Home  |  Açıklamalar   |  Avrupa Parlamentosu’nda AKEL

Avrupa Parlamentosu’nda AKEL

 

AKEL Temsilciliği’nin Temmuz 2019-Aralık 2021 Dönemi Çalışmalarının Sunumu

 

AKEL 1996’da Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Sol Konfederal Grubu’na katıldı. 2004 yılında Kıbrıs’ın AB’ye girmesi ve iki Avrupa Parlamentosu Milletvekilinin seçilmesiyle de tam üyesi oldu. Bu uzun yıllar süren ilişki AKEL’e başta AB politikalarını olmak üzere, AB’nin karar alma süreçlerini, kurumlarını yakından tanıma ve hazırlanma olanağını verdi. AB merkezinde karar verilen kuralların, yönergelerin, kısacası kararlaştırılan her şeyin Kıbrıs’taki yaşamı da etkilediğini artık herkes anlamaktadır.

 

Avrupa Parlamentosu’nda mevcudiyetimizin başlangıcından bu yana AKEL Temsilciliği Kıbrıs sorununu ve bu sorunun çeşitli yanlarını öne çıkarma ve BM’nin ilgili kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüne ulaşılması yönünde çalışma amacıyla bu kürsüyü de değerlendirmeyi hedeflemiştir. Aynı zamanda, emekçilerin yararına politikaların öne çıkarılması için önerileriyle yasama sürecine aktif olarak katkıda bulunmayı amaçlamıştır.

 

13 ülkeden 18 partinin temsilcilerinin yer aldığı Sol-GUE/NGL Grubu’nun bugün 39 üyesi bulunmaktadır. Bu Grup farklı tarihsel geleneklerden ve yaklaşımlardan gelen komünist, işçi, sol, ekolojik partilerden seçilen Avrupa Parlamentosu Milletvekillerinin bir araya geldikleri bir gruptur. Grubun zenginliği tam da bu farklılıklarından ve kendine özgü özelliklerinden kaynaklanmakta ve emek dünyasının çalışma, yaşam, öğrenim alanlarından ve sokaklardan sesini Grup üyelerinin Avrupa Parlamentosu salonlarına taşımasında bulunmaktadır.

 

Sol Grup’un Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri içinde bulunduğumuz hizmet döneminin (2019-2024) bu ilk iki buçuk yılında da emekçilerin hakları, cinsiyet eşitliği, siyasi özgürlükler, farklılıklara saygı, aşırı sağın yükselişine karşı demokrasi ve AB’nin militarizasyonuna karşı tüm dünya halklarıyla dayanışma, barış ve çevresel sorumluluk için kolektif bir şekilde çalışmaktadırlar. Emekçilerin haklarının aleyhine, halkların aleyhine olan neoliberal kemer sıkma ve eşitsizlik politikalarına, kredi-finans sisteminin kontrolsüz faaliyetine karşı çıkan politikaları öne çıkarmaya önem vermektedirler. Grup emekçilerin, dışlanan grupların ve göçmenlerin korunmasına yönelik tezleri ortaya koymak ve savunmak için çok yoğun çalışmaktadır. İklim değişikliğine karşı mücadele faaliyetleri de başta gelen öncelikleri arasında yer almaktadır.

 

Avrupa Parlamentosu’ndaki AKEL Milletvekilleri ve AKEL Temsilciliği pandeminin getirdiği ciddi kısıtlamalara rağmen, bu dönemde de Sol-GUE/NGL Grubu’nun taleplerine, faaliyetlerine ve çalışmalarına önemli katkılarda bulunmayı sürdürmektedir. Sol Grup da “Çözüm ve Yeniden Birleşme” mücadelesinde AKEL’in ve Kıbrıs’ın yanında olmaya devam etmektedir.

 

Avrupa Parlamentosu’ndaki AKEL Temsilciliği ve AKEL Merkez Komitesi Avrupa Konuları Bürosu olarak, Kıbrıslırumların, Kıbrıslıtürklerin, Maronitlerin, Ermenilerin ve Latinlerin, Kıbrıslıların tümünün hakları için Brüksel’de mücadeleyi sürdürürken, halkımız ve emekçiler için faydalı olabilecek bilgi ve araçları Kıbrıs’a aktarmaya da devam edeceğimiz taahhüdüyle, son iki buçuk yılda gerçekleştirdiğimiz çok yönlü ve yoğun çalışmaları bu sayfalarda kısaca sunmaktayız.

 

Avrupa Parlamentosu’ndaki AKEL Temsilciliği’nin Temmuz 2019-Aralık 2021 Dönemi Faaliyet Raporu

 

PREV

Otizmli Bireyler İçin Ülke Çapında Uygulanacak Bir Stratejinin Geliştirilmesi Gerekiyor

NEXT

Her Türlü Zorbalığa Hayır!