Home  |  Açıklamalar   |  Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Siyasi Parti ve Grupların Ortak Açıklaması

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Siyasi Parti ve Grupların Ortak Açıklaması

“Federal bir çözüm için güçlerimizi birleştiriyoruz”

Kıbrıs için gerçekleştirilecek olan gayri resmi 5+BM toplantısına hazırlanırken, siyasi partilerimiz ve gruplarımız ülkemizin yeniden birleşmesi için güçlerini birleştiriyorlar. Bu bağlamda, Cenevre’de yapılacak gayri resmi 5+BM toplantısı öncesinde liderlerin atmaları gereken acil siyasi adımlar için sesimizi yükseltiyoruz. Aynı zamanda, vizyonumuzu kucaklamaları yönünde daha fazla Kıbrıslıya ilham vermek için toplum içerisinde daha yoğun çalışacağımızı taahhüt ederiz.

Cenevre toplantısı öncesinde, iki liderin ve ilgili tüm tarafların, ülkemizin yeniden birleşmesi nihai amacına yönelik bir vizyon ve bağlılıkla yapıcı bir diyaloğa girmeleri gerektiğine olan inancımız tamdır. Buna ek olarak, taraflar Kıbrıs sorununun üzerinde anlaşmaya varılmış olan zeminde kapsamlı çözümü için resmi müzakereleri mümkün olan en hızlı bir biçimde yeniden başlatma hedefiyle samimi bir diyaloğa girmelidirler. Müzakereler anlamlı ve aciliyet duygusu içerisinde sonuç odaklı olmalıdır.

25 Kasım 2019’da Berlin’deki gayri resmi toplantıdan sonra yapılan BM açıklamasında belirtildiği gibi, her iki tarafın vardığı yakınlaşmalara, iki liderin 11 Şubat 2014 tarihli Ortak Açıklaması’na ve 30 Haziran 2017 tarihli Guterres Çerçevesi’ne gerçek anlamda bağlı kalınması koşuluyla bu hedefe ulaşılabilir. Halihazırda üzerinde anlaşmaya varılmış olan konuların yeniden açılması sadece diyaloğu karmaşıklaştıracak ve geciktirecektir.

Nihai hedef, BM’nin ilgili tüm kararları ve parametrelerine bağlı kalarak, siyasi eşitliğin olacağı iki bölgeli ve iki toplumlu bir federal çözüm için stratejik bir siyasi anlaşmaya varılması olmalıdır.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin statükonun durağan olmadığı ve sürdürülmesinin Kıbrıs’ta kalıcı barış, güvenlik ve refahın sağlanmasına zarar veren kavramsal etkilerinin artmasına yol açtığı değerlendirmesini paylaşıyoruz. Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünün istikrar ve güvenlik açısından tüm bölgenin de yararına olacağına inanıyoruz.

Bu vesileyle, liderlere birlikte gerekli önlemleri almaları ve geçiş noktalarında ilgili sağlık tedbirlerini alarak geçişleri normalleştirmeleri çağrımızı tekrarlıyoruz. Bu yönde iki taraf, pandemiyle ilgili tüm ortak zorluklara işbirliği ve dayanışma çerçevesinde karşı koymak için daha fazla çalışmalıdır.

Partilerimiz ve gruplarımız, her iki toplumda da federal çözüme hazırlığı hedefleyen tüm çabaları desteklemeye bağlı kalmaya devam etmektedirler. Bu yönde, halkımızı ve sivil toplumu Adanın yeniden birleşmesi ihtiyacını vurgulamak hedefiyle bugün Lefkoşa’nın merkezinde yapılacak ortak eyleme katılarak destek vermeye çağırıyoruz.

Destekleyen siyasi partiler/gruplar:

CTP – Cumhuriyetçi Türk Partisi

AKEL – Emekçi Halkın İlerici Partisi

TDP – Toplumcu Demokrasi Partisi

BKP – Birleşik Kıbrıs Partisi

YKP – Yeni Kıbrıs Partisi

Sol Hareket – Αριστερό Κίνημα

Εργατική Δημοκρατία – İşçi Demokrasisi

Αριστερή Πτέρυγα – Sol Kanat

OPEK – Sosyal Reform Derneği

PREV

Lukaidis: Tüm Kıbrıslıların hak ettiği Kıbrıs, yeniden birleşmiş federal Kıbrıs'tır

NEXT

Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk Siyasi Parti ve Grupların Ortak Açıklaması