Home  |  Açıklamalar   |  AKEL Devlet Sağlık Hizmetleri Organizasyonu’nu ve Genel Sağlık Sistemi’ni desteklemeye devam edecektir

AKEL Devlet Sağlık Hizmetleri Organizasyonu’nu ve Genel Sağlık Sistemi’ni desteklemeye devam edecektir

 

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu başkanlığındaki AKEL heyeti Devlet Sağlık Hizmetleri Organizasyonu (OKYPY) Konseyi ve Müdürlüğü ile yaptığı görüşmede Genel Sağlık Sistemi (GESY) ve devlet hastanelerinin durumu ile ilgili konuları ele aldı. GESY’nin omurgası olma rolünü üstlenebilmeleri için devlet hastanelerinin desteklenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan AKEL Genel Sekreteri Stefanu OKYPY’ye devlet desteğinin 1 Haziran 2024’te sona ereceğinin bilindiğini ve bu sürenin uzatılması gerektiğini belirtti. Özellikle pandemi ile mücadele döneminde devlet hastanelerinin üstlendiği rolü hatırlatan Stefanu, bu özel durumun devlet hastanelerinde özerklik planlamasının geliştirmesine izin vermediğini, bu dikkate alınarak destek süresi uzatılması gerektiğini söyledi.

 

Devlet Sağlık Hizmetleri Organizasyonu’nun stratejik planlamasının yaşama geçirilmesi için belirli takvimlerle birlikte bir yol haritasına ihtiyaç olduğunun altını çizen Stefanu, somut olarak söz konusu planlamanın gelişmelere göre yapılacak gerekli düzenlemelerle hayatımıza girebileceğini de sözlerine ekledi.

 

Hastanelerde çalışma barışının sağlanması için çalışma ilişkilerinin toplu sözleşmeler yoluyla normalleştirilmesi konusunu da gündeme getiren AKEL Genel Sekreteri hem OKYPY’yi hem de devlet hastanelerini ve genel olarak sağlık hizmetlerini ilgilendiren çok önemli bir konunun da kapasite planlaması olduğuna işaret ederek, güçlüklerin ve gereksinimlerin üstesinden gelebilecek bir sağlık sistemine sahip olmak için sağlık sektöründe gerçek ihtiyaçların ne olduğunun, kaç hastaneye ihtiyacımız olduğunun ve yapılması gerekenlerin netleştirilmesinin gerektiğini ifade etti.

 

Birçok şirketin, Kıbrıs’a gelmekte olduğunu işaret eden Stefanu sağlık sektörünün sadece kâr amaçlı bir faaliyet alanı olmaması gerektiğini vurguladı. AKEL’in halk sağlığı ve devlet hastaneleri konularını çok dikkatli bir şekilde ele aldığını Devlet Sağlık Hizmetleri Organizasyonu’nun da bildiğini kaydeden Stefanos Stefanu Genel Sağlık Sistemi’nin karakterini, yapısını ve hedeflerini AKEL’in desteklemeye devam edeceğini ve dolayısıyla devlet hastanelerinin yaşayabilirliğinin ve işlerliğinin sürdürülmesi için var olan çarpıklıklar, sorunlar ve eksikliklerle uğraşmak zorunda olduğumuzu da sözlerine ekledi. AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu Devlet Sağlık Hizmetleri Organizasyonu (OKYPY) Konseyi ve Müdürlüğü ile birçok konuda aynı fikirde olduklarını, diyaloğu ve teması sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

 

PREV

Ülkenin adını temize çıkarmak Hükümetin sorumluluğudur

NEXT

Gailemiz emekçiler ve ülke ekonomisidir