Home  |  Konuşmalar   |  Dünya Sendikalar Federasyonu’nun çağrısıyla gerçekleştirilen çalışanların Uluslararası Eylem Günü’nde PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis tarafından yapılan konuşma

Dünya Sendikalar Federasyonu’nun çağrısıyla gerçekleştirilen çalışanların Uluslararası Eylem Günü’nde PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis tarafından yapılan konuşma

 

Büyük sözlere ve abartılı ilanlara rağmen, yaşadığımız dünya karşıtlıklar ve çelişkilerle dolu olmaya devam ediyor. Lüks ve aşırı tüketim ile yokluk, açlık, kitlesel sefalet ve yetersiz beslenme birlikte var olmaya devam ediyor.

Çok reklamı yapılan “Yeni Dünya Düzeni” güçlünün adaletini dayatarak siyasi ve askeri yayılmacılığı sürdürüyor ve geliştiriyor. Dünya çapında ekonomide uyguladıkları yıkıcı rekabet sonuç olarak eşitsizliklerin artmasına, çalışanların kazanılmış haklarının daraltılmasına, çalışma ilişkilerinde düzensizleşmeye ve sosyal devletin altının oyulmasına yol açıyor.

AB’de bugün maalesef çalışanların değil, çok uluslu şirketlerin çıkarlarına daha fazla hizmet eden güçler egemendir. Bu meşhur Bolkenstein direktifi, liman hizmetlerinin serbestleştirilmesi, çalışma sürelerinin uzatılmasına yönelik sürekli uğraşılar, “esnek çalışma biçimleri” ile korumasız ve düzensiz çalışma koşullarının işten çıkarmaların meşrulaştırılması anlamına gelecek olan iş yasalarında değişiklikler aracılığıyla ileri götürülmesi için yapılan tartışmalar, direktifi gibi çalışanların aleyhine çeşitli direktif ve stratejiler aracılığıyla da teyit ediliyor.

Dev boyutlardaki küresek ekonomik krizin giderek daha da derin ve yaygın olduğu görülmektedir. Bu kriz kapitalizmin ve neoliberalizmin krizinden başka bir şey değildir. Krizden özellikle olumsuz etkilenenler sistemin krizin tüm yükünü omuzlarına yüklemeye çalıştığı çalışanlar ve nüfusun ekonomik olarak zayıf kesimleridir. Krizin yükünü tek yanlı olarak üstlenmemek için direnen ve mücadele eden dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarla sesimizi ve gücümüzü birleştiriyoruz. Ekonomik kalkınmanın temel yaratıcısı ve öğesi olan çalışanları etkilenmeksizin, krizin ekonomik yükünü adil olarak paylaştıracak çözümlerin bulunmasını talep ediyoruz.

Zaman, neolibaralizmin dünya çapında saldırısına karşı dünyanın tüm ilerici güçlerinin direniş zamanıdır. Kapitalist küreselleşmenin başıbozukluğuna karşı tüm dünyanın emekçilerinin birlik, dayanışma ve eylem birliği her zamankinden daha da acil bir zorunluluktur.

Kıbrıs’ta uzun yıllar içerisinde çelikleşen eylem birliğini dayanak alan Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk ilerici sendikal örgütler çalışanların çıkarlarını sınıf sendikacılığı temelinde enternasyonalist dayanışmanın 65 yıldır gerçek temsilcisi olan ve bugün de tüm dünyada sınıfsal yönelimli sendikal güçleri bünyesinde birleştiren Dünya Sendikalar Federasyonu’na aktif katılımları aracılığıyla bu politikayı yaşama geçiriyorlar.

7 Eylül’ü halkların aleyhine politikalara karşı Eylem Günü ilan eden uluslararası örgütümüzün çağrısına olumlu yanıt vererek, Kıbrıs’ın Kıbrıslırum-Kıbnrıslıtürk çalışanları bugünkü etkinliğimizle sesimizi dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarla birleştiriyoruz.

Vatanımız bölünmüş olarak kalmaya devam ettiği sürece çalışanların hiçbir hakkının kalıcı ve güvence altında olmayacağını elbette ki biliyoruz. Kıbrıs ilerici sendikal hareketi için çözüm ve ülkemizin yeniden birleştirilmesi mücadelesi birincil hedef olmaya devam etmektedir.

Adaletin ve dayanışmanın dar ekonomik çıkarların önünde olacağı bir dünya toplumu için dünyanın tüm çalışanları ile birlikte yürüyelim. Pazarların değil, insanların egemen rolünün olacağı bir toplum için birlikte yürüyelim.

PREV

Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması’nda PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis tarafından yapılan selamlama konuşması

NEXT

POGO Lefkoşa-Girne İlçe Örgütü’nün Halk Gecesi’nde AKEL M.K. Genel Sekreteri Andros Kiprianu tarafından yapılan konuşma