Home  |  Açıklamalar   |  Irkçılığa Karşı Uluslararası Eylem Günü Bildirgesi

Irkçılığa Karşı Uluslararası Eylem Günü Bildirgesi

 

 

21 Mart Irkçılığa Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak belirlenmiştir.

 

Yerinden, yurdundan edilmiş olan insanların sayısı 2022’nin sonunda 103 milyon olarak hesaplanmaktadır. Savaşlar, çatışmalar, neoliberalizmin tekelleri tarafından yağmacı bir şekilde ülkelerin sömürülmesi büyük mülteci ve göçmen dalgalarını yaratan başlıca nedenlerdir. Tüm bunlara insan hakları ihlalleri, otoriter, milliyetçi ve faşist rejimlerin iktidara gelmeleri ve iklim krizi de eklenmektedir.

 

İnsan haklarının sorgusuz sualsiz herkesçe kabul edilmesinin gerektiği bir dönemde, savaştan, zulümden ve mutlak yoksulluktan kaçan ve daha iyi bir yaşam arayışıyla karada ve denizde hayatlarını tehlikeye atan milyonlarca insan temel ihtiyaçlarından dahi mahrum bir şekilde insanlık dışı koşullarla ya da duvarlarla ve dikenli tellerle karşı karşıya kalıyorlar, kamplara yığılarak dışlanıyorlar, sosyal ve kurumsal ırkçılığa yaşıyorlar.

 

Önceki Hükümet, mülteciler ve göçmenlerle ilgili meselede başarısız oldu. Kabul edilemez politika ve uygulamalara başvurmayı, dikenli teller örmeyi ve yüzlerce insanı kabul edilemez koşullarda yaşamaya terk etmeyi seçti. Yetkili makamlar önünde bekleyen sığınma başvuruları katlanarak on yıl içinde 33.000’e ulaştı.

 

Hristodulidis Hükümeti göçmenler için kapsamlı bir politika oluşturmalı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası ve Avrupa yükümlülüklerini yerine getirmeli ve birikmiş olan sorunları çözmelidir.

 

AKEL, aşağıdaki hususlarda Hükümeti derhal harekete geçmeye çağırmaktadır:

 

  • İhlal edilemez sığınma hakkına, genel olarak insan haklarına ve ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası ve Avrupa yükümlülüklerine saygıyla İltica Dairesi’nin güçlendirilmesi ve prosedürlerin rasyonel ve modern hale getirilmesi de dahil olmak üzere mülteci akımlarının etkin yönetimi
  • Göç, iltica ve entegrasyon konularında Kıbrıs Cumhuriyeti’ne verilen Avrupa fonlarının kontrolü, şeffaflığı ve doğru değerlendirilmesi
  • Mülteci ve göçmenlerin etkin uluslararası korunması ve insan onuruna yakışır yaşam koşullarına sahip olmaları için gerekli tüm önlemlerin alınması ve devlet hizmetlerine erişimlerini sağlama ve iyileştirme için pratik önlemlerin benimsenmesi
  • Göçmenlerin ve mültecilerin topluma entegrasyonu için bir ulusal planın kabul edilmesi ve uygulanması
  • Göçmenleri ve mültecileri, özellikle refakatsiz çocukları, kadınları ve diğer savunmasız grupları korumaya ve desteklemeye yönelik bütünlüklü politikaların uygulanması.
  • Şeffaf, adil ve etkin bir göçmenlik politikası ve sömürgecilik döneminden kalma, çağdışı yasal çerçevenin ve politikaların yerine, Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin, Evlerde Çalışanların Haklarının Korunmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere tüm Uluslararası Sözleşmeleri içeren, insan haklarına saygı temelinde modern demokratik bir çerçevenin benimsenmesi
  • Yeni Yabancı İşgücü İstihdam Stratejisi’nin geri çekilmesi ve temel amacı göçmenlerin işgücünün sömürülmesine karşı mücadele etmek olan, İstihdamda Eşit Muamele İlkesi temelinde bir strateji için istişarenin gerçekleştirilmesi ve bu istişarenin halka açık olması, göçmen topluluklarının ve sivil toplumun temsilcilerini de içermesi.
  • İşgücü, cinsel ve diğer sömürü amaçlı insan kaçakçılığının önlenmesi için, bu ciddi suça karşı etkin mücadele, mağdurların korunması ve desteklenmesi hedefiyle kurumsal çerçevede kararlı adımların atılması.
PREV

Seçimler yapıldı diye Anastasiadis ve DİSİ’nin skandalları zaman aşımına uğramadı

NEXT

Kürt mücadeleci Kenan Ayaz ile dayanışma