Home  |  Açıklamalar   |  DİSİ hükümetinin bütçesini onaylamıyoruz

DİSİ hükümetinin bütçesini onaylamıyoruz

 

Devlet bütçesi on yıldır bilinçli olarak bir avuç azınlığa hizmet edip toplumun çoğunluğuna diz çöktüren hükümetin aynasıdır. Kıbrıs toplumundaki eşitsizlikleri arttıran ve ardında emekçilerden alınıp işverenlere sunulan büyük bir serveti “miras” bırakan bu hükümet sunduğu 2023 bütçesinde de aynı yolda ve aynı reçeteyle devam ettiğini gösteriyor. Hükümet yurttaşları ve işletmeleri bankaların keyfi tutumlarından korumasız bırakmaya devam ederken, aynı zamanda hızla artan pahalılık ve enerji krizi karşısında toplumu desteklemeyi de reddediyor.

 

AKEL Merkez Komitesi dün gerçekleştirdiği toplantıda oybirliğiyle DİSİ hükümetinin 2023 Devlet Bütçesi’ni onaylamama kararını aldı. Ayrıca harcamaların denetimi hedefiyle bazı değişiklikler için önerilerde bulunulmasını da kararlaştırdı. Bunların arasında, Cumhurbaşkanlığı’ndaki ve Bakanlıklardaki danışmanlara ve asistanlara yönelik harcamaların, hükümetin iletişim kampanyaları için yapılacak harcamaların denetlenmesi ve Bakanlıkların bazı harcamalarına %10 oranındaki bir sınırlamanın getirilmesi talebi de yer alıyor. Ayrıca özelleştirmelerin öne çıkarılmasıyla bağlantılı fonların yanı sıra Grivas’ı yüceltmeye yönelik fonların kesilmesini talep ediyoruz. Akama Ormanı’na yönelik harcamaların yapılmasının öncesinde Meclis’in onayının alınmasını da öneriyoruz.

 

DİSİ hükümetinin son bütçesinin olumlu yanı bu hükümetin son bütçesi olmasıdır. Andreas Mavroyannis’in Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ülke yönetiminde başlayacak olan değişim yurdumuz, halkımız ve emekçiler için yeni bir başlangıç demek olacaktır. Büyük özel çıkar çevreleri için değil, halkın çoğunluğu için refah ve kalkınmayı yaratacak yeni bir ekonomi politikasının uygulanması demek olacaktır.

 

PREV

Nikos Anastasiadis şeffaflığı çok geç hatırladı

NEXT

On yıldır iktidarda olmalarına rağmen halkın neler yaşadığının hala farkında değiller