Home  |  23ο Συνέδριο ΑΚΕΛ   |  Προσυνεδριακός Διάλογος 23ου Συνεδρίου   |  Οι κυριότεροι λόγοι υποχώρησης του κινήματος,του Χριστόδουλου Καραολή

Οι κυριότεροι λόγοι υποχώρησης του κινήματος,του Χριστόδουλου Καραολή

Είναι γεγονός ότι το εργατικό λαϊκό κίνημα έχει υποχώρησει σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια και αυτό εξηγεί το γεγονός ότι η αποχή από τις εκλογές στις περισσότερες χώρες καλπάζει.

Επίσης το γεγονός της αστικοποίησης μεγάλης μερίδας των εργαζομένων λόγω – συγκυριακής- αύξησης των εισοδημάτων στον “δυτικό κόσμο”  οδηγεί αυτό το κομμάτι της κοινωνίας να ταυτίζεται με τις φιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση, πολλές από τις οποίες προέρχονται από την ΕΕ.

Από την άλλη πλευρά, η νεολαία δεν είναι τόσο μαχητική και πολιτικοποιημενη όσο ήταν μερικές δεκαετίες νωρίτερα και αυτό γιατί πλέον δεν υπάρχει το αντίπαλο δέος της Οικοδόμησης του Σοσιαλισμού που λειτουργούσε σαν “φάρος” για τους νέους και φυσικά για όλους τους εργαζόμενους.

Όλες αυτές οι εξελίξεις και άλλες που, λόγω περιορισμένου χώρου, δεν αναφέρονται, επηρέασαν και το κόμμα μας το ΑΚΕΛ.

Βέβαια εδώ να αναφερθει ότι το ΑΚΕΛ αν και επηρεάζεται από αυτές τις εξελίξεις δεν είναι άμοιρο ευθυνών για τη σημερινή κατάσταση την οποία έχουμε να διαχειριστούμε.

Αυτό, κατά την άποψή μου, γιατί:

  • Πολλά στελέχη και μέλη μας έχουν αστικοποιηθεί και πλέον δεν εκφράζουν τις λαϊκές μάζες οι οποίες ήταν και είναι ο βασικός υποστηριχτής της πολιτικής μας.
  • Το ΑΚΕΛ έχασε κυριολεκτικά μέσα από τα χέρια του κάποια μέσα παραγωγής τα οποία κατείχε και του επέτρεπαν να παρουσιάζει στο λαό τον τρόπο λειτουργίας και τις συνθήκες εργασίας που απολαμβάναν οι εργαζόμενοι σε αυτές τις μονάδες παραγωγής.
  • Η ΠΕΟ έχασε την αίγλη που κατείχε στη συνείδηση των εργαζομένων και το έρεισμα της. Αυτό βέβαια έγινε σε συνάρτηση με την αλλαγή της εθνικότητας εργαζομένων σε πολλούς τομείς, πχ οικοδομικός κλάδος, εργάτες από αραβικές χώρες ή/και πρώην Σοσιαλιστικές χώρες.
  • Η απορρόφηση από το ΑΚΕΛ στελεχών της ΕΔΟΝ τα οποία δραστηριοποιούνται στους χώρους σπουδών τους δεν είναι, θεωρώ, ικανοποιητική. Αυτό στερεί ουσιαστικά από το κόμμα ικανά νέα στελέχη με γνώσεις και εμπειρίες που μπορούν να δραστηριοποιηθούν άμεσα σε χώρους δουλειάς.
  • Παρατηρώ ότι πολλά στελέχη που ανήκουν στον έμμισθο μηχανισμό δεν έχουν εργασιακή εμπειρία σε δουλειά εκτός του κόμματος. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορούν να κατανοήσουν απόλυτα τις εργασιακές συνθήκες που επικρατούν.
  • Μερικές περιπτώσεις, ακόμη και πρωτοκλασάτων, στελεχών παρατήρησα ότι αντί να εξυπηρετούν το κόμμα με ανιδιοτέλεια προσπαθούν να ικανοποιησουν τις φιλοδοξίες τους ή/και να εξασφαλίσουν οφέλη για τους ίδιους ή/και για άτομα του κύκλου τους. Δυστυχώς όμως δεν τα παρατηρώ μόνο εγώ αλλά και ο λαός και αυτό οδηγεί στη γενίκευση από τον λαό ότι “όλοι είναι ίδιοι”, πράγμα το οποίο σε καμία περίπτωση δεν ισχύει. Δεν μπορεί να συγκρίνεται ένας Κομμουνιστής με έναν νέο φιλελεύθερο σε θέματα ηθικής.
  • Το ΑΚΕΛ στον τομέα της ψηφιοποίησης και διάδοσης των θέσεων του μέσω διαδικτύου παραμένει εδώ και χρόνια στην ουρά των εξελίξεων πχ το κανάλι μας στο YouTube.
  • Η ΚΕ δεν απαρτίζεται από όλα τα στρώματα των λαϊκών μαζών (χώρους δουλειάς) και αυτό την αποκόπτει από την κοινωνία. Επίσης τα μέλη της ΚΕ πρέπει να είναι αναλογικά από όλες τις επαρχίες.

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα κυριότερα που πρέπει να βελτιώσουμε μέχρι το επόμενο συνέδριο κατά την άποψή μου.

Στο κόμμα μας πρέπει να βελτιώθουν πολλά εκτός από την ιδεολογία μας. Όλες οι προσπάθειες μας πρέπει να έχουν στόχο τον Σοσιαλισμό.

Ζητώ η Εργατική τάξη!

Χριστόδουλος Καραολής

Κομματική Αγ. Νικολάου Λεμεσος

PREV

Για την παραγωγή θέσεων από το ΑΚΕΛ (στη βάση ενός παραδείγματος),του Χάρη Ιωακειμίδη

NEXT

Εκσυγχρονιζόμαστε ή Χανόμαστε, του Θανάση Νεοφύτου