Home  |  Açıklamalar   |  Halkın %20,2’si evini yeterince ısıtamıyor

Halkın %20,2’si evini yeterince ısıtamıyor

 

Ada genelinde hâkim olan soğuk, elektrik ve yakıttaki fiyat artışlarıyla birlikte, başta dağlık ve yarı dağlık bölgelerde yaşayanlar olmak üzere, pek çok ada sakini için durum gerçekten çekilmez hale geldi.

 

Avrupa İstatistik Bürosu Eurostat’ın verilerine göre, evlerini yeterince sıcak tutamayan insanların oranı Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ortalama %8 iken, diğer AB ülkelerine kıyasla daha sıcak olduğu bilinen Kıbrıs’ta bu oran %20’ye ulaşıyor.

 

Bu yüksek yüzdeyle yurdumuz AB içerisinde sondan üçüncü sırada yer alıyor.

 

Bu durum, Anastasiadis-DİSİ hükümetinin sosyal politikasının bir sonucu.

 

Yurdumuzun emekçi halkı destekleyen bir sosyal politikaya acilen ihtiyacı var.

 

PREV

UNFICYP'in Görev Süresinin Yenilenmesini Memnuniyetle Karşılıyoruz

NEXT

Yoldaş Lukis Aletras’a derin hüzünle veda ediyoruz