Home  |  Açıklamalar   |  AKEL’in Yeni Yıl Mesajı

AKEL’in Yeni Yıl Mesajı

AKEL 2022 yılının, Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk-Maronit-Ermeni ve Latin, Kıbrıs halkının tümüne, ülkemizde yaşayan ve çalışan mülteci ve göçmenlere sağlık, barış ve ilerleme yılı olmasını dilemektedir. Halkımızın ve yurdumuzun hak ettiği her şey için, Kıbrıs’ın haklı mücadelesinin hedefine ulaşması için, yeniden birleşme ve barış için, emek dünyasının hakları için, yurdumuzun genç nesillerinin vizyonları ve beklentileri için AKEL’in eylem ve mücadelesini daha da kararlılıkla sürdüreceğine dair herkesi temin ederiz.

 

Yeni yılın geldiği bugünlerde pandeminin yeni dalgasının tüm insanlığı etkilediği görülmektedir. Hepimizin dileği ve umudu, bilimin ışığı ve yol göstericiliğiyle 2022’de pandeminin ve onunla birlikte gezegenin toplumlarını tüketen tüm kısıtlayıcı önlemlerin nihai olarak son bulmasıdır. Aşı patentleri kaldırılmadığı takdirde, dünyanın yoksul ülkelerindeki on milyonlarca insanın aşılara erişemeyeceğini ve bu durumunda bu insanların yaşamları ve koronavirüse karşı genel mücadele açısından hesaplanamaz olumsuz sonuçlara yol açacağını bir kez daha hatırlatırız.

 

Kıbrıs halkı pandeminin dışında, hükümetin reform ve toparlanma hakkında büyük vaatlerinden çok uzak olan bir gerçekliği yaşamaktadır. Pahalılık, düşük ücretler, bankaların saldırganlığı, yoksulluk ve eşitsizlikler, devlet hastanelerinin içinde bulundukları korkunç durum, toplumun büyük çoğunluğunun her gün karşı karşıya olduğu sorunlardır. AKEL’in emekçilere ve halka sözü çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi ve insan onuruna yakışır ücret ve koşullarda çalışma, Eşel Mobil sisteminin tam olarak uygulanması ve pahalılığa karşı önlemler, bankaların keyfiliğine fren koyacak yasal müdahaleler, kamusal eğitimin ve sağlığın savunulması, sosyal devletin yeniden inşası için Meclis içinde ve dışında talep ve mücadeleleri 2022’de daha da yoğunlaştıracağıdır.

 

Aynı esnada, Kıbrıs sorununun içinden geçtiği aşama, Kıbrıslıların yurdunun ve gelecek nesillerinin geleceğinin hangi yöne doğru gittiği konusunda herkesin tarih önünde sorumluluklarını düşünmesini ve üstlenmesini zaruri kılmaktadır. Türkiye işgali derinleştirmekte, saldırganlığını yoğunlaştırmakta, Kıbrıslıtürkleri boğmakta ve adanın nihai olarak taksimini her zamankinden daha kışkırtıcı bir şekilde talep etmektedir. Ancak ne yazık ki uluslararası toplumun ve hatta AB’nin desteği sadece lafta kalmaktadır. Bu durum karşısında, Erdoğan-Tatar ikilisinin taksimci planlarının tamamlanmasını etkin bir şekilde engelleyebilmek için tutarlı bir politikaya ihtiyaç duyulmaktadır. İşgalci gücün yöntemlerinin ve uygulamalarının iptal edilmesinin ve müzakerelerin 2017’de kalınan yerden yeniden başlamasının yolunu açacak bir politikaya ihtiyacımız vardır. Kıbrıs sorunundaki mevcut yürek sızlatan durumun aşılıp, çözüm, kurtuluş ve yeniden birleşme umudunun canlandırılması için hep birlikte çalışmalıyız ve mücadele etmeliyiz.

 

Ülkenin yönetiminde değişimin olması mücadelesi açısından da 2022 belirleyici bir yıl olacaktır. AKEL, ülkenin yolsuzluklardan, kibirden ve büyük ekonomik çıkarlardan kurtarılması yönünde sadece Sol’un değil, ilerici ve demokrat yurttaşların tümünün istek ve talebini paylaşmaktadır. AKEL, 2023’ün Kıbrıs’ımız için hükümet değişikliği ve yeni bir rota anlamına gelmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını ilan etmekte ve bu amaçla, Kıbrıs’ın ve Kıbrıs halkının çok daha iyisine layık olduğuna inanan her Kıbrıslı’ya birlik, dayanışma ve mücadele mesajını göndermektedir.

 

Umut ve kararlılıkla AKEL herkesin yeni yılını kutlamaktadır.

 

 

PREV

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun yeni yıl mesajı

NEXT

Tüm ilçelerde antijen test merkezlerinin sayısı artırılmalıdır