Home  |  Açıklamalar   |  Kanser geçiren kişilere karşı yapılan ayrımcılığa son verilmesi için AKEL’den girişim

Kanser geçiren kişilere karşı yapılan ayrımcılığa son verilmesi için AKEL’den girişim

 

AKEL Milletvekili Marina Nikolau yaptığı açıklamada, kanser hastalığı geçiren kişilere karşı yapılan ayrımcılığa son verilmesi için AKEL tarafından başlatılan girişimle, “Unutulma Hakkı”nın güvence altına alınmasına yönelik yasa önerisinin Meclis Komitesi’nde görüşülmesine başlandığını belirtti.

 

Bu yasanın amacının, kanser deneyimi olan kişilerin sigorta dahil finansal hizmetlere adil erişimini sağlamak olduğunun altını çizen Marina Nikolau, “Bu yasa önerisinin diğer siyasi güçler tarafından da desteklenerek kısa zamanda Meclis Genel Kurulu’nda da onaylanmasını umuyoruz” dedi.

 

Marina Nikolau AKEL’in toplumdan gelen son derece haklı talebe kulak vererek üstlendiği inisiyatif sonucunda, bu derin sosyal meselede, “Unutulma Hakkı” yasal çerçeveye dahil edildiği takdirde, bunun Kıbrıs’ı öncü bir AB üyesi ülke haline getireceğini söylemenin abartı olmayacağını da sözlerine ekledi.

 

Kanser deneyimi olan kişilerin karşı karşıya oldukları sorunlardan birinin de sigorta şirketlerinden aldıkları ret cevapları olduğunu hatırlatan AKEL Milletvekili Marina Nikolau her reddedilişin ardında bir insanın, bir ailenin, yaşanan bir gerçekliğin olduğunun altını çizerek, yasa önerisinin Meclis’te onaylanmasının kanser hastalığı geçiren kişilerin hayatlarını artık hiçbir yük olmadan yeniden belirleyebilmeleri ve sigorta hizmetlerine eşit erişim imkanına sahip olabilmeleri açısından önemli bir dönüm noktası niteliğindeki bir gelişme olacağını vurguladı.

 

PREV

Artan pahalılık karşısında emekçilerin, emeklilerin ve genelde tüm halkın gelirleri eriyip gidiyor ama hükümetin kılı kıpırdamıyor

NEXT

Ruh sağlığı alanı ihmal ediliyor