Home  |  Konuşmalar   |  Özker Özgürü’ün anısına AKEL Polit Büro Üyesi Hrisanthos Zannettos tarafından yapılan konuşma

Özker Özgürü’ün anısına AKEL Polit Büro Üyesi Hrisanthos Zannettos tarafından yapılan konuşma

Değerli yoldaşlar, dostlar,
Sevgili Özgür ailesi,

Bugün burada Özker Özgür’ün hepimizden beklediğini gerçekleştiriyoruz. Kıbrıslırumlar ve Kıbrıslıtürkler birlikte O’nu saygıyla anıyoruz ve adamızın yeniden birleştirilmesi için ortak mücadelemize devam ediyoruz.

Özker Özgür’ün aramızdan ayrıldığı günden bugüne on yıl geçti. Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ve barış için mücadelenin yolunu aydınlatan sembollere iki toplumun da büyük ihtiyacının olduğu bir dönemde, O, tüm canlılığıyla hafızalarımızda yaşamaya devam ediyor.

Özker Özgür karanlık dönemlerde aydınlık bir semboldü. İlerici Kıbrıslıtürklerin özgürce ve eşit koşullarda mücadele edebilmesi için mücadeleler verdi. Demokrasi, ifade özgürlüğü ve iki toplumun yeniden yakınlaşması için mücadeleler verdi. Bu değerler uğruna O, bedel ödeme pahasına milliyetçi düzenle çatıştı ve sonunda haklı çıktı.

Özker Özgür sadece Kıbrıstürk toplumunun iyiliği için mücadele etmekle kalmadı. Aynı zamanda Kıbrıslıtürklerin, Kıbrıslırumların ve adanın diğer toplumlarının, işgal güçleri ve yabancı ordular olmaksızın, ortak vatanın gerçek efendileri olmaları için de çetin mücadeleler verdi.

1970’li, 1980’li zor yıllarda Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin AKEL ve uluslararası komünist hareketle güçlü ilişkilerinin olması için mücadele etti. Çünkü O, Kıbrıs’ta ve dünyada gerçek değişimi ve ilerlemeyi sadece Sol güçlerin gerçekleştireceğine inanıyordu. Milliyetçiliğin, şovenizmin ve emperyalizmin akıttıkları zehirle yurdumuzda açtıkları büyük yaraları saracak ortak bir cephede iki toplumu Sol güçlerin bir araya getirebileceğine inanıyordu. O, Kıbrıs’ta ve dünyada barış ve sosyal ilerleme için mücadele etti.

Emperyalist entrikalara karşı ortak mücadeleyi ilan ederek, milliyetçiliğe ve şovenizme karşı çok zor koşullar altında dahi direndi. Yaşamını hedef alan tehditlere göğüs gererek, kısa insan ömrüne sadece bu mücadeleyle verilebilecek gerçek anlam ve içeriğin bilincinde olan bir halk mücadelecisinin cesareti, kararlılığı ve içtenliğiyle büyük manevi ve siyasi kişiliğini gösterdi.

Hepimizin yanıtlamamız gereken soru, Özker Özgür’ün siyasi mirasını nasıl değerlendirebileceğimiz sorusudur. Bu soruya AKEL olarak, bizim yanıtımız yeniden birleşmiş federal bir Kıbrıs’ta iki toplumun refah içerisinde yaşayacakları güne ulaşıncaya kadar Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin ortak mücadeleleri ve daha fazla mücadeleleridir.

Yoldaş Özker’in anısı ebediyen yaşayacak.

PREV

Bütün gücümüzle Kıbrıs sorununun çözümü için çalışıyoruz

NEXT

Özker Özgür’ün aramızdan ayrılışının 10. Yıldönümünde AKEL ve Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) tarafından Özker Özgür’ün anısına gerçekleştirilen iki toplumlu etkinlikte AKEL Polit Büro Üyesi Stefanos Stefanu’nun konuşması