Home  |  Açıklamalar   |  Avrupa Parlamentosu Milletvekili Adayları

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Adayları

 

AKEL-Sol-Toplumsal İttifak
Avrupa’da Talep eden Güç

AKEL-Sol-Toplumsal İttifak farklı bir sestir. Biz, Avrupa halklarının karşı karşıya olduğu çıkmazları ve eşitsizlikleri yoğunlaştıran AB politikalarıyla uzlaşmıyoruz. Bugün pahalılıktan, ücretlerinin düşüklüğünden ve bankaların keyfi uygulamalarından dolayı baskı altında kalanların sesiyiz. AKEL-Sol-Toplumsal İttifak’a verilecek her oy barış, demokrasi, emekçilerin hakları, ekoloji, insan hakları için mücadele eden, talep eden güce güç katacaktır. Temelden farklı, barışçıl, sosyal ve demokratik bir Avrupa’yı vizyon edinen sesi güçlendirecektir.

1. Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs’ın ve yeniden birleşmenin sesi

AKEL ve Sol Grup çözüme, yeniden birleşmeye ve barışa inanan Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin, her Kıbrıslının Avrupa Parlamentosu’ndaki sesidir. Kıbrıs sorunun çözümü hedefiyle, müzakerelerin 2017’de kesintiye uğradığı yerden yeniden başlatılmasını ve siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümünü tutarlı ve net bir şekilde destekleyen sestir.

2. Barış’ın Avrupası için

Avrupa Birliği NATO’ya daha derinden bağlanıyor ve savaş endüstrisine on milyarlarca avro akıtıyor. Ukrayna’da ve Filistin’de kan dökülüyor, ama AB, Rus işgalinin ve savaşın sonlandırılması için barışçıl girişimlerde bulunmak yerine Zelensky’ye silah göndermeyi tercih ediyor. Gazze’de Netanyahu’nun Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırımın üzerini örtüyor. Sol’un güçlendirilmesi Avrupa halklarının ateşkes ilan edilmesi, savaşların sonlandırılması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi yönünde güçlü bir mesajı olacaktır. Avrupa’nın militarizasyonuna karşı bir mesaj olacaktır. Kısacası: Barış mesajı, barışın Avrupası mesajı olacaktır.

3. Emek dünyası için saygınlık

Serveti üreten ve Avrupa ekonomilerinin motor gücü emek dünyasıdır. Avrupa Parlamentosu içindeki faaliyetlerini Avrupa’nın her yerindeki emekçilerin mücadeleleriyle birleştiren Sol Grup ve AKEL için emekçilerin onuru ve hakları, çalışma hayatında sağlık ve güvenlik, örgütlenme hakkı en önemli önceliklerdir. İnsana yakışır asgari ücret belirlenmesini, toplu iş sözleşmelerinin genişletilmesini ve emekçi ebeveynlere yönelik modern politikaların yaşama geçirilmesini talep ediyoruz.

4. Bankalar vergilendirilmeli – toplum desteklenmelidir

Enerji yoksulluğuna karşı gerekli politikaların ve yenilenebilir enerji kaynaklarının öne çıkarılması için gerekli kamu yatırımlarının yapılmasını talep ediyoruz. Hanelere ve küçük işletmelere derhal temiz enerji ve ucuz elektrik sağlanması için gerçekçi önerilerimiz var. Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinden, Avrupa’nın diğer ülkelerinde yapıldığı gibi, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan elektrik enerjisi satın alımı için indirimli ihaleler yönünde ilerlemesini talep ediyoruz. Enerji krizi devam ettiği sürece, elektrikte uygulanan KDV’nin % 9’a düşürülmesini talep ediyoruz. Hükümetten ve AB’den enerji şirketlerinin elde ettikleri aşırı kârların vergilendirilmesi yönünde ilerlemelerini istiyoruz.

5. Herkes için temiz ve ucuz enerji

Enerji yoksulluğuna karşı gerekli politikaların ve yenilenebilir enerji kaynaklarının öne çıkarılması için gerekli kamu yatırımlarının yapılmasını talep ediyoruz. Hanelere ve küçük işletmelere derhal temiz enerji ve ucuz elektrik sağlanması için gerçekçi önerilerimiz var. Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinden, Avrupa’nın diğer ülkelerinde yapıldığı gibi, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan elektrik enerjisi satın alımı için indirimli ihaleler yönünde ilerlemesini talep ediyoruz. Enerji krizi devam ettiği sürece, elektrikte uygulanan KDV’nin % 9’a düşürülmesini talep ediyoruz. Hükümetten ve AB’den enerji şirketlerinin elde ettikleri aşırı kârların vergilendirilmesi yönünde ilerlemelerini istiyoruz.

6. Çiftçilerin yanında

Ortak Tarım Politikası çiftçileri çıkmazlara, yaşam düzeylerinin düşmesine ve aynı zamanda Avrupa’daki tarımsal üretim birimlerini dramatik bir biçimde daralmaya sürükledi. Artık üretim maliyetleri çiftçileri boğuyor. Sesimizi Avrupa’nın mücadele eden çiftçileriyle birleştiriyoruz ve gıda güvenliğini, sürdürülebilir bir üretim ve tüketim modelini öne çıkaran, çiftçilere haysiyetli bir gelir güvencesi sağlayan ve çevreyi, biyoçeşitliliği ve hayvan refahını koruyan farklı bir tarım politikasını talep ediyoruz.

7. Veto hakkının kaldırılmasına hayır

Son on yılda 27.000’den fazla insan savaşlardan, çatışmalardan ve yoksulluktan kaçmaya ve Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken Akdeniz’de boğuldu. Avrupa Birliği mültecilerin Kıbrıs gibi güney Akdeniz ülkelerinde hapsolmasına yol açan Dublin Tüzüğü’nü kaldırmalıdır. İstisnasız üye devletlerin tümünde -her birinin nüfusuna ve kapasitesine göre- mülteci barındırma sisteminin uygulanması gerekmektedir. Tehlikede olan mültecilere yönelik dayanışmanın yanı sıra Avrupa devletleri arasında da dayanışma talep ediyoruz. Kıbrıslı ve yabancı, tüm emekçilerin birliğini ve onurunu savunuyoruz.

8. “Dublin Tüzüğü” yerine bir dayanışma sistemi uygulanmalıdır

Son on yılda 27.000’den fazla insan savaşlardan, çatışmalardan ve yoksulluktan kaçmaya ve Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken Akdeniz’de boğuldu. Avrupa Birliği mültecilerin Kıbrıs gibi güney Akdeniz ülkelerinde hapsolmasına yol açan Dublin Tüzüğü’nü kaldırmalıdır. İstisnasız üye devletlerin tümünde -her birinin nüfusuna ve kapasitesine göre- mülteci barındırma sisteminin uygulanması gerekmektedir. Tehlikede olan mültecilere yönelik dayanışmanın yanı sıra Avrupa devletleri arasında da dayanışma talep ediyoruz. Kıbrıslı ve yabancı, tüm emekçilerin birliğini ve onurunu savunuyoruz.

9. Eşitlik – Onur – İnsan Hakları

Aşırı sağ Avrupa Parlamentosu’na da girmiştir. Avrupa halklarını tarihlerini hatırlamaya çağırıyoruz. Hala daha bu ideolojik saplantıların yol açtığı sonuçların bedelini ödeyen Kıbrıs’ın bunu unutmaya hakkı yoktur. Kıbrıs’ta aşırı sağın normalmiş gibi gösterilmesini reddeden ve insanlık düşmanı söylemlerine karşı çıkan en önemli siyasal güç AKEL ve Sol’dur. Kıbrıs’ın her demokrat yurttaşını ülkemizde demokrasi, ilerleme ve dayanışma değerlerini savunmak için bu büyük toplumsal ittifaka çağırıyoruz.

10. Aşırı sağa karşı mücadele

Aşırı sağ Avrupa Parlamentosu’na da girmiştir. Avrupa halklarını tarihlerini hatırlamaya çağırıyoruz. Hala daha bu ideolojik saplantıların yol açtığı sonuçların bedelini ödeyen Kıbrıs’ın bunu unutmaya hakkı yoktur. Kıbrıs’ta aşırı sağın normalmiş gibi gösterilmesini reddeden ve insanlık düşmanı söylemlerine karşı çıkan en önemli siyasal güç AKEL ve Sol’dur. Kıbrıs’ın her demokrat yurttaşını ülkemizde demokrasi, ilerleme ve dayanışma değerlerini savunmak için bu büyük toplumsal ittifaka çağırıyoruz.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Adaylarının Biyografileri

Giorgos Georgiu

Giorgos Georgiu Avrupa Parlamentosu üyesidir ve SOL-Avrupa Birleşik Solu/İskandinav Yeşil Sol Grubu’nda yer almaktadır. Avrupa Parlamentosu’nun Dışişleri Komitesi (AFET) ile Sanayi, Araştırma ve Enerji Komitesi’nin (ITRE) ve ayrıca hem AB-Türkiye hem de AB-Rusya Karma Parlamento Komisyonlarının üyesidir. Aynı zamanda Türkiye İlerleme Raporu için Sol Grup’un gölge raportörüdür ve yasadışı takip skandalının ortaya çıkması üzerine Pegasus yazılımının kullanımı hakkında araştırma yapmak üzere Avrupa Parlamentosu’nun Sol Grubu adına Soruşturma Komisyonu’nun Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmiştir.

Yüksek tahsilini 1983-1987 yılları arasında Atina Üniversitesi’nde Filoloji üzerine yapan Yeorgiu ortaöğretimde öğretmen-filolog ve Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2011-2019 yılları arasında AKEL-Sol-Yeni Güçler’den Milletvekili seçildi.
AKEL Merkez Komitesi üyesidir.

60 yaşındadır.

 

Anna Theologu

Anna Theologu ekonomisttir.
Yüksek öğrenimini Kıbrıs Üniversitesi’nde Ekonomi üzerine yaptı, Parasal ve Finansal Ekonomi alanında yüksek lisansını tamamladı. Daha sonra Kıbrıs Avrupa Üniversitesi’nde enerji kaynakları yönetimi konusunda uzmanlaşarak İşletme Yönetimi (MBA) alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Halen Londra Üniversitesi’nden Hukuk diploması (LLB) alma sürecindedir.

2016-2021 Meclis döneminde Mağusa Milletvekili olarak görev yaptı.

Milletvekili olarak Meclis’in Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Komitesi’nde, Ulaştırma, İletişim ve İmar Komitesi’nde, Maliye ve Bütçe Komitesi’nde, Kalkınma Planlarının İzlenmesi ve Kamu Harcamalarının Kontrolü Komitesi’nde, Mülteci-Mahsur-Kayıp Kişiler Komitesi’nde ve Meclis İçtüzüğünün Gözden Geçirilmesi ve Modernleştirilmesi için kurulan Geçici Komite’de yer aldı. Ayrıca Uluslararası Parlamentolar Arası Birliğin (IPU) Birleşmiş Milletler ile İlişkiler Komitesi’ne seçilmiş üye olarak katıldı.
38 yaşındadır.

 

Stavri Kalopsidiotu

Stavri Kalopsidiotu uluslararası hukukçudur.

AKEL İnsan Hakları Bürosu’nun Sorumlusudur ve aynı zamanda AKEL Kıbrıs Sorunu Bürosu ve Adalet Bürosu üyesi olup profesyonel kadro olarak AKEL’de çalışmaktadır.

Yüksek tahsilini Londra Queen Mary Üniversitesi’nde yaptı ve Birleşik Krallık’taki LSE ve Leicester Üniversitelerinde Uluslararası Kamu Hukuku alanında yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Lahey Uluslararası Hukuk Akademisi’nin Uluslararası Kamu Hukuku programına katıldı. Avukat olarak stajyerliğini Kıbrıs Cumhuriyeti Başsavcılığı’nda yaptı. Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’ndaki AKEL Temsilciliği’ne ve Sol Grup’a (GUE/NGL) sivil özgürlükler, adalet ve dış ilişkiler alanlarında danışmanlık yaptı. Ulusal Konsey’in Kıbrıs sorununa ilişkin Alt Komitelerine katıldı ve 2017’de Crans Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı’nda Kıbrısrum tarafının heyetinde ve Güvenlik Alt Komitesinde yer aldı. Türk-Yunan Forumu’nun üyesidir. Kıbrıs Üniversitesi, Frederick Üniversitesi ve Alexander College’de yardımcı öğretim görevlisi olarak çalıştı.

AKEL Merkez Komitesi ve POGO Kadın Hareketi Yürütme Konseyi üyesidir.

43 Yaşındadır.

 

Andros Karayiannis

Andros Karayiannis 2011 yılından beri Derinya Belediye Başkanıdır.

Yüksek öğrenimini Almanya’daki Leipzig Üniversitesi’nde Alman ve İngiliz Filolojisi’nde yaptı. Eğitimine Birleşik Krallık Leeds ve Fransa Metz Üniversitelerinde İngiliz ve Fransız dili ve filolojisi dersleriyle ve Lefkoşa Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları alanında devam etti. Tur rehberi olarak çalıştı. Özel okullarda, Orta ve Teknik Eğitim okullarında ve Devlet Eğitim Enstitülerinde İngilizce ve Almanca öğretmeni olarak ve ayrıca üç yıl boyunca Temsilciler Meclisi’nde Milletvekili asistanı olarak görev yaptı. Derinya Toplum Gönüllülüğü Konseyi’nin (SKE) Başkanlığı görevinde bulundu. Kokkinohoria Kanalizasyon Konseyi (SAK) Başkanı, Brüksel merkezli Avrupa Birliği Bölgeler Komisyonu’nda Kıbrıs Delegasyonu’nun Üyesi, Kıbrıs Yerel Yönetimler Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Kıbrıs Hayvan Refahı Koordinasyon Komitesi’nde Kıbrıs Belediyeler Birliği’nin Temsilcisi’dir.

AKEL Merkez Komitesi üyesidir.

51 yaşındadır.

 

Niyazi Kızılyürek

Niyazi Kızılyürek Avrupa Parlamentosu üyesidir. SOL-Avrupa Birleşik Solu/İskandinav Yeşil Sol Grubu’nda yer almaktadır. Avrupa Parlamentosu’ndaki Sol Grup’un Eğitim ve Kültür Komitesi koordinatörü ve Bölgesel Kalkınma Komitesi yedek üyesidir.

Yüksek öğrenimini Almanya’nın Bremen Üniversitesi’nde Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesi’nde tamamladı ve tezini de Kıbrıs Sorunu ve Uluslararası İlişkiler üzerine yaptı. 1995 yılında Kıbrıs Üniversitesi Türk Araştırmaları Bölümü’ne Öğretim Görevlisi olarak seçildi. 2010 yılında Profesörlüğe yükseldi ve 2019 yılına kadar Kıbrıs Üniversitesi Beşerî Bilimler Fakültesi Bölüm Başkanı ve Dekanı olarak görev yaptı. Yunanca ve Türkçe olarak yayınlanan birçok kitabının yanı sıra çeşitli uluslararası bilimsel dergilerde çok sayıda akademik makalenin de yazarıdır.

64 yaşındadır.

Melani Stelyu

Melani Stelyu tiyatro sanatçısıdır.

Eğitimini Karolos Kun Tiyatro Sanatı Drama Okulu’nda yaptı ve Epidaurus Tiyatrosu’nda önemli tiyatro gösterilerinde yer aldı. Kıbrıs’a döndükten sonra THOK, ETHAL, Skala Tiyatrosu, Ena Tiyatrosu, Versus Tiyatrosu ve ONE/OFF Grubu ile iş birlikleri yaptı. Londra’da BBC, ITV ve Channel 4’te sunum ve medya konularında bir dizi seminere katıldı. Profesyonel olarak Kıbrıs’ta ve yurt dışında çeşitli belgesellerin, programların, festival ve konserlerin sunumlarının yanı sıra prodüksiyonlarının kurgu ve sanatsal sorumluluklarını da üstlendi. Sigma televizyon kanalında Yapım Geliştirme Direktörü olarak görev yaptı. Kıbrıs’ta iki toplum arasında uzlaşma ve dostluğun teşvik edilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler adına televizyon kanalında programlar yapımını üstlenen ekibin koordinasyondan sorumluydu.

48 yaşındadır.

PREV

Avrupa Parlamentosu’nda talep ve mücadelelerle dolu 20 yıl

NEXT

Orman Dairesi'nin personel yetersizliği nedeniyle ormanların korunmasının tehlikeye girmesine izin verilemez