Home  |  Açıklamalar   |  Akama’ya yönelik yerel plan ne yöre halkına ne de çevreye hizmet ediyor

Akama’ya yönelik yerel plan ne yöre halkına ne de çevreye hizmet ediyor

Akama’ya yönelik yerel planda Çevre Dairesi’nin önerileriyle yapılan sınırlı değişiklikler, bölgeye uygun olmayan gelişmeler karşısında Akama’yı bir kez daha korumasız bırakmakta ve yöre halkının geleceğini ikinci plana atmaktadır.

 

AKEL, Akama bölgesi için sürdürülebilirlik ilkeleriyle ve öncelikle yöre halkı için adil olacak kapsamlı bir planın hazırlanmasında ısrar etmektedir.

 

Anastasiadis-DİSİ hükümeti yine şeffaf olmayan prosedürlerle belirli, büyük özel çıkar çevrelerini desteklemeye çalışmaktadır. Özellikle Akama ile ilgili olarak, çevrenin ve yöre halkının korunmasının sağlanması herkesin yükümlülüğüdür.

 

Eşsiz bir yaşam alanını nihai olarak kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Devlet, bölge sakinlerine saygı göstermeli ve aynı zamanda doğanın korunmasına ilişkin Avrupa hukukunun ve ulusal hukukun öngördüklerini uygulamalıdır.

PREV

Halk Dayanışma Ağı Bu Yıl da İhtiyaç Sahiplerinin Yanında

NEXT

Atıkların Yönetiminde Kapsamlı Bir Stratejiye İhtiyaç Var