Home  |  Θεματικές Προτεραιότητες  |  Σύγχρονο Κοινωνικό Κράτος

Σύγχρονο κοινωνικό κράτος

Η προώθηση μιας νέας κοινωνικής πολιτικής η οποία θα περιλαμβάνει πολιτικές και παρεμβάσεις που θα σμικρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες και θα επιτυγχάνεται δικαιότερη ανακατανομή του παραγόμενου πλούτου είναι ο επιδιωκόμενος στόχος του ΑΚΕΛ.

Η κυβερνητική πολιτική λιτότητας έπληξε την κοινωνική πολιτική

Οι πολιτικές των περικοπών και της λιτότητας που ακολούθησε η κυβέρνηση Αναστασιάδη – Συναγερμού υποβάθμισαν την κοινωνική πολιτική και έπληξαν το κοινωνικό κράτος. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) δεν στηρίχθηκαν, η εισαγωγή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) μοίρασε τη φτώχεια ανάμεσα στους φτωχούς και στους φτωχότερους, έκλεισαν κρατικές δομές και προγράμματα κοινωνικής προστασίας, γεγονός που μετατόπισε ρόλους και ευθύνες από το κράτος προς στον εθελοντικό – ιδιωτικό τομέα.

Την περίοδο μάλιστα της ανάπτυξης ο πλούτος δεν διανεμήθηκε με δίκαιο τρόπο, δεν στηρίχθηκαν και δεν αναπτύχθηκαν οι κοινωνικές πολιτικές. Η πανδημία όχι μόνο ενέτεινε τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα αλλά προκάλεσε και καινούρια. Ο τερματισμός της πανδημίας δεν θα τερματίσει τα προβλήματα, αλλά θα συνεχίσουν να ταλανίζουν χιλιάδες συμπολίτες μας. Οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, οι χαμηλόμισθοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι μικρομεσαίοι και οι νέοι θα παραμείνουν εκτεθειμένοι στη φτώχεια και στην κοινωνική περιθωριοποίηση. Είναι φανερό ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα κοινωνική πολιτική, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για αποτελεσματική στήριξη στους φτωχούς και ευάλωτους συμπολίτες μας.

Ανάγκη για σύγχρονη κοινωνική πολιτική

Η κοινωνική πολιτική πρέπει ολιστικά να προσεγγίζει τα προβλήματα και να έχει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

 • Ουσιαστική αύξηση των δημόσιων δαπανών για την κοινωνική πολιτική
 • Ριζικός εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ο οποίος να περιλαμβάνει:
  • εξειδικευμένες δομές και υπηρεσίες
  • λειτουργία σε μόνιμη βάση διατμηματικών και διυπουργικών πολυθεματικών επιστημονικών ομάδων
  • αποκέντρωσή τους από το κεντρικό κράτος στην τοπική αυτοδιοίκηση, με την απόδοση των αναγκαίων οικονομικών πόρων
  • διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ κράτους και εθελοντικών οργανώσεων
  • ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, που να λαμβάνει υπόψιν τις εξειδικευμένες ανάγκες των οικογενειών και των ευάλωτων ομάδων, όπως άτομα με αναπηρίες, παιδιά και συνταξιούχοι.

Ολοκληρωμένη οικογενειακή πολιτική, που να περιλαμβάνει:

 • επανεξέταση και διαμόρφωση των επιδομάτων τέκνου και μονογονιών σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες των οικογενειών,
 • πληρωμένη γονική άδεια στον πατέρα ή τη μητέρα,
 • αναγνώριση των τρίτεκνων οικογενειών ως πολύτεκνων,
 • επιδότηση του κόστους φροντίδας βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, οικογενειών με βρέφη και παιδιά σε δομές φροντίδας.

Στήριξη των ατόμων τρίτης ηλικίας για διασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου ζωής με επαρκείς συντάξεις και ενός αποτελεσματικού δικτύου υπηρεσιών φροντίδας και κοινωνικής στήριξης.

Διεκδικούμε:

 • κατάργηση της αποκοπής 12% για όσους επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος της ηλικίας τους,
 • βελτίωση της νομοθεσίας που αφορά τη λειτουργία υποδομών στέγης τρίτης ηλικίας
 • σύνταξη χηρείας σε όλους τους άντρες χήρους.

Ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική κοινωνικά προσανατολισμένη η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων,

 • ίδρυση Κεντρικού Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής,
 • εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής στέγασης με φορείς υλοποίησης την κεντρική διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση,
 • εφαρμογή σχεδίου επιδότησης ενοικίου με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια,
 • αύξηση του ύψους του ενοικίου που παραχωρείται στα άτομα που λαμβάνουν ΕΕΕ και στους πρόσφυγες έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα.

Επιπρόσθετα, για τις στεγαστικές ανάγκες του προσφυγικού κόσμου διεκδικούμε:

 • επέκταση και εμπλουτισμό των σχεδίων του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών,
 • επαναφορά του σχεδίου για παραχώρηση αντισταθμιστικού οικοπέδου σε όσους διαμένουν σε τ/κ κατοικίες ή κατέχουν πιστοποιητικά μίσθωσης,
 • επαναφορά σχεδίων ανέγερσης πολυκατοικιών.

Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ): το κόστος της αναπηρίας πρέπει να είναι κοινωνικό και όχι ατομικό. Πάνω σ’ αυτή την αρχή πρέπει να διαμορφώνεται η κοινωνική πολιτική για τα άτομα με αναπηρίες.

Διεκδικούμε:

 • εισαγωγή ποσόστωσης για πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες και στον ιδιωτικό τομέα.
 • θέσπιση ξεχωριστής νομοθεσίας για τα ΑμεΑ με στόχο την ουσιαστική βελτίωση των επιδομάτων, παροχών και προγραμμάτων στη βάση των αναγκών τους.

Η Άποψη σας μετρά

Μοιραστείτε μαζί μας οποιεσδήποτε απόψεις και εισηγήσεις