Home  |  Açıklamalar   |  Ülkenin adını temize çıkarmak Hükümetin sorumluluğudur

Ülkenin adını temize çıkarmak Hükümetin sorumluluğudur

 

ABD-İngiltere tarafından gündeme getirilen yaptırımlar konusundaki gelişmeler, önceki hükümetin izlediği politika ve uygulamalar nedeniyle ülkenin yaşadığı ve yaşamaya devam ettiği aşağılanmanın boyutlarını gözler önüne sermektedir.

 

Anastasiadis-DİSİ hükümeti yaptıklarıyla Kıbrıs’ı uluslararası alanda eşi görülmemiş yolsuzluk ve dolandırıcılıkla adeta eşanlamlı hale getirdi ve bunun sonucunda -sadece haksız ve yasadışı yollardan toplum ve ülke aleyhine servet elde edenlerin değil- çalışanların tümünün ve ekonominin geleceğine yönelik tehlikeler söz konusudur.

 

Yaptırımların uygulanmasının hangi maksatlara hizmet edeceğinden bağımsız olarak, Hristodulidis hükümeti ülkenin adını temize çıkarmakla ve ülkeyi bir hukuk devleti haline getirmekle sorumludur.

 

Ayrıca yaptırımlar uğruna haksız yere mağdur edilenlerin korunması da hükümetin sorumluluğundadır ve bunun için hükümet önümüzdeki süreci ciddiyet ve dikkatle yönetme sorumluluğunu üstlenmelidir.

 

Kolay kazanç elde etme uğruna kişisel çıkarlarını ülkenin kolektif çıkarlarının üstüne koymayı seçenlerin hatalarının bedelini hiç kimse emekçilere ve ülke ekonomisine ödetmeye kalkışmamalıdır.

 

PREV

Öcalan’ın Yunanistan'dan Türkiye'ye verilmesine benzer bir utanç Kıbrıs’a damgasını vuruyor

NEXT

AKEL Devlet Sağlık Hizmetleri Organizasyonu’nu ve Genel Sağlık Sistemi’ni desteklemeye devam edecektir