nin yeni kararı Kıbrıs’taki barış gücünün görev süresinin artık yıllık bazda yenileneceğinin belirtilmesi dışında önceki karardan önemli ölçüde farklılık arz etmemektedir. Elbette kararda, Maraş’ta tek yanlı hareketlerin devam etmesi halinde Güvenlik Konseyi’nin tepkisini çekebileceğinin eklenmesi gibi bazı yeni olumlu unsurlar da bulunmaktadır. BM Genel Sekreteri’nin bir özel görevliyi atamasının gerekliliğinin daha net bir şekilde ifade edilmesi de olumlu olumlu olarak değerlendirilmektedir” dedi.

 

AKEL açıklamasında ayrıca şunları kaydetti: “Günümüz koşullarında, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarında ve açık net atıfta bulunulan 1251 sayılı kararında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon çözümüne yönelik BM Güvenlik Konseyi’nin konumunu yeniden teyit etmesinin önemli olduğu görüşündeyiz. Bilindiği gibi, bu somut karar tek egemenliği, tek uluslararası kimliği ve tek vatandaşlığı öngörmektedir. Bununla birlikte, özellikle de Türkiye’nin ve Kıbrıstürk liderliğinin iki devletli çözüm ve egemen eşitlik konusunda ısrar ettiği günümüzde Güvenlik Konseyi’nin önceki kararlarında her zaman yer alan ve bu özelliklere ilişkin açık referansın da eksik bırakılmamış olması gerektiği kanaatindeyiz”

 

Türkiye’nin ve Kıbrıstürk liderliğinin iki devletli çözüm ve egemen eşitlik tezinin bu kararda da açıkça kınanmasının gerektiğine işaret eden AKEL, statükonun durağan ve sürdürülebilir olmadığı ve toprak üzerinde çözümü ulaşılmaz hale getirebilecek ve geri dönüşü olmayan yeni değişikliklerin olması tehlikesinin olduğu konusunda Güvenlik Konseyi’nin bir kez daha uyardığını belirtti.

 

Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin Kıbrıslılara ait olduğunun altının çizildiği Güvenlik Konseyi kararında BM’nin tarafları çözümü çabalarında destekleyerek yardımcı olmaya devam edeceğini teyit ettiğini ifade eden AKEL, aynı zamanda bu kararda, kapsamlı bir çözüm hedefiyle diyaloğun yeniden başlatılmasının mümkün olduğu ifade edilirken bir umut penceresi açıldığını, çözüm sorumluluğunun Kıbrıslıların kendisine ait olduğu uyarısında bulunulduğunu ve bu uyarının Kıbrısrum tarafını da ilgilendirdiğini vurguladı.

 

BM Güvenlik Konseyi’nin bu uyarısının önümüzdeki seçimlerde seçilecek yeni Cumhurbaşkanı tarafından ciddiye alınması gerektiğinin altını çizen AKEL, Nikos Hristodulidis ve Averof Neofitu’nun ilan ettikleri gibi Anastasiadis’in çizgisinde devam edildiği takdirde bu umut penceresinin kapanacağını ve bunu izleyecek tüm feci sonuçlarla taksimin kalıcılaşması ile karşı karşıya kalacağımızı dile getirdi.

 

AKEL açıklamasında “yapılması gereken, taraflar arasında varılan görüş birlikleri korunarak, Crans Montana’da kalınan yerden Guterres çerçevesi temelinde müzakerelerin yeniden başlamasını hedefleyen somut inisiyatifler üstlenilmesidir. Halkın oylarıyla onurlandırıp kendisini Cumhurbaşkanı seçtiği takdirde Andreas Mavroyannis’in yapacağı budur” dedi.

 

PREV

On yıldır hüküm süren çıkarlar sistemi iktidarda kalmak için çırpınıyor  

NEXT

Andreas Mavroyannis Kıbrıs’ı ve Kıbrıs halkını birleştiriyor