Home  |  Konuşmalar   |  POGO Kadın Hareketi ve CTP Kadın Kolları Mağusa İlçe Örgütleri’nin “Melandra” Halk Gelenekleri Müzesi’nde gerçekleştirdikleri etkinlikte AKEL Milletvekili Skevi Kukuma tarafından yapılan selamlama konuşması

POGO Kadın Hareketi ve CTP Kadın Kolları Mağusa İlçe Örgütleri’nin “Melandra” Halk Gelenekleri Müzesi’nde gerçekleştirdikleri etkinlikte AKEL Milletvekili Skevi Kukuma tarafından yapılan selamlama konuşması

 

Sevgili dostlar,

POGO Kadın Hareketi adına bugün burada siz Kıbrıslı kardeşlerimizle birlikte olmaktan ve size en içten mücadeleci selamlarımızı getirmekten özel bir sevinç duyuyoruz. Kıbrıs’ın ve Kıbrıs halkının bağımsızlığından, özgürlüğünden ve yeniden birleşmesinden yana ortak faaliyetlerimizi sürdürmek ve daha da geliştirmek yönünde tam kararlığımızı ifade ediyoruz.

Kıbrıs’ın iki toplumunun yeniden yakınlaşmasından yana geliştirdiği çok yönlü çalışmalarından dolayı ortak mücadele arkadaşımız Leyla Kıralp’a yönelik takdir duygularımızı ifade etmek istiyorum. “Melandra” Halk Gelenekleri Müzesi’nin yaratılması inisiyatifinden dolayı Leyla’yı özellikle tebrik etmek istiyoruz. Bu müzenin, Kıbrıslırumları ve Kıbrıslıtürkleri birleştiren ve aynı zamanda her toplumun ayrı özgü ulusal kimliğinden hiçbir şeyi çıkarmadan Kıbrıs halkının, kimliğini, geleneklerini ve kültürünü öne çıkaracağından hepimiz eminiz.

Bu yerde, POGO Kadın Hareketi ve CTP Kadın Kolları olarak, barış ve kardeşliğin sembolü olan bir zeytin fidanını birkaç ay önce burada diktik. Zeytin esas olarak Akdeniz ülkelerinde yetişen bir ağaç olmasına rağmen, Akdeniz’in bu köşesinde hala barışın, adaleti içeren gerçek barışın gelmesini beklemekteyiz.

 

Sevgili dostlar,

Biz Kıbrıslı kadınların, adamızda sadece Kıbrıs sorununun adil çözümü ile sağlanabilecek olan ve ortak vatanımızı kurtarıp yeniden birleştirecek olan kalıcı barış için mücadele etmekte çok nedenlerimiz var. Kıbrıs halkının trajedisini biz kadınlar çok ağır bir biçimde yaşadık. Emperyalizmin örgütlediği, yabancı güçlerin ve yerli milliyetçiliğin infaz ettiği dökülen kanda kaybettiğimiz eşlerimiz, çocuklarımız ardından çok gözyaşı döktük.

Bunun için, Kıbrıs sorununun barışçıl, adil ve üzerinde anlaşmaya varılacak bir çözümü için biz kadınlar ve ülkemizin ilerici kadın örgütleri bütün halkla birlikte mücadele etmeliyiz. Birliğimizi uluslararası hukuka ve BM kararlarına uygun, Kıbrıs’ı yabancı ordulardan ve yabancı bağımlılıklardan kurtaracak, BM kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasi eşitliğiyle tek egemenlikli, tek vatandaşlıklı ve tek uluslararası kimlikli iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümü yönündeki isteğimiz üzerinde inşa edebiliriz.

 

Ortak mücadele arkadaşlarım,

İki toplum arasındaki müzakereler süreci bugün gerçekten isteğimiz ritimde ilerlememektedir ve Kıbrıs sorununun ana başlıklarında önemli anlaşmazlıklar var olmaya devam etmektedir. Bu bizi hayal kırıklığına uğratmamalıdır. Çözümsüzlük mantığıyla ve taksimci statükoyla bilinçaltı dahi uzlaşmamalıyız. POGO Kadın Hareketi olarak AKEL ve Dimitris Hristofyas’ın yanındayız. Hristofyas olumlu bir anlayışla müzakerelerde yer almakta ve üzerinde anlaşmaya varılan zeminde Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk, tüm Kıbrıs halkının haklarını savunan öneriler sunmaktadır. Kıbrısrum toplumu içerisinde milliyetçiliğe ve federasyon aleyhtarı söyleme karşı dev bir mücadeleyi AKEL cesaretle sürdürmektedir. Aynı zamanda toplum olarak varkıklarını güvence altına almak için Kıbrıslıtürklerin gerçekleştirdikleri kitlesel eylemlerle tam dayanışmamızı ifade ediyoruz. Yeniden yakınlaşma hareketini daha da güçlendiriyoruz. Ortak faaliyetlerimizi ve inisiyatiflerimizi güçlendiriyoruz. Halkımızın yüreğinde yeniden birleşme umudunu ve alevini tekrar canlandırıyoruz. POGO Kadın hareketi olarak bu yönde her çabada bulunacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Kıbrıs’ın birleşik kadın hareketi Kıbrıslırum, Kıbrıslıtürk, Ermeni, Maronit ve Latin, bütün evlatlarının ortak vatanı, özgür, bağımsız, yeniden birleşmiş, federal ve askerlerden arındırılmış bir Kıbrıs mücadelesinde en önde olmalıdır.

Geçmişte yaşanan acıların bir daha yaşanmayacağı, kadınların çocuklarını göçmen çadırlarında ve ağaç altlarında dünyaya getirmek zorunda kalmayacakları bir Kıbrıs. Anaların savaşta öldürülen ya da kayıp olan evlatlarının ardından ağlamayacakları bir Kıbrıs. Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin yaşam ekmeklerini trajedinin kan ve gözyaşı ile değil, halkımızın onurlu alın teri, sevinci ve neşesi ile yoğuracakları bir Kıbrıs. İşte böyle bir Kıbrıs için mücadelede Kıbrıslı kadınlar en önde olmalıdır.

 

Sevgili yoldaşlar,

Yoldaş Leyla’yı yaptığı çalışmalardan dolayı bir kez daha tebrik ederim. Nereden ve ne kadar engel çıkarsa çıksın, özgürlük ve bağımsızlık için mücadele eden halkımızın kazanacağına POGO Kadın Hareketi’nin sizinle aynı şekilde inancının tam olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.

PREV

Özker Özgür’ü anma etkinliğinde PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis tarafından yapılan konuşma

NEXT

CTP Kongresi’nde AKEL Merkez Komitesi Genel Sekreteri Andros Kiprianu tarafından yapılan selamlama konuşması