Home  |  Kıbrıstürk Toplumu   |  AKEL’in 23. Kongresi’nde BKP Genel Başkanı İzzet İzcan tarafından yapılan selamlama konuşması

AKEL’in 23. Kongresi’nde BKP Genel Başkanı İzzet İzcan tarafından yapılan selamlama konuşması

 

Değerli Yoldaşlar,

AKEL’in 23. Kıbrıs Kongresi’ni en yüksek dayanışma duygularımla selamlıyorum.

 

AKEL bugüne kadar verdiği mücadele ile, Kıbrıs’ın barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde önemli bir yere sahiptir. Güçlü olması, Kıbrıs halkının yararınadır. Ortak vatan mücadelesinde yeri doldurulamaz.

 

Kıbrıs halkı 1950’lerden beri acı ve ızdırap çekmektedir. Emperyalizm ve yerli işbirlikçileri sayesinde Kıbrıs’ı felakete taşımıştır. Bu bölücü planlar hâlâ devam etmektedir.

 

Bugün önümüzde duran en acil görev, Kıbrıs’ı BM kararları temelinde birleştirmektir. Gelinen aşamada mümkün olan, en iyi çözüm federasyondur. Bunun dışında arayışlara girmek, bizleri yeni maceralara taşıyacaktır.

 

Ankara’daki Erdoğan iktidarının taksimci planları kabul edilemez. Kıbrıs’ın güney ve kuzeyindeki milliyetçi çevreler Erdoğan’a hizmet etmektedir.

 

Şunu herkesin bilmesini istiyorum ki, önümüzde duran seçenek, ya taksim, ya da federasyon seçeneğidir. İkisinin arasında bir tercihte bulunma vakti gelmiştir.

 

Biz tercihimizi Federal Birleşik Kıbrıs’tan yana yaptık ve bunun için de yoldaşlarımızla ortak vatan mücadelesi vermeye devam edeceğiz.

 

Birleşik Kıbrıs Partisi adına Kongrenize başarılar diler, hepinizi sevgiyle kucaklarız.

 

Yaşasın Barış!

 

Yaşasın birleşik Federal Kıbrıs!

 

Yaşasın Kıbrıs halkının ortak vatan mücadelesi!

 

 

PREV

AKEL’in 23. Kongresi’nde TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit tarafından yapılan Selamlama Konuşması

NEXT

AKEL’in 23. Kongresi’nde YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı tarafından yapılan selamlama konuşması