Home  |  Konuşmalar   |  Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması’nda PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis tarafından yapılan selamlama konuşması

Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması’nda PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis tarafından yapılan selamlama konuşması

 

Dünya Barış Günü’nü layık olduğu şekilde kutlamak için Kıbrıslırum – Kıbrıslıtürk emekçiler olarak bu yıl da birlikte buradayız. 1 Eylül 1939’da Hitlerci Nazi Almanyası’nın Polonya’ya saldırmasıyla İkinci Dünya Savaşı başlamıştı. 1 Eylül Dünya Sendikalar Federasyonu tarafından savaşa karşı eylem ve halkların dayanışma günü olarak ilan edilmiştir.

İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıntıları üzerinden duyulan “Bir daha asla Savaş – Asla Faşizm” ifadesi ne yazık ki bugün de güncelliğini korumaya devam etmektedir.

Soğuk savaş döneminin ardından iddialı vaatlere ve büyük sözlere rağmen, çok propagandası yapılan Yeni Dünya Düzeni uluslararası siyasi ve ekonomik ilişkilere barış, güvenlik ve adaleti getirmedi.

Eşitsizlikler, dünyanın yoksul bölgelerinin ekonomik sömürüsü, giderek artan açlık ve sefalet uluslararası siyasi istikrarsızlığın toplumsal kökünü teşkil etmektedir. Neoliberal kapitalist küreselleşme süreçleri bu olguların önüne geçmekten ziyade bunları daha da yaygınlaştırmakta ve yoğunlaştırmaktadır.

Bu Yeni Dünya Düzeni güçlülerin dayatmalarını ve ekonomik, siyasi ve askeri yayılmacılığı sürdürmekte ve arttırmaktadır. Savaşlar siyasi sorunların çözüm aracı olarak kullanılmaya devam etmekte ve uluslararası hukuk çifte standartla uygulanmaktadır.

Kaynakları soğuk savaş döneminin hesaplarında ve çıkarcı jeostratejik hedeflerde olan müdahalelerin ve komploların bir kurbanı da Kıbrıs’tır.

Kıbrıslılar savaşın ve militarizmin sonuçlarını yaşamaktadır. Yüz binlerce insan kendi vatanlarında göçmen durumuna düşmüştür.

Kıbrıs halkının gerçek çıkarlarına yabancı olan güçler milliyetçiliği ve fanatizmi beslediler, toplumlar arası anlaşmazlıkları kullandılar ve Kıbrıs trajedisinin koşullarının oluşmasına yol açtılar.

Biz onlara karşı sesimizi yükseltmek için, mantığın ve gerçek yurtseverliğin sesini yükseltmek için bugün buradayız.

Biz, hem Helen, hem Türk şovenizmine ve milliyetçiliğine karşı direnişin sesiyiz.

Kıbrıs sorununun, hamiler ve bağımlılıklar olmaksızın, adil ve barışçıl çözümünü ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini talep etmek için buradayız.

Yabancı ordulardan ve üslerden kurtulmak için buradayız; askersizleştirme, istikrarlı ve kalıcı barış için buradayız.

Bugünkü koşullarda mümkün yegâne çözüm olan iki bölgeli – iki toplumlu federasyon çözümü için mücadeleye istikrarlı ve sarsılmaz bir biçimde bağlı kalmaya devam ediyoruz.

Çözüm BM kararlarını, uluslararası hukuku, iki toplum arasındaki Doruk Anlaşmaları’nı, Avrupa ilke ve değerlerini temel almalıdır. Çözüm Birleşmiş Milletler’in ilgili kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasal eşitliğine dayanacak, her toplumun etnik ve dini kimliğine saygı gösterecek ve tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve uluslar arası kimliği olan bir devlet çerçevesinde herkese barış ve güvenlik içinde bir gelecek sağlayacaktır.

Mevcut engellere ve zorluklara rağmen, iki toplumun liderleri arasındaki toplumlar arası müzakere sürecini destekliyoruz. Bugünkü koşullarda saygın, mantıki ve onurlu bir uzlaşmaya varabilmek için bunun tek gerçekçi yol olduğunda ısrarlıyız.

Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için ortak mücadelemizin aynı zamanda Dünya barışı için de mücadeleye önemli bir katkı olduğu inancındayız. Kıbrıs sorununun barışçıl ve adil çözümü tüm Doğu Akdeniz’de ve Balkanlar’da barışın ve işbirliğinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır.

 

Meslektaşlar,

Bu kısa selamlama konuşmamı bitirirken, büyük bir merak ve duyarlılıkla şimdi izleyeceğimiz konseri hazırlayan değerli sanatçılara ve dostlara, Yunanlı sanatçı Pandelis Talassinos’a, Umut Albayrak’a, Vula Konstantinu’ya, İki Toplumlu Koro’ya ve Sol Anahtarı grubuna yüreğimin derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum.

Hepimiz şarkılarımızı barış için söyleyelim. Dünyanın dört bir tarafına birlik, kardeşlik ve Kıbrıslırum – Kıbrıslıtürk çalışanların eylem birliği mesajını güçlü bir şekilde gönderelim. Tüm emekçilerin gerçek sınıf kardeşleri olarak birlikte yaşayacakları, eşitlik ve sosyal adalet ulaşmak için birlikte mücadele edecekleri birleşik ortak vatan için mücadele mesajını dünyanın dört bir yanına gönderelim.

Hepinize teşekkür ederim.

PREV

EDON’un 23. Gençlik ve Öğrenci Festivali’nde AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu tarafından yapılan konuşma

NEXT

Dünya Sendikalar Federasyonu’nun çağrısıyla gerçekleştirilen çalışanların Uluslararası Eylem Günü’nde PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis tarafından yapılan konuşma