Home  |  Kişisel Veriler Hakkında AKEL’in Bilgilendirici Beyanı

Kişisel Veriler Hakkında AKEL’in Bilgilendirici Beyanı

Aşağıdaki metinde kişisel verilerinizi nasıl ve neden topladığımız ve kullandığımız, bu verilerle ilgili haklarınız izah edilmektedir.

Hangi Verileri, Hangi Amaçlar İçin Topluyoruz

AKEL, bir siyasi parti olarak sosyopolitik amaçlarını öne çıkarmak için kişisel verileri toplamaktadır. Üyelerimizden, partinin dostları ve destekçilerinden, katkıda bulunanlardan ve gönüllülerden, partiyle işbirliği içerisinde olanlardan ve seçmenlerden veri topluyoruz. Bizimle telefon, e-mail, posta, faks, sosyal medya kullanarak veya şahsen iletişime geçerek aracılığıyla iletişim kurduğunuzda veya başvuruları doldurduğunuzda bu verileri alıyoruz. Ayrıca Halk Hareketi içerisindeki (örneğin EDON, PEO, POGO, EKA) siyasal ve sendikal nitelikli başka örgütler gibi diğer yerlerden de veri topluyoruz.

Üye Verileri

Üyelerimiz hakkında topladığımız veriler ad, soyadı, adres, e-mail, telefon, yer aldıkları parti grubu, seçimlerle ilgili veriler (örneğin özgeçmişler), AKEL tüzüğünü ve işleyiş kurallarını uygulamamız için topladığımız veriler, siyasi inançlar ve görüşleri içeriyor. Bu verileri, diğer şeylerin yanı sıra, üyelerin kaydını tutmak, başka örgütsel amaçlar ve parti çalışmaları, kongre, toplantı ve etkinlikler için üyelerimizle iletişim kurmak için kullanıyoruz.

Katkılarla İlgili Veriler

Birisi AKEL’e katkı yaptığında, partilere yapılan katkılarla ilgili hukuki çerçeveye (2012 Siyasi Partiler Yasası) uygun olarak, onun adını, soyadını, kimlik numarasını, katkı miktarını ve iletişim bilgilerini (adres, telefon, e-mail) topluyoruz.

Siyasi İletişimde Bulunanların Verileri

Bir kişi AKEL’in kendisiyle siyasi iletişimde olması için onayını beyan ettiğinde, bu amaçla yazılı ya da elektronik başvuruda bulunduğunda, AKEL tarafından yapılan çalışmalar, siyasi haberler, faaliyetler, etkinlikler, seçim mesajları ve siyasi verilerle ilgili mesajlarla veya e-maille ya da kendisiyle telefonla iletişime geçmek için bu kişinin iletişim bilgilerini kullanır. Kişi AKEL ile gdpr@akel.org.cy e-mail adresi aracılığıyla iletişime geçerek veya kendisine gönderilen her mesajdaki (unsubscribe/stop-sms) silme olanağını kullanarak, dilediği an onayını geri çekme hakkına sahiptir.

Gönüllü Verileri

Faaliyetlerin, eylemlerin ve etkinliklerin koordinasyonu ve organizasyonu için iletişim kurmak amacıyla ad-soyad ve iletişim bilgileri topluyoruz.

Seçmen Verileri

Bir seçmen veya başka bir kişi bir konu veya sorunu AKEL’in seçilmiş temsilcilerine veya adaylarına iletmeyi isterse, onun adını, soyadını ve iletişim bilgilerini topluyoruz. Ayrıca konunun araştırılması ve çözümü için başka kişisel verileri de toplamamız gerekli olabilir. Seçimlerde demokratik sürecin sağlanması amacıyla ayrıca seçimler sırasında seçmen listelerinde yer alan verileri de işliyoruz.

 

İşbirliği İçerisinde Olduklarımızın Verileri

İşbirliğimiz veya profesyonel ilişkimiz bağlamında iletişim amaçları için kişinin adını, soyadını, iletişim bilgilerini (adres, telefon, e-mail) ve ilgili olduğu kuruluşun adını ve oradaki pozisyonuyla ilgili verileri topluyoruz.

Veriler Üzerinde Ne Şekilde Çalışıyoruz?

Veriler üzerinde çalışmamızda yasal zeminimiz çoğu kez AKEL’in yasal çıkarıdır. Çeşitli şekillerde topladığımız verileri AKEL’in sosyopolitik ve örgütsel hedeflerini ileri götürmek için kullanıyoruz. Seçmenlerimizle siyasi iletişimle ilgili olarak, onların onayını alıyoruz. AKEL’in kadroları ve üyeleri, seçilmiş temsilcileri ve adayları partinin seçmenleriyle iletişime geçmek için verilere erişim olanağına sahiptir. Bireyler diledikleri an AKEL ile iletişime geçerek verilerin üzerinde çalışılmasına verdikleri onayı geri çekme hakkına sahiptir. Kanunen yükümlülüğümüz olduğundan (örneğin katkılarla ilgili olarak) veriler üzerinde çalıştığımız durumlar ve işbirliğimiz içerisinde olduklarımızın verilerinde olduğu gibi sözleşmenin yürütülmesi için verileri işleme durumunda olduğumuz durumlar vardır. Örneğin seçmen listelerindeki veriler üzerinde çalışmamız, doğru ve demokratik bir şekilde yapılmalarının sağlanması için seçim süreçlerini izlememiz gibi verileri kamu yararı temelinde işlediğimiz durumlar da vardır.

Verilerin Analizi

Siyasi destek almak amacıyla, partinin örgütsel amaçları için seçmenleri hangi konuların ve sorunların etkilediğini anlamak için çeşitli kampanyalarımızla ilgili materyalleri nereye göndereceğimize ve hangi materyalleri göndereceğimize karar vermek için, seçmenlerin seçimlerde ve kamuoyu yoklamalarında ne şekilde oy kullanabileceklerini analiz etmek için, çeşitli kampanyalarımızın ve seçim temaslarımızın nereye odaklanması gerektiğini analiz etmek için, seçim öncesi çabalarımız ve kampanyalarımızla ilgili bir strateji oluşturmamız için topladığımız verileri analiz ediyoruz. Bu verilerin üzerinde yapılan çalışmanın yasal veya başka önemli sonuçlarının olması beklenmemektedir.

 

Kişisel Verilerin Açıklanması

Kişisel verileri işbirliği yaptığımız ve/veya bize hizmet sunan (örneğin teknik hizmetler, bilişim hizmetleri, yazılım sağlama ve bakım vb. sunan şirketler) üçüncü kişilerle paylaşabiliriz. Kişisel veriler üzerinde çalışmak için üçüncü kişileri kullandığımız yerlerde bu çalışmanın, verilerin ve bireylerin haklarının korunmasına yönelik sorumluluklarını belirleyen sözleşmeye bağlı olarak olmasını güvence altına alıyoruz.

Örneğin AKEL’in seçilmiş temsilcilerine ve kadrolarına bireylerin ilettiği konuların ve sorunların çözümü için, kişisel verilerin açıklanmasının gerekli olabileceği kuruluşlar veya yetkili makamlarla da verileri paylaşabiliriz. Ayrıca AKEL’e-maddi ya da manevi-özel katkılar ismen yapılır ve yasal yükümlülüğümüze göre isim ve kimlik numarası özel katkı siciline kaydedilir. Beş yüz avro (€500) üzerinde özel katkıda bulunan kişilerin listesi AKEL’in web sitesinde yayınlanır ve aynı zamanda müfettişe (İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü) iletilir.

Verilerin Korunması ve Güvenliği

Çözülmesi gereken konular ve sorunlara ilişkin veriler dışındaki kişisel veriler sınırlı erişimin olduğu bir elektronik sistemde kaydedilir ve yalnızca yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece cloud storage’de saklanır. Sorunların çözümüyle ilgili veriler AKEL’in kadrolarının, seçilmişlerinin, adaylarının ve temsilcilerinin çalışma dosyalarının bir bölümünü teşkil eder ve merkezi sistemde tutulmaz. Üzerinde farklı çalışma amaçları olan verilerin farklı saklama süreleri vardır. Örneğin siyasi partiler sicil müfettişi tarafından denetim amacıyla katkıda bulunanların kayıtlarını, sorunların çözümü talebiyle yapılan bir başvurudaki verileri sakladığımızdan, daha uzun bir süre saklıyoruz. Önceden belirlenen sürelerin sonunda ve kişisel verilerin saklanması için başka bir neden olmadığında bunlar imha edilir. (Örneğin etkinlikler hakkında bilgilendirilme gibi) bir bireyin onayıyla üzerinde çalıştığımız kişisel veriler o birey artık bu bilgileri almayı istemediğini bize bildirene kadar ve bu verilerin başka bir amaç için gerekli olmayıncaya kadar saklanır. AKEL verilerin güvenliği gerekli tüm teknik ve örgütsel önlemleri uygulamaktadır. Aldığımız önlemler ve saklama süreleri hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Haklarınız

Genel Veri Koruma Tüzüğü uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  1. Hangi verilerinizin üzerinde nasıl ve hangi amaçla çalıştığımızı bilme ve verilerinizin bir kopyasını talep etme hakkına sahipsiniz. (Erişim hakkı)
  2. Verilerinizin yanlış ya da eksik olması halinde düzeltilmesini talep edebilirsiniz. Verilerinizde bir değişiklik olursa bize bildirmeniz önemlidir.
  3. Verileriniz üzerindeki çalışma eğer geri çekmiş olduğunuz onayınıza dayanıyorsa, verilerin gerekliliği sona erdiyse veya bu veriler üzerinde çalışma yasadışıysa kişisel verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz.
  4. Kişisel verilerinizin örneğin düzeltilmesini talep ettiğinizde bunların üzerinde çalışılmasına karşı çıkma veya sınırlama hakkını kullanabilirsiniz.
  5. Siyasal içerikli bilgiler gönderilmesinde kişisel verilerinizi kullanmaya son vermemizi talep edebilirsiniz. Bunun için en kolay yol onayınızı geri çekmenizdir. Bunu da gdpr@akel.org.cy e-mail adresiyle iletişime geçerek veya her yazılı telefon mesajında veya AKEL’den aldığınız elektronik postada var olan “stop sms” veya ““unsubscribe” seçeneğini kullanarak yapabilirsiniz.
  6. Kişisel verileriniz üzerindeki bir çalışmanın sizin açınızdan hukuki veya başka önemli sonuçlarının olması olası olduğunda bu verilerin sadece otomatik işleme dayalı kararlara tabi olmamasını talep edebilirsiniz. Böylesi durumlarda bir gerçek kişinin müdahalesini talep edebilirsiniz ve karara itiraz etme hakkınız vardır.

İletişim Bilgileri

AKEL Merkez Komitesi

Ezekia Papaioannu 4, 1075 Lefkoşa

Tel: +357 22761121

Fax: +357 22761574

Email: gdpr@akel.org.cy

Kişisel verilerinizle ilgili bir şikâyette bulunmak isterseniz, şikâyetinizi araştırmamız ve çözümü için sizinle işbirliği içerisinde olmamız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ek olarak, commissioner@dataprotection.gov.cy e-mail adresindeki Kıbrıs Kişisel Verilerin Korunması Komiseri’ne şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz.