Home  |  Açıklamalar   |  Ne yapılan beyanlar ne de aşırı sağa gösterilen hoşgörü var olan gerçek sorunlara çözümler getirmeyecektir

Ne yapılan beyanlar ne de aşırı sağa gösterilen hoşgörü var olan gerçek sorunlara çözümler getirmeyecektir

 

Hloraka’da yaşayanların istisnasız tümünün güvenliğinin ve mülklerinin korunması, aşırı sağcı pogromların ve şiddet olaylarının tekrarlanmasının önlenmesi devletin görevidir. Hükümet bölgede güvenliği elle tutulur bir şekilde sağlamalı ve olaylara karışanları adalet önüne çıkarmalıdır.

 

Elbette düşünen her vatandaşın sorduğu soru bu noktaya nasıl gelindiğidir. Önceki DİSİ hükümeti Hloraka’daki durumla ilgilenmeyi reddetmişti. Örneğin, bu köydeki yapı kompleksinin kabul edilemez ve sefil bir durumda olduğu yıllardır biliniyordu. Buna rağmen, söz konusu binada faaliyete izin verildi; çünkü görüldüğü üzere, bu durumdan çıkarları olanlara ne yasayı ne de somut kararnameleri uygulamayan o dönemin hükümeti tarafından arka çıkılıyordu. O dönemde hükümette olanlar sorunlara sadece çözüm getirmemekle kalmayıp, aynı zamanda toplumu zehirleyen, aşırı sağcı grupların eylemlerini teşvik eden ve besleyen, zehir saçan yabancı düşmanlığı söylemini de benimsediler. İktidarda oldukları on yıl boyunca ülkenin göçmen politikasının tüm felsefesi bu durumdaydı.

 

Ancak biz kınama ve eleştirilerle yetinmiyoruz. Ülkenin nihayet uluslararası, Avrupa ve Kıbrıs yasal çerçevesine dayanan ve şu eksenlere sahip etkili bir sığınma ve göç politikasına sahip olması gerektiğini tekrarlıyoruz:

 

  1. İltica başvurularının hukuka uygun bir şekilde hızla incelenmesi

 

  1. Ülkemizde yasal olarak bulunan göçmen ve mültecilere yönelik entegrasyon politikalarının yaşama geçirilmesi

 

  1. İnsan onuruna yakışır barınma koşullarının sağlanması

 

  1. İstisnasız tüm üye devletlerin nüfuslarına ve olanaklarına göre mültecilerin yerleşecekleri bir sistemin Dublin Düzenlemesi’nin yerini alması

 

Bütün bunların yapılabilmesi için siyasi irade gerekmektedir ve hükümeti bu konuda derhâl harekete geçmeye çağırıyoruz. Ne yapılan beyanlar ne de aşırı sağa gösterilen hoşgörü var olan gerçek sorunlara çözümler getirmeyecektir.

 

PREV

Temel ürünlerde yaşanan pahalılık nedeniyle toplumun ve ekonominin desteklenmesine yönelik önlemler alınması gerekiyor

NEXT

Bankaların elde ettikleri aşırı kârları vergilendirin!