Home  |  Açıklamalar   |  Sosyal olarak duyarsız 2023 Bütçesi sadece durumu idare etme bütçesi

Sosyal olarak duyarsız 2023 Bütçesi sadece durumu idare etme bütçesi

 

Anastasiadis-DİSİ hükümeti ardında artan sosyal ve ekonomik eşitsizlikler, siyasi ve kurumsal açıklar, yolsuzluklar ve derin sosyal çıkmazlar bırakarak döngüsünü tamamlıyor

 

AKEL Politbüro Üyesi ve Milletvekili Aristos Damianu yaptığı açıklamada, Anastasiadis-DİSİ hükümetinin son bütçesinin de sürdürülebilir ve daha adil bir kalkınma modelini teşvik etmekten uzak olduğunu belirterek, hükümetin sadece bazı rakamları yönetmekle sınırlı kaldığını dile getirdi. Damianu hükümetin sosyal devleti, araştırmayı, teknolojiyi, bilimi, eğitim ve kültüre yatırımı güçlendirmekten, üretilen servetin daha adil bir şekilde dağıtılması ve herkes için uygun fiyatlı konut sağlanması için gereken koşulları yaratmaktan kaçınmaya devam ettiğini söyledi.

 

“Bir kez daha önümüzde toplumun dar gelirli kesimlerinin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, savunmasız grupların ve ailelerin acil ihtiyaçlarını görmezden gelen, hızla artan enflasyona ve hayat pahalılığına yanıt vermeyen, enerji krizine çözüm içermeyen, sadece durumu idare etmekle sınırlı bir bütçe var” diye konuşan Damianu, yakıt, elektrik ve temel ihtiyaç maddelerindeki büyük fiyat artışları nedeniyle devletin mali gelirlerindeki ortaya çıkan önemli artışları hükümettekilerin üstelik de yurttaşların giderlerinde büyük artışların kaydedildiği bir dönemde reel ekonomiye geri döndürmek yerine dogmatik tutumlarını sürdürdüklerine işaret etti.

 

Anastasiadis-DİSİ hükümetinin ardında artan sosyal ve ekonomik eşitsizlikler, siyasi ve kurumsal açıklar bırakarak döngüsünü tamamladığının açıkça görüldüğünü kaydeden Aristos Damianu, bu hükümetin geride kurumsal boyutlara varan karmaşık çıkar ilişkileri, yolsuzluklar ve derin sosyal çıkmazlar bıraktığını sözlerine ekledi.

 

DİSİ’nin ister Averof Neofitu ister Nikos Hristodulidis ile olsun, bir beş yıl daha iktidarda olmasının ülkemizin daha geriye gitmesinden başka bir sonucunun olmayacağının altını çizen Damianu, halkımızın daha iyi günlere ulaşabilmesinin sadece ilerici bir değişimle gerçekleşeceğini belirtti.

 

PREV

2022 Sol-Yeşil-İlerici Avrupa Forumu’na AKEL de katıldı

NEXT

DİSİ hükümeti küçük ve orta ölçekli işletmelere karşı acımasız ve umursamaz tutumunu sürdürüyor