Home  |  23. Kongre   |  AKEL’in 23. Kongresi’nin Kıbrıstürk Toplumuna Mesajı

AKEL’in 23. Kongresi’nin Kıbrıstürk Toplumuna Mesajı

Değerli Kıbrıslıtürk yurttaşlar,

2-4 Temmuz 2021 tarihlerinde Lefkoşa’da gerçekleştirilen AKEL 23. Kongresi hepinize en sıcak dostluk, işbirliği ve ortak mücadele selamlarını sunmaktadır.

 

Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin yıllar boyu verdikleri ortak sınıfsal ve siyasi mücadeleler bunca acıları çeken halkımızın kurtuluşunu hedefleyen ortak bir rota ihtiyacının yolunu gösteren fenerdir.

 

 1. Sol, tüm Kıbrıslılar için barışçıl, güvenli ve umutlu bir gelecek için Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin yeniden yakınlaşma ve ortak mücadele politikasına istikrarlı bir şekilde bağlı olmaya devam etmektedir.

 

 1. Kıbrıs sorunu maalesef tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Bir yandan, Kıbrıslıtürk lider ve Türkiye artık resmen iki devletli çözüm tezini ortaya koyarken, bölücü statükoyu toprak üzerinde daha da pekiştiren yeni oldubittilere girişiyorlar. Türkiye Kıbrıstürk toplumunun ve genel olarak Kıbrıs halkının geleceği açısından bir tehdit olan işgal altındaki toprakların entegrasyonu çabasını yoğunlaştırıyor. Diğer yandan, Kıbrıslırum lider ise, çözüm yönünde ilerleme açısından önceki dönemde var olan olumlu koşulları değerlendirmemesinin ve tezlerinde bir dizi yalpalamanın ardından, Türkiye’nin yukarıda belirtilenleri yapmada işini kolaylaştırdı.

 

 1. Son dönemde pandemi nedeniyle, barikatlardan geçişlerde tedbirlerin sertleştirilmesi iki toplumun fiziksel temasına daha fazla engel koydu. Barikatlardan geçişlerin sağlık açısından güvenli bir şekilde normalleştirmesi için ülkenin ilerici güçlerinin mücadele ettiği ve etmekte olduğu bir gerçektir. Barikatlar aracılığıyla insanların teması 2003’ten bu yana yeniden yaklaşma hareketinin en önemli kazanımını teşkil etmektedir.

 

 1. Zor koşullara rağmen, ilgili BM kararları, bugüne kadar varılan yakınlaşmalar ve Guterres çerçevesi temelinde siyasi eşitliğin olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüne ulaşılmasını, Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin birlikte var olmalarını arzulayan Kıbrıslıların çoğunluğunun sesinin duyulmasını sağlamak ve bu kasvetli havayı tersine çevirmek ülkenin tüm ilerici seslerinin görevidir.

 

 1. Yabancı ordulardan ve vasilerden kurtulmuş bir yurtta öncelikle Kıbrıslıların çıkarlarına hizmet edecek bir geleceği; kalkınma, refah, barışçıl ve yaratıcı bir şekilde birlikte yaşam geleceğini, halkımız ve yurdumuz için umutlu bir geleceği güven altına alacak, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözümü arzuluyoruz.

 

 1. Kıbrıs sorununa mümkün olduğunca en hızlı çözüm, artık adada Kıbrıslıtürklerin kimliğinin devam etmesi ve toplumsal varlığının korunması ile ilgilidir. Türkiye’nin Kıbrıslıtürkleri sosyo-ekonomik olarak asimile etme ve hâkim politikalara karşı çıkanların seslerini susturma arzusuna karşı direniş mücadelelerinde Kıbrıslıtürklerle dayanışma içerisindeyiz.

 

 1. AKEL için yeniden yakınlaşma, öncelikle mücadelemizde stratejik önemi olan siyasi bir süreçtir. Yeniden yakınlaşma ülkemizdeki şovenizmin ve yabancı müdahalelerin işlediği suçların açtığı yaraları iyileştirebilecek olan bir politikadır. Barış, çözüm ve yeniden birleşme için ortak mücadelelerimizi tamamına erdirmenin yoludur. İki toplumun ilerici ve barış yanlısı güçlerinin hedeflerine ulaşmaları için daha da güçlü bir şekilde birlikte çalışmaları şarttır. Bu vesileyle, Türkiye tarafından dayatılan asimilasyon politikalarına karşı Kıbrıslıtürklerin verdikleri mücadeleleri bir kez daha selamlıyoruz.

 

 1. İlerici güçler
 • Yukarıda belirtildiği şekilde Kıbrıs sorununun temel çözüm ilkelerine tutarlı ve istikrarlı bir biçimde bağlı kalmaya devam etmelidirler.

 

 • Tarihsel olarak dış faktörler tarafından kullanılan ve yurdumuzda bunca acının yaşanmasına yol açan milliyetçilik ve şovenizme ve bunların suçlarına karşı mücadeleyi yoğunlaştırmalıdırlar.

 

 • İki toplumda da milliyetçi seslerin halkımızda yol açtığı ve daha da yoğunlaştırmayı hedeflediği olumsuz havayı tersine çevirmeye çalışmalıdırlar.

 

 • İki toplum arasında işbirliği, dayanışma ve karşılıklı anlayışı geliştirmek amacıyla çeşitli düzeylerde yeniden yakınlaşma ve iki toplumlu faaliyetleri güçlendirmelidirler.

 

 • Esas olarak toplumun tabanını dayanak alan inisiyatiflerle ortak mücadelede ve eylemde daha da aktif bir rol oynamalı ve iki bölgeli iki toplumlu federal çözümü arzulayan ve bunun için mücadele eden daha geniş güçleri bir araya getirmelidirler.

 

Halkımızı ve ülkemizi bölmeye yönelik her türlü oyuna karşı direnişe ve mücadeleye AKEL olarak devam edeceğiz. Tüm evlatlarını kucaklayan, özgür, birleşik, ortak bir vatan için dostluk, işbirliği ve ortak mücadele bayraklarını daha da yükseğe kaldıracağız.

PREV

Υangın Mağdurlarıyla Dayanışma İçerisindeyiz

NEXT

Yangın Mağdurlarına Destek Önlemleri AKEL’in Girişimiyle Meclis’te Görüşülecek