Home  |  Konuşmalar   |  AKEL Tüzük Kongresi’nin kapanışında Genel Sekreter Stefanos Stefanu’nun yaptığı konuşma

AKEL Tüzük Kongresi’nin kapanışında Genel Sekreter Stefanos Stefanu’nun yaptığı konuşma

 

 

Tüzük Kongresi AKEL’in bundan sonraki yaşamı ve faaliyeti için bir istasyon, bir kilometre taşı, bir sıçrama tahtası olarak artık Parti tarihine geçiyor.

 

Kararlaştırdığımız değişikliklerin hayata geçmesi ve pratikte uygulanması için hepimizin kolları sıvayıp, birlik ve kararlılıkla çalışacağımızdan eminim. Partimizi daha iyi, daha etkin kılmak için. Kıbrıs’ın Sol’a ve güçlü, büyük ve lider AKEL’e ihtiyacı var. Ve biz de bunu yapacağız. AKEL eylemde, mücadelede, toplumda, hareketlerde yine öncü oluyor. Meclis’te, yerel yönetimlerde, Avrupa Parlamentosu’nda. Her yerde ve her zaman. Hem şimdi hem daima.

 

Parti tüzüğümüzdeki değişiklikler sürecini bugün doruk noktasına ulaştırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür etme ihtiyacı duyuyorum. Tartışmalarda farklı görüşlerin olması sağlıklı ve demokratiktir, çünkü bu hepimizin Partimize olan ilgisini kanıtlamaktadır. Evimiz ve onun nasıl daha iyi hale getirilebileceği hakkında tartışırken farklı görüşler, fikirlerin plüralizmi, farklı bakış açıları olmasaydı endişelenirdim. Ve Yannis Ritsos’un mısralarında dediği gibi,”sakin ve basit konuşmamız ve birbirimizi anlamamız” gerçeği de Partimizin nasıl olmasını ve nasıl işlemesini istediğimizin bir parçasıdır. Demokratik. Kollektif. Yoldaşça.

 

Yoldaşlar,

Biz ilkelerin, değerlerin ve ideallerin partisiyiz ve öyle olmaya devam edeceğiz. Kıbrıs için, toplum için; temelde adil, insancıl, barışçıl bir dünya için bir ideolojiyle ve vizyonla. Sosyalizmin dünyası için. Bugünü geliştirerek yarının yolunu açıyoruz.

 

Biz halkla ve halk için bir gücüz. AKEL daima halka hizmet için vardır, gücünü halktan alır, halka karşı sorumludur ve halka hesap verir. İş yerlerinde ve eğitim alanlarında, mahallelerde ve semtlerde, hareketlerde ve mücadelelerde emekçilerle ve toplumla bağlarına dayanır. AKEL’in oksijeni halka günlük teması ve ilişkisidir.

 

Biz halkın en geniş kesimlerinin talepleri için mücadele eden gücüz. İçinde yaşadığımız sistemin koşullarında savunma isteyen ve savunma ihtiyacı olan herkesi: işçi sınıfını ve daha geniş olarak emek dünyasını, serbest meslek sahiplerini, küçük ve orta ölçekli girişimcileri, çiftçileri, genç nesilleri, sosyal açıdan kırılgan grupları, toplumun büyük çoğunluğunu temsil eden talepleriyle, eylemleriyle mücadele eden gücüz.

 

Biz, Kıbrıs Solunu ve aynı zamanda Kıbrıs’ın tüm ilerici ve demokratik dünyasını, tarihin doğru tarafında yer alan ve yer almaya devam eden dünyanın tümünü kucaklayan büyük gücüz.

 

Kıbrıs’ı değiştirmek, onu ileriye taşımak isteyen ilerici çoğunluğun hamuru ve mayasıyız. Ülkenin taksime, uluslararası düzeyde aşağılanmaya doğru sürüklenmesine ve aşırı sağın güçlenmesine karşı çıkan gücüz. Onlarca yıllık sürecimiz boyunca yaptığımız gibi, halka hizmet eden ilkeler ve hedefler temelinde diğer güçlerle ittifaklar ve iş birlikleri kurmaya devam edeceğiz. Bugün de, bu kürsüden her demokratik ve ilerici sese önümüzdeki yılların önemli mücadelelerinde buluşma çağrısında bulunuyoruz.

 

Biz Kıbrıs’ın ilerici gücüyüz. Kıbrıslırumların, Kıbrıslıtürklerin, Maronitlerin, Ermenilerin ve Latinlerin, Kıbrıs halkının tümünün gücü. İşgale, bölünmeye, milliyetçiliğe, militarizasyona karşı mücadele gücü. Birleşik ve özgür bir Kıbrıs için, Doğu Akdeniz bölgesinde barış ve iş birliği köprüsü olacak bir Kıbrıs için mücadele eden gücüz.

 

Halkın önünde “FEDAKARLIKLAR VE MÜCADELELERLE DOLU BİR YÜZYIL” diyebilecek güç biziz. Her türlü düşman karşısında her boy ölçüşmeye, her sınava dayanmayı başarmış olan ve kanımızla, alın terimizle suladığımız derin köklerimiz var. Tarihimizden aldığımız güç ve coşkuyla ve geleceğe koşuyoruz.

 

Haydi ileri! Bakışlarımızı geleceğe çevirerek, birlik ve kararlılıkla ileri!

Tek bir yumruk gibi hep birlikte!

Halk ve ülke için!

Yaşasın Emekçi Halkın İlerici Partisi AKEL!

Yaşasın Kıbrıs!

PREV

“Unutulma Hakkı” için AKEL tarafından sunulan yasa önerisinin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi sırasında AKEL Milletvekili Marina Nikolau'nun yaptığı konuşma

NEXT

“AKEL-SOL-TOPLUMSAL İTTİFAK-AVRUPA'DA TALEP EDEN GÜÇ" sloganıyla yapılan etkinlikte AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun yaptığı konuşma