Home  |  Açıklamalar   |  Kamu binalarının sanat eserleriyle zenginleştirilmesi yönünde AKEL’den girişim

Kamu binalarının sanat eserleriyle zenginleştirilmesi yönünde AKEL’den girişim

 

Kamu binalarının sanat eserleriyle zenginleştirilmesine yönelik olarak AKEL yasa önerisinde bulundu. AKEL bu girişimiyle memleketimizde kültürel ve sanatsal yaratıcılığın pratikte elle tutulur bir biçimde desteklenmesini hedeflemektedir. Bilindiği üzere, Dimitris Hristofyas’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde, 2009 yılında Meclis’te onaylanan bir yasayla kamu binalarıyla ilgili projelerde bu binaların proje toplam maliyetinin %1’i değerinde sanat eserleri ile zenginleştirilmesi kabul edilmişti. Ancak bu yasal yükümlülüğün devlet ve diğer kamu kurumları tarafından kamu binalarının 1/3’ünde dahi uygulanmamış olduğu hükümetin Meclis’e sunduğu verilerden de anlaşılmaktadır.

 

Şimdi AKEL Meclis’e sunduğu yeni önerisiyle, söz konusu yükümlülüğün pratikte uygulanmasını güvence altına almak için hesap verilebilirlik, kontrol ve izleme sorumluluğunu yeni kurulan Kültür Müsteşarlığı’nın üstlenmesini ve mevcut yasanın 12 noktasının değiştirilmesini gündeme getirmektedir. AKEL aynı zamanda binaların sanat eserleri ile zenginleştirilmesi yükümlülüğünün devlet tarafından inşa edilen binaların ötesine de geçecek şekilde genişletilmesini önermektedir.

 

Somut olarak AKEL mevzuatın, kamu binalarının tamiratı, kiralanması veya satılması durumlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesini önermektedir. Ayrıca bu değişiklik önerisi memleketimizin kamu binalarının dekorasyonunda sanat eserlerinin seçim sürecinde şeffaflığı arttıran ve güçlendiren hükümleri ve düzenlemeleri de içermektedir. Meclis’in yetkili komitelerinde AKEL’in yasa önerisinin görüşülmesine başlandığında ilgili devlet ve kültürel kurum yetkilileri de öneri ve fikirlerini sunmak için çağrılacaktır.

 

AKEL’in önerisinin Meclis tarafından benimsenmesi yurdumuzun sanat dünyasına ve sanatçılarına elle tutulur bir desteğin yaşama geçirilmesinin yolunu da açacak ve aynı zamanda kültürel yaratıcılığı toplumun, halkın günlük yaşamına katma yönünde bir adımı daha teşkil edecektir.

 

PREV

“Grivas Müzesi” İçin Hükümetten Benzeri Görülmemiş Aldatma Teşebbüsü

NEXT

Cumhurbaşkanlığı'ndaki bu toplantıdan da önemli bir sonuç çıkmadı