Home  |  Öncelikli Konular  |  Modern Sosyal Devlet

Modern Sosyal Devlet

 

Sosyal eşitsizlikleri azaltacak ve üretilen servetin daha adil bir şekilde yeniden dağıtılmasını sağlayacak politikaları ve müdahaleleri içerecek yeni bir sosyal politikanın öne çıkartılması AKEL’in hedefidir.

 

Hükümetin kemer sıkma politikası sosyal politikaya darbe vurdu

Anastasiadis-DİSİ hükümetinin izlediği kesinti ve kemer sıkma politikaları sosyal politikayı zayıflattı ve sosyal devlete darbe vurdu. Sosyal Refah Hizmetleri (YKE) desteklenmedi, Güvence Altına Alınmış Asgari Gelir (EEE) uygulaması yoksulluğu, yoksullar ve daha yoksullar arasında bölüştürdü, devlet yapıları ve sosyal koruma programları kapatıldı ve böylece sorumluluklar ve roller devletten gönüllü-özel sektöre kaydırıldı.

Üstelik kalkınma döneminde servet adil bir şekilde dağıtılmadı, sosyal politikalar desteklenmedi ve geliştirilmedi. Pandemi sosyal ve ekonomik sorunları sadece yoğunlaştırmakla kalmadı, yenilerine de yol açtı. Pandeminin sona ermesi sorunları sona erdirmeyecek, binlerce yurttaşımız problemlerle karşı karşıya olmaya devam edecek. Nüfusun savunmasız grupları, düşük ücretli çalışanlar, düşük gelirli emekliler, işsizler, küçük ve orta boyutlu işletme sahipleri ve gençler yoksulluğa ve sosyal dışlanmaya maruz kalmaya devam edecekler. Yoksul ve savunmasız yurttaşlarımıza yönelik etkin destek önlemlerini içermesi gereken yeni bir sosyal politikaya ülkenin ihtiyacının olduğu açıkça görülmektedir.

 

Modern sosyal politika gereksinimi

Sosyal politika sorunları bütünlüklü bir şekilde ele almalıdır ve şu özelliklere sahip olmalıdır:

 • Sosyal politikaya yönelik kamu harcamalarında önemli artış
 • Aşağıdakileri içerecek şekilde Sosyal Refah Hizmetleri’nin köklü modernizasyonu
 • Uzman hizmetler ve yapılar
 • Daireler arası ve bakanlıklar arası çok yönlü bilimsel ekiplerin daimi temelde işleyişi
 • Gerekli mali kaynakların sağlanmasıyla merkezi devletten yerel yönetimlerin desentralizasyonunun sağlanması
 • Devlet ve gönüllü kuruluşlar arasında yeni bir ilişkinin biçimlendirilmesi
 • Engelliler, çocuklar ve emekliler gibi savunmasız grupların ve ailelerin özel ihtiyaçlarını dikkate alan sosyal koruma programlarının uygulanması için bütünlüklü stratejik planlama

 

 • Aşağıdakileri içerecek bütünlüklü aile politikası
 • Ailelerin günümüzdeki ihtiyaçlarına göre çocuk ve tek ebeveynli aile ödeneklerinin yeniden geçirilmesi ve ayarlanması
 • Anne veya babaya ücretli ebeveyn izni
 • Üç çocuklu ailelerin çok çocuklu aileler olarak tanınması
 • Bakım tesislerinde bebekleri ve çocukları olan ailelerin bakım masraflarının sosyoekonomik kriterler temelinde sübvanse edilmesi

 

 • Yeterli emekli maaşı, etkin bir bakım ve sosyal destek hizmetleri ağı ile onurlu bir yaşam düzeyinin sağlanması için yaşlıların desteklenmesi
 • 63 yaşında emekli olmayı tercih edenler için yüzde 12’lik kesintinin kaldırılmasını,
 • Yaşlılar için altyapıların işleyişine ilişkin yasal çerçevenin iyileştirilmesini,
 • Tüm dul erkeklere dulluk maaşı talep ediyoruz.

 

 • Sosyal odaklı bütünlüklü bir konut politikası
 • Merkezi Konut Politikası Kurumu’nun kurulmasını
 • Merkezi yönetim ve yerel yönetim kurumlarıyla sosyal konut programlarının uygulanmasını
 • Sosyoekonomik kriterlerle kira süspansiyon planının uygulanmasını
 • Mültecilere ve Güvence Altına Alınmış Asgari Gelir Yardımı alanlara günümüzün koşullarına cevap verecek şekilde kira ödeneğinin arttırılmasını içermelidir.

Ayrıca göçmenlerin barınma ihtiyaçları için

 • Yüklerin Eşit Dağılımı Kurumu’nun planlarının geliştirilmesini ve zenginleştirilmesini,
 • Kıbrıslıtürk konutlarda ikamet edenlere veya kira belgesine sahip olanlara telafi edici arsa verilmesi planının yeniden yaşama geçirilmesini,
 • Apartman inşası planlarının yeniden yaşama geçirilmesini talep ediyoruz.

 

Engelli bireyler:

Engelliliğin maliyeti bireysel değil, toplumsal olmalıdır. Engelli bireylere yönelik sosyal politika bu ilkeyle oluşturulmalıdır.

 • Engelli bireylerin özel sektörde de işe alınması için kota uygulamasının getirilmesini,
 • Engelli bireylerin gereksinimi temelinde ödeneklerin, hizmetlerin ve programların önemli ölçüde iyileştirilmesi hedefiyle engelli bireyler için ayrı bir hukuki çerçevenin oluşturulmasını talep ediyoruz.