Home  |  Açıklamalar   |  Ruh sağlığı alanı ihmal ediliyor

Ruh sağlığı alanı ihmal ediliyor

 

Ruhsal ve fiziksel sağlık ayrılmaz bir şekilde birbiriyle bağlantılıdır ve ruh sağlığı alanını devletin ihmal etmesi gerek sağlık sistemi gerekse toplum ve birey açısından yalnızca olumsuz sonuçlara yol açar.

 

Athalassa Hastanesi’nin aşırı derecede dolu olması ve diğer devlet hastanelerinin ve yerel sağlık merkezlerinin ruh sağlığı hizmetlerinde olanaklarının dengeli olmaması ruh hastalarının ihtiyaçlarının karşılanamamasına ve sosyal dokunun zayıflamasına neden olmaktadır.

 

Ülkenin en eski hastanesi olan Athalassa Hastanesi aşırı derecede dolu olması, sosyal hizmetlerle bağlantı eksikliği ve sosyal yardım görevlilerinin bulunmaması nedeniyle kapasitesinin ötesinde faaliyet göstermektedir.

Stabilize olmuş ve hastanede kapalı tutularak özgürlüklerinin daha fazla kısıtlanmasına ihtiyaç olmadığına psikiyatrik olarak karar verilmiş hastaların kaldıkları bakım evlerinde tedavi sonrası rehabilitasyona yönelik modern prosedürler ve olanaklar yetersiz durumdadır. Özellikle sık sık hastaneye yatan hastalar için bir toplum tedavi yönetmeliğinin (Community Treatment Order, CTO) kurumsallaştırılması, psikiyatri hastanesine yatırılmaların önlenmesinin yanı sıra Athalassa Hastanesi’nde yatış sürelerinin sınırlandırılmasına da yardımcı olacaktır. Aşırı derecede dolu olan psikiyatri hastanesine kabul edilen hastaların hastane sonrası bakımlarını akrabaları, bakımevleri ve sosyal hizmetler genellikle üstlenemedikleri için bu hastalar taburcu olmakta zorluk çekmelerinin yanı sıra hastane sonrası rehabilitasyonda da güçlüklerle karşılaşmaktadırlar.

 

Sosyoekonomik sorunlar, madde bağımlılıkları, yaşanan pandeminin sosyal sonuçları, mülteci/göçmen akımları ruh hastalarının hastaneye yatma ihtiyacını ve sayısını artırmaktadır. Gerekli prosedürlerdeki, hizmetlerde ve altyapılardaki eksiklikler sosyal sorunları ağırlaştırmakta ve nüfusun ruh sağlığında kötüleşen bir kısır döngüye yol açmaktadır.

 

Ruh sağlığı olmadan sağlık olmaz. Bu nedenle devletin ve ilgili bakanlıkların ruh sağlığı alanına öncelik vermesi ve psikiyatrik tedavi öncesinde, sırasında ve özellikle de sonrasındaki sorunları için ruh hastalarının ve ailelerinin yanında olmaları çağrısında bulunuyoruz.

 

PREV

Kanser geçiren kişilere karşı yapılan ayrımcılığa son verilmesi için AKEL’den girişim

NEXT

Tiyatro sanatçısı Maria Miha'nın hayata gözlerini kapatmasından duyduğumuz derin üzüntüyü dile getiriyoruz