Home  |  Kıbrıstürk Toplumu   |  20. Kongre: Kıbrıslıtürklere Mesaj

20. Kongre: Kıbrıslıtürklere Mesaj

Sevgili Kıbrıslıtürk yurttaşlar,

24 – 27 Kasım tarihleri arasında Lefkoşa’da toplanan AKEL 20. Kongresi sizlere en içten mücadele selamlarını iletir.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği ve Türkiye’nin kısa bir süre önce Avrupa  Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başlaması sonrası Kıbrıs sorunu yeni bir evreye girdi.

Bu gelişmeler ışığı altında Kıbrıs halkına ve özellikle de her iki toplumdan ilerici güçlere, bu gelişmelerin yarattığı dinamizmi, ülke ve halkımızı yeniden birleştirmeyi başarmak için  mümkün  olan en üst derecede değerlendirme çağrısı yapılmaktadır.

BM’nin Kıbrıs’la ilgili  kararlarına ve oylamalarına, Uluslararası hukuka ve Avrupa Birliği ilkelerine  dayanacak yaşayabilir, işler bir çözüm bulunması için mücadelemizi yoğunlaştırma görevimiz vardır.

AKEL olarak, Kıbrıslırum, Kıbrıslıtürk tüm halkımızın   temel özgürlükleri ile insan haklarını  ve aynı zamanda iki toplumun eşitliğini sağlayacak iki bölgeli- iki toplumlu çözüme değişmez bağlılığımız devam etmektedir.

Zamanın hem pratikte hem de insanların bilincinde taksimi kalıcılaştırdığını  bilerek en kısa sürede çözüm için mücadeleye devam ediyoruz.

Her şeyden önce herhangi bir yabancının değil Kıbrıslırum Kıbrıslıtürk Kıbrıs halkının çıkarlarına hizmet ederek,  halkımız ve ülkemiz için umut vadeden bir gelecek için onurlu bir uzlaşmayı arzulamaktayız. Bunun sonucu olarak BM’nin yeni bir girişiminin  doğru olarak hazırlanmasını,  boğucu takvim ile hakemlikten kaçınılmasını bir gereklilik olarak görüyoruz. Bu girişimin temeli Annan Planı  olacaktır ve çabamız, bu planın felsefesini değiştirmeden ve Kıbrıstürk toplumunun haklarını ortadan kaldırmadan,  karşılıklı kabul edilir bir çözüme dönüşmesine müsaade edecek, özlü değişiklikler üzerinde odaklanmalıdır.

Çözümün anahtarının Ankara’nın elinde  bulunduğu değerlendirmememize rağmen bu hedefin başarılması için Kıbrıs halkının ve siyasi liderliğinin mücadelesinin önemli rolü ortadan kalkmamaktadır.

Bu çerçevede vatanımızın yeniden birleşmesi vizyonu taşıyan her iki toplumdan ilerici, barış yanlısı güçler:

  • Serbest dolaşımın önündeki engellerin sınırlı olarak kaldırılmasıyla ortaya çıkan koşulları, yeniden yakınlaşma hareketini yığınsallaştırarak ve Kıbrıslırumlar ile Kıbrıslıtürklerin ortak mücadelesini yoğunlaştırarak  daha fazla kullanmalıdır. Aynı yönde, çözümün yerini almayan fakat olumlu bir ortam yaratılmasına yardım eden iyi niyet önlemleri devam etmeli ve daha da güçlendirilmelidir.
  • Ülkemize büyük kötülükler getiren şovenizm ve milliyetçiliğe karşı  mücadele kararlılıkla devam etmelidir.
  • İçte olumlu havanın yaratılması dışında, Kıbrıs sorununda yeni bir müzakere uğraşısının  başlaması ve olumlu olarak sonuçlandırılması için daha iyi koşulların yaratılması çabalarında, karşılıklı anlayışı getirecek bir biçimde liderler düzeyinde diyalog yoğunlaştırılmalıdır.
  • Ortak olarak biçimlendirilen ve üzerinde anlaşmaya varılan  ve uzun yıllar boyunca açıklanan hedefleri teşkil eden Kıbrıs sorunun çözüm ilkelerine bağlı kalınmalıdır.
  • Hayal kırıklığı duygusunu güçlendirerek ve yeniden birleşme perspektifinin altını oyarak ayrılığı ve halkımız ile vatanımızın bölünmesini  pekiştiren davranış ve açıklamalardan kaçınılmalıdır.

AKEL kendi açısından bu amaçları herhangi bir ikileme düşmeden savunma ve ileri götürmekle yükümlüdür.

AKEL en baştan itibaren Kıbrıslırum, Kıbrıslıtürk  tüm Kıbrıslı çalışanların çıkarlarını ifade edip temsil eden Kıbrıslı siyasi bir güç olarak   80 yıllık şanlı tarihine bağlıdır.

AKEL ve Halk Hareketinin örgütleri, adanın iki toplumu arasında daha da kararlı köprüler inşa ederek yeniden yakınlaşma politikasının belirlenmesine ve pratikte uygulanmasına öncülük etmeye  devam etmekle yükümlüdürler.

Son olarak zor koşullara rağmen mücadelemizin  başarı ile sonuçlanacağına ve Kıbrıslırumlar ile Kıbrıslıtürklerin ülkelerinin gerçek efendisi olacakları günün geleceğine  inanç ve iyimserlik mesajını gönderiyoruz.

NEXT

20. Kongre: Kıbrıstürk Toplumu