Home  |  Açıklamalar   |  Akama’nın korunması gerekiyor

Akama’nın korunması gerekiyor

AKEL Merkez Komitesi Çevre ve Enerji Konuları Sorumlusu Hristina Nikolau Akama bölgesi için yerel plan ve bununla ilgili kent planlamasının olası sonuçlarına ilişkin olarak Temsilciler Meclis’te başlayan tartışmada söylenilenlerin AKEL tarafından defalarca dile getirilen endişeleri doğruladığını söyledi.

 

“Ne yazık ki endişelerimiz giderilmediği gibi tam tersine doğrulandı. Çevre Dairesi yaptığı açıklamada, yeniden gözden geçirilmiş yerel planda bazı iyileştirmelere rağmen, karşı koyulması çok zor olan yoğun olumsuz etkilerden endişelenmeye devam ettiklerini belirtti. Bu görüşler, kamusal kurum ve kuruluşların da içerisinde yer aldığı Stratejik Çevresel Etki Değerlendirme Komitesi tarafından da bilimsel olarak somut delilerle kanıtlanmaktadır. Ayrıca çevreci örgütlerin açıklamalarında da dile getirilmektedir” diye konuşan Nikolau, ziyaret edilebilir çiftlikler, küçük sanayi işetmeleri ve diğer projeler aracılığıyla öne çıkarılan bölgeye yayılacak bir kalkınmanın Akama bölgesini büyük ölçüde etkileyeceğini söyledi.

 

Akama’nın korunmasının tartışılmaz olduğuna, korunması gerektiğine ve bu konuda herhangi bir istisna yapılmayacağına dair Çevre Dairesi’nin ifade ettiği görüşü hatırlatan Hristina Nikolau, bu yönde her türlü çabayı AKEL’in destekleyeceğini çünkü Akama yarımadasının eşsiz bir bölge olduğunun dikkate alınmasının şart olduğunu belirtti.

 

Nikolau AKEL’in hükümete bu yerel planı tamamlama sürecini durdurarak, Akama’nın eşsiz doğasına, yörede yaşayanlara ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerine saygı gösterecek bir çözüm bulunması çağrısında bulunduğunu söyledi.

 

PREV

İlerici değişim yolunu 2023 Şubat’ında açmak için hep birlikte mücadeleye atılıyoruz!

NEXT

Hukuk Dairesi’nin raporu Hellim konusundaki tartışmalara son noktayı koydu