Home  |  Öncelikli Konular  |  Yolsuzluklara karşı mücadele

Yolsuzluklara karşı mücadele

 

Yolsuzluklar toplumu zehirliyor

Yolsuzluklar Kıbrıs toplumunun bugün karşı karşıya olduğu en büyük kangrenlerden biridir. Yolsuzluklar her şeyi zehirlemektedir. Eşitliği, demokrasiyi, sosyal adaleti bozmaktadır. Ekonominin işleyişini güçlülerin lehine derinlemesine saptırmaktadır. Toplumun ihtiyaçlarına kanalize edilmesi gereken milyonlarca avroyu halkın ve devletin sırtına yüklemektedir. Dürüstlüğü, çalışkanlığı ve yaratıcılığı değil, rüşveti ve karmaşık çıkar ilişkilerini ödüllendirdiğinden toplumun ilerlemesine engel olmaktadır. Siyasal yaşamı değersizleştirmekte, yıpratmakta ve bozmaktadır. Kurumlarda yıkıma neden olmaktadır. Yurdumuzun gençlerinde hayal kırıklığına ve öfkeye yol açmaktadır.

 

Hükümet yolsuzluklara karşı mücadele etmek yerine, yolsuzluklarda başrolü oynamaktadır

Yolsuzluklar yıllardır var olan ve köklü bir fenomendir ve bizim anlayışımıza göre, yolsuzluklar serveti ve bireyselliği idealleştiren ve sömürüye dayanan ekonomik sistemin doğasında vardır. Ancak son yıllarda Kıbrıs yolsuzluklarda eşi görülmemiş bir patlama yaşadı. Nikos Anastasiadis ve DİSİ’nin ülkenin yönetimini üstlendiği günden itibaren Kıbrıs’ta daha öncesinde benzeri görülmemiş boyutlardaki yolsuzluklar hakkında uluslararası kuruluşlar, Avrupa kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yabancı haber ajansları bir dizi haber ve raporlarında bunlara işaret etmektedir. Dünya bankasının raporunda Kıbrıs’ın 2013’ten bu yana AB genelinde yolsuzlukların en büyük artış gösterdiği ülke olduğu kaydedilmektedir. Bu tesadüfi değildir. Pasaport satışı sektörüyle Kıbrıs’ı uluslararası düzeyde küçük düşüren ve AB tarafından hukuki bir sürece sokan skandallar çığı Anastasiadis hükümetinin imzasını taşımaktadır.

 

Karmaşık çıkar ilişkileri Nikos Anastasiadis’in bizzat kendisine erişiyor

Tabii ki yurttaşların büyük çoğunluğunu çileden çıkaran şey, karmaşık çıkar ilişkilerinin Nikos Anastasiadis’in bizzat kendisine, aile çevresine ve aile şirketlerine kadar ulaşmasıdır. Altın pasaportlar ve Suudi Arap arkadaşının jetiyle Seyşeller’de ailecek tatili konusunda Cumhurbaşkanı’nın -ve aynı zamanda bir dizi Bakanının- skandal boyutunda ve bariz çıkar çatışmasının Avrupa çapında ve uluslararası alanda kelimenin tam anlamıyla benzeri duyulmamıştır. Peki, Cumhurbaşkanı ve hükümet tüm bunlarda başrolü oynarken, devlette, hükümette, devlet mekanizmasında ve kurumlarda hesap verebilirliğin, şeffaflığın ve iyi yönetimin uygulanması nasıl beklenebilir? Aynı esnada toplumun tümü yolsuzluklara karşı amansız mücadeleyi talep ederken, ülkemizin hükümeti yolsuzlukların ve karmaşık çıkar ilişkileri fenomenlerinin varlığını ne kabul etmekte ne de bunlara karşı mücadeleyi istemektedir.

 

Kurumsal yenilikler talep ediyoruz

Yolsuzluklara karşı mücadele alanında AKEL aynı zamanda Meclis’te de öncü konumdadır. Devletin ve kurumların işleyişinde hukuki yenilikler üzerinde çalışmakta ve bunun için önerilerde bulunmaktadır. Şeffaflığın olmaması ve karmaşık çıkar ilişkileri hakkında hükümet üzerinde sıkı parlamenter ve siyasi denetim uygulamaktadır. AKEL’in sunduğu ve uygulanmasını talep ettiği önerilerden bazıları:

 

  • Mülkün müsaderesi

Vergi kaçakçılığı, rüşvet, ve zimmetine para geçirme suçlarından hüküm giyen eski ve mevcut devlet görevlileri ile kamu görevlilerinin mülklerine olarak el konulması.

 

  • “Nereden buldun?” beyanının güçlendirilmesi

Diğerlerinin yanı sıra, üç erkte (yürütme, yasama, yargı) ve genel olarak kamuda yetkisini kullanarak kamu parasını yöneten veya konumları gereği kamu maliyesini veya kamu yönetimini etkileyen önemli kararlar alan tüm kişileri içeren “Nereden buldun?” beyanının sunulması amacıyla denetlenen kişilerin listesinin genişletilmesi

 

  • Medya kuruluşlarının mülkiyet durumu hakkında şeffaflık

Yan ve bağlantılı şirketler de dahil olmak üzere, gerçek sahipleri (beneficial owners) hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesiyle eşzamanlı olarak medya kuruluşlarının denetlenen hesaplarının yayınlanması.

 

  • Devlet yetkililerinin kendileriyle bağlantılı şirketlerin devlete hizmet sunmalarıyla ilgili bağdaşmazlık

Görevli Devlet Memurları ve/veya kendileriyle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı veya kendilerine atıfta bulunan şirketler tarafından Merkezi Devlete ve daha geniş kamu sektörüne hizmet sunulmasının veya iş üstlenilmesinin tamamen yasaklanması.

 

  • Paravan kişilerin arkasındaki politikacıların çıkarlarının ortaya çıkarılması

Denetlenen kişilerin (eşler/partnerler ve çocuklar) Cumhuriyet’te veya yurtdışında tüzel kişilerde bir mütevelli veya görünür hissedar aracılığıyla veya gerçek hak sahibi sıfatıyla sahip oldukları bir menfaati açıklama yükümlülüğü. Amaç, aslında şirket veya menfaat sahipleri oldukları halde, paravan kişilerin arkasına saklanan yetkililer tarafından bu tür menfaatlerin gizlenmesine son vermektir.

 

Kendimize karşı katıyız

Yolsuzluk ve karmaşık çıkar olguları Sol’un ideolojisine ve değerlerine yabancıdır ve hiçbir şekilde hoş görülmemelidir. AKEL, partinin işleyişi açısından olduğu kadar kadroları için de dürüstlük, etik ve temizlik çıtasını yükseğe koymaktadır. Kimle ilgili olursa olsun, böylesi vakaların ve davranışların üzerini örtmemekteyiz ve bunlara karşı kayıtsız kalmamaktayız. Direkt ve kesin olarak sıkı önlemleri derhal almaktayız. Geçmişin kötü uygulamalarını düzeltmekteyiz. Parti mali işlerinde şeffaflığı kurumsal olarak güçlendirmekteyiz. AKEL partinin Merkez Komitesi’nin, İlçe Komitelerinin, yurtdışındaki birimlerin ve partiyle bağlantılı şirketlerin mali tablolarını öngörülen takvimler dâhilinde ve uluslararası muhasebe standartlarına tam uyum ve tam şeffaflıkla kesintisiz bir şekilde sunmaktadır. Partiye yapılan ekonomik katkılar ve mali tablolar yayınlanmakta ve partinin internet sayfasına koyulmaktadır.