Home  |  Öncelikli Konular  |  Çalışma yaşamı

Çalışma yaşamı

 

Emekçilerin gücü ve kalkanı

Emekçiler ve hakları Meclis içinde ve dışında AKEL’in eylem ve faaliyetlerinin birinci önceliğidir. Yaklaşık bir asırlık tarihiyle AKEL Kıbrıs İşçi hareketinin mücadeleleriyle, emekçilerin çalışma koşullarını ve yaşamlarını iyileştiren küçük ve büyük tüm kazanımlarıyla özdeşleşmiştir.

 

Krizin bedelini yine emekçiler ödememelidir

Pandemiden önce de Kıbrıs’ta çalışma ilişkileri süregiden bir düzensizleştirme sürecinde bulunuyordu ve ülkenin GSYİH’sinde ücretlerin payı önceki yıllara kıyasla ciddi bir gerilemeye uğramıştı. Bugün pandeminin yol açtığı ekonomik krizin yükünün büyük kısmı yine çalışanların sırtına yükleniyor. AB’de çalışanların gelirlerinde en büyük düşüşün yaşandığı ülkeler arasında Kıbrıs ikinci sırada yer alıyor. Pandeminin ekonomik sonuçları emekçiler açısından ortamı ve koşulları kötüleştiriyor ve onları işverenlerin keyfi tutumları karşısında savunmasız hale getiriyor. Bizim için önemli olan, bu krizin de yine emekçilerin sırtına yüklenmemesidir. Çalışanların haklarının korunması için bir savunma hattının oluşturulması şarttır.

 

Günümüz koşullarında emekçilerin hakları için talepler

Çalışanların haklarıyla ilgili birçok konu var. Bu konularla ilgili önerilerimiz var ve bir dizi yasa tasarısını Meclis’e sunduk. Aynı zamanda bir dizi mesele ve sorunun çözüm yolunun açılması için inisiyatifler üstlendik.

Emekçilerin haklarının korunmasına yönelik taleplerimizin başında özellikle özel sektörde olan yurdumuzun emekçilerinin günümüz koşullarında acil gereksinimlerine yanıt veren üç öneri yer almaktadır.

 

1.Toplu sözleşmelerin korunması

Bütün işverenleri her sektörde üzerinde anlaşmaya varılan toplu sözleşmeleri uygulamakla yükümlü kılan hukuki düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Bireysel iş sözleşmeleri karşısında toplu sözleşmelerin üstünlüğünün onaylanmasını talep ediyoruz.

 

2.Her çalışan için asgari ücret ve asgari temel haklar

Toplu sözleşmelerin kapsamadığı bütün çalışanlar için asgari ücret koşullarını ve temel hakları (13. maaş, fazla mesai, tatiller) belirleyecek üçlü istişare ve müzakere mekanizmasının yasal olarak düzenlenmesini öneriyoruz.

 

3.Sözde serbest meslek statüsünün ve dışardan hizmet satın alımının sonlandırılması

Kamu ve yarı kamu sektörünün daimî ihtiyaçlarını karşılamak için sözde serbest meslek statüsünün ve dışardan hizmet satın alımının sonlandırılmasını talep ediyoruz.

 

Emekçilerin -yarın değil- şimdi korunmaya ihtiyacı var

Bu taleplerimiz emekçileri yakan meselelere sadece ilgi göstermemekle kalmayıp, AKEL’in ve işçi hareketinin somut taleplerini kabul etmekten kaçınan veya reddeden DİSİ hükümetinin felsefesine ve politikasına aykırıdır. Asgari ücretin güvence altına alınması konusunda bir diyaloğa girmeyi inatla reddetmesi ve bu konuyu işsizliğin yüzde 5 düzeyine inmesine ertelemesi hükümetin tavrının tipik bir örneğidir. Ancak yüksek işsizliğin ücretler üzerinde yoğun baskıya yol açtığı günümüz koşullarında emekçilerin –belirsiz bir gelecekte değil- tam da şimdi korunmaya ihtiyacı vardır.

 

Ücretlerin satın alma gücünün güçlendirilmesi

Pandemi sonrasında ekonominin gelişmesi için bize göre tek sosyal kabul edilebilir ve dolayısıyla gerçekçi strateji ücretlerin satın alma gücünün güçlendirilmesidir. Bu, GSYİH’yi arttıracak özel tüketimi ve iç talebi güçlendirecek ve ayrıca yeni işyerleri yaratarak istihdamı arttıracaktır.