Home  |  Açıklamalar   |  AKEL heyeti “Purnara” mülteci barındırma merkezinin olduğu Kokkinotrimithia köyünü ziyaret etti

AKEL heyeti “Purnara” mülteci barındırma merkezinin olduğu Kokkinotrimithia köyünü ziyaret etti

 

AKEL Milletvekili ve Lefkoşa İlçe Sekreteri Hristos Hristofidis ve AKEL Merkez Komite Üyesi Skevi Paşa, AKEL Kokkinotrimithia Sekreteri Maro Sfika ve diğer yerel üyelerinden oluşan AKEL heyeti Kokkinotrimithia köyünü ziyaret etti. Köyün yakınındaki “Purnara” mülteci barındırma merkezine mültecilerin yığılması ve orada sefil koşullarda yaşamaları yörede yaşanan zor durum hakkında yöre sakinleriyle yapılan görüşmede azami 600 kişinin konaklayabileceği bir alana üç bine yakın insanın yığılmasının sorunun özünün olduğu konusunda mutabık kalındı.

 

Heyet bu mülteci kampında insanların kelimenin tam anlamıyla yağmurda, çamurda çadırlarda yaşadığı ve bu nedenle genellikle çevrede yiyecek, iş ve yardım aradıklarını kaydederken, Muhtarlık Meclisi polis teşkilatının da eksikliklerinin olduğuna ve sömürü şebekeleriyle başa çıkmada yetersiz kaldığına işaret etti.

 

Köyün Muhtarı ve Meclisi AKEL’in köyü ziyaret eden ilk parti olduğunu belirterek, bu konuyu kendileriyle görüşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

 

Irkçılığın herhangi bir sorunu çözmediği, bilakis daha fazla sorun yarattığı konusunda da fikir birliğine varılan görüşmede AKEL heyeti, söz konusu mülteci barındırma merkezinde insani yaşam koşullarının sağlanmasıyla yörede karşılaşılan sorunların da çözüleceğinin altı çizildi.

 

Görüşmeye katılanlar bu konuda sorumluluğun “Purnara”daki durumu kabul edilemez noktaya vardıran hükümet ve İçişleri Bakanı’nda olduğunu ve göç meselesinde hükümettekilerin sergiledikleri tutumlar nedeniyle de ciddi sorunların ve eksikliklerin yaşandığını kaydettiler.

 

PREV

Yurttaşların Pahalılıktan ve İstismarlardan Korunması Hedefiyle AKEL Heyeti Tüketicileri Koruma Dairesi Yetkilileriyle Bir Araya Geldi

NEXT

Dayanışma gereklidir ama sorunlara kalıcı çözümlerin sağlanması için devletin kapsamlı ve etkin bir sosyal politikayı yaşama geçirmesi şarttır