Home  |  Konuşmalar   |  8 Mart Dünya Kadınlar Günü Vesilesiyle Gerçekeştirilen Çalışma Kahvaltısında AKEL MK Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Konuşması

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Vesilesiyle Gerçekeştirilen Çalışma Kahvaltısında AKEL MK Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Konuşması

 

Öncelikle davetimize olumlu yanıtınız için hepinize yürekten teşekkür ederim. Artık kurumsallaşan bu inisiyatifi çok basit bir nedenden dolayı üstleniyoruz. Kadınlara daha fazla söz ve yetki hakkı verilmesi gereksinimini vurgulamak için. Kadınların kurumlarda, toplumda ve siyasette sahip oldukları ve sahip olmalarını istediğimiz önemli rolü vurgulamak için.

Kadınları ilgilendiren önemli meseleler ne yazık ki ne duyuluyor, ne tartışılıyor, ne de ortaya koyuluyor. “Kadınlar sadece ev işlerinden anlar, her işin üstesinden gelemez” şeklindeki aşağılayıcı ve eskimiş bir anlayışın toplum olarak esiri olmaya devam ediyoruz. Bir an için medyanın her gün bize hangi basmakalıp anlayışları aşılamaya çalıştığını düşünelim. Bize “kadının ilgi duyacağı şeyler görünüşü, kariyeri ve ailesiyle sınırlı kalmalı” diyorlar. Hepsi bu.

AKEL olarak, kadınların diyecek çok şeyi olduğuna ve yapabilecek daha da fazla şeyleri olduğuna inanıyoruz. Nitekim biz geçen yüzyılın başında kadınlara sadece hitap etmekle kalmayıp, kadınların mücadelenin en ön saflarında yer alması cesaretini gösteren partiyiz. Kadınların politikayla ilgilenmelerinin kabul edilemez görüldüğü bir dönemde, Klio Ioannidu, Katina Tumazu-Nikolau ve daha nice şahsiyet KKP-AKEL’in saflarında yer alıyordu. Onlar Kıbrıs’ın kadınlarına o dönemde henüz bilinmeyen yeni yolları açmak için Kıbrıs Komünist Partisi’nin saflarında siyasal ve sosyal mücadeleye atılma cesaretini gösteriyorlardı.

Sol’un örgütlü kadın hareketi POGO, eşitlik için mücadeleyi emekçilerin daha geniş sosyal adalet mücadelesiyle birbirine bağlayarak, Kıbrıslı kadının siyasal ve sosyoekonomik mücadelelerin odağında yer almasını başaran güçtür. POGO toplumda kadının yeri hakkında eskimiş anlayışlara karşı pratikte mücadele ederek kadınların talep etmelerinin ve kurtuluşunun yolunu açtı. Halkımızın ve özellikle de kadınların bütün büyük kazanımlarına mührünü vurdu. Emekçi halkın elde ettiği kazanımlara ulaşmasında AKEL ve Halk Hareketi’yle birlikte katkıda bulundu. Drahoma geleneğinin lağvedilmesi, aile hukukunun yenilenmesi, eşitlik ve eşit ücret yasasının onaylanması, çalışma yaşamına erişim eşitliği, anneliğin korunmasına ilişkin yasal çerçevenin iyileştirilmesi, annelik ve ebeveynlik izninin artırılması ve aile içi şiddete karşı önlemlerin alınması silinmez bir biçimde POGO ve daha genel olarak tüm Halk Hareketi’nin mührünü taşımaktadırlar.

Kadınların bugün karşı karşıya oldukları meseleler ve sorunlar çok ve karmaşıktır. Acı tarihsel tecrübeler yaşadığımız ülkemizde kadınlar önemli rollerinin olabileceğini ve olması gerektiğini çok çetin dönemlerde kanıtladılar. Her şeyden önce yeniden yakınlaşma, yeniden birleşme ve barış mücadelelerinde. Kayıpların akıbetinin, tarihi gerçekliklerin ortaya çıkarılmasında. Bunların dışında, kadınların karşı karşıya oldukları özel sorunlar da var. Ne yazık ki bunlardan bazıları çözülmeksizin sadece tartışılıyor, hatta bazıları hala tabu olarak görülüyor. Bir kadının kamusal alanda bebeğini emzirmesi, kendi bedeni hakkında karar vermesi, erkeklerle eşit ücret alması tabu olarak görülüyor. Daha karmaşık meseleler de çözümsüz kalmaya devam ediyor. Mesleki ve ailevi yaşamın dengelenmesiyle, aile hukukunun yenilenmesiyle, tek ebeveynli ailelerin desteklenmesiyle ve daha nice konuyla ilgili meseleler. Genç, işsiz, emekli, çalışan, çiftçi, göçmen, öğrenci her kadının; yazın, sanat, kültür, spor ve bilim alanında katkılarını sunan kadının; bedensel, ekonomik ve sosyal şiddetin kurbanı olan kadının haklarının ve gereksinimlerinin tartışma merkezine koyulması için herkesin en nihayet gerekli iradeyi göstermesi gerekiyor. Kadınların aleyhine olan sosyal anlayışlar ve yasalar hakkında tartışmamız ve bunların ilerici bir bakış açısıyla çağdaşlaştırılması için herkesin gereken iradeyi göstermesi gerekiyor.

Biz bu yönde herkesle işbirliğine hazırız. Şimdiden POGO Kadın Hareketi’yle birlikte bu hedeflere yönelik olarak çalışıyoruz. Amacımız bu çabamızı güçlendirmek ve daha sonuç alıcı hale getirmektir. Bunun için de bu konular ve gerekli gördüğünüz her konu hakkında sizin görüşlerinizi ve önerilerinizi duymak istiyoruz.

Sözlerime son verirken, katıldığınız için hepinize tekrar teşekkür ederiz.

8 Mart 2018

PREV

Yasadışı Devletin Kınandığı Etkinlikte AKEL Merkez Komitesi Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Konuşması

NEXT

Irkçılığa ve Faşizme Karşı Uluslararası Eylem Günü’nde AKEL M.K. Genel Sekreteri Andros Kiprianu tarafından yapılan konuşma