Home  |  Açıklamalar   |  Her Türlü Zorbalığa Hayır!

Her Türlü Zorbalığa Hayır!

 

Zorbalık, hangi biçimde ve nerede olursa olsun asla kabul edilemez.

 

Özellikle çocukları ve gençleri etkileyen bu fenomene karşı mücadele etmek için Kıbrıs toplumu birleşmelidir. AKEL bu yönde hem Meclis içinde hem de dışında paralel bir çalışma başlatmaktadır.

 

AKEL, ilerici gençlik örgütü EDON ile işbirliği içinde kamuoyunu ve özellikle gençleri bu fenomen hakkında duyarlı hale getirme ve bilinçlendirme amacıyla her türlü zorbalığa karşı mücadele için başlattığı kampanya ile STOP BULLYING sloganının tüm toplumda güçlü bir şekilde duyulmasını hedeflemektedir.

 

Her yurttaşa, her aileye, her gence ve çocuğa, her kurum, görevli ve yetkiliye sesleniyoruz ve herkesi okullarda ve spor, askerlik, işyeri aile, sosyal çevre ve internet gibi diğer alanlarda görülen bu olguyla mücadele etmeye, bunu ortadan kaldırmak için işbirliği yapmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz.

 

Ayrıca bir yandan bullying olgusuna karşı modern, kapsamlı ve etkin bir yasal çerçeve oluşturulması için ve diğer yandan da zorbalık mağdurlarına yönelik olarak maalesef günümüzde mevcut olmayan destek politikalarının ve programlarının hazırlanarak uygulanması ve aynı zamanda bullying failleri ve tanıkları için de gerekli programların toplum ve okullarda yaşama geçirilmesi hedefiyle hükümet, sosyal kurum ve kuruluşlar, bilim topluluğu ve diğer profesyonellerle istişarelerde bulunmaya da devam ediyoruz.

 

Bu çabamızla, hepimizin birlikte vermemiz gereken bu mücadelede kendi mütevazı katkımızı koymaya çalışıyoruz.

 

Bir yandan güçlü bir yasal çerçeve ve önleyici tedbirlerle ve diğer yandan da kamuoyunu bilinçlendirerek STOP BULLYING sloganının gerçekleşebileceğin ve zorbalığa karşı mücadelenin kazanılabileceğine inanıyoruz ve bunu umut ediyoruz.

 

PREV

Avrupa Parlamentosu’nda AKEL

NEXT

Pahalılık halkı eziyor, hükümet ise uyuyor