Home  |  AKEL Britanya Örgütü: 8. Olağan Kongre (5-6 Haziran 1999)

AKEL Britanya Örgütü: 8. Olağan Kongre (5-6 Haziran 1999)

 • Giriş
 • Uluslararası Gelişmeler
 • Kıbrıs Sorunu
 • Aydınlatma Çalışmaları
 • Kıbrıslırumlar ile Kıbrıslıtürklerin ilişkileri
 • Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimleri
 • Britanya’daki Kıbrıs Toplumu
 • Gençlik
 • Kadın Hareketi
 • Göçmen Hareketi – Geri Dönenler
 • Ulusal ve Kültürel Kimliği Koruma
 • Toplumumuzda Radyo ve Televizyon
 • Örgütün Siyasal Çalışmaları
 • Parti Tabanının Rolü
 • Örgüt mekanizmasının nitel olarak geliştirilmesi
 • Son Söz

Giriş

Son kongremizin üzerinden dört yıl geçti ve Parti tüzüğümüzün öngördüğü gibi, 5-6 Haziran 1999 Cumartesi- Pazar tarihlerinde AKEL Britanya örgütü 8. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirecektir.

8. Olağan Kongre, geçen dört yıl içerisinde hem uluslararası alanda, hem Kıbrıs’ta, hem de Britanya’da hem de doğal olarak örgütümüzün ele aldığı toplumumuzda meydana gelen önemli olayları ve gelişmeleri değerlendirecektir.

Kongremizin toplumumuzda yaşanan olaylar açısından birçok yönden, fakat aynı zamanda partimizin Kıbrıs sorununda ortaya gerçekleştirdiği çalışmaların bütününü göstermesi açısından büyük öneme sahiptir. Şüphesiz yeni mücadelelerin başlangıcı olacak, partimizin amaç ve arzularının ileri götürülmesinde yeni aşamayı teşkil edecektir. Özellikle örgütümüz açısından kaçınılmaz olan hedefleri ileri götürmeye katkı sağlayacaktır. Bu hedefler şunlardır:

 • Toplumumuzun Britanya’da karşı karşıya olduğu sorunların çözümünü ve halkın yaşam standartlarının yükseltilmesini hedefleyen mücadeleye katılması.
 • Kültürel kimliğimizi korunması ve toplumuzun varlığını ve karakteristiğinin yaşatılması için mücadele etmek gibi vatandaşlarımızın karşı karşıya olduğu özgün sorunlarının çözümü.
 • AKEL’in ve Kıbrıs halkının kopmaz bir parçası olarak, Kıbrıs’taki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı ile Britanya’da seçim yarışmasında – üzerine düşen- daha sonuç alıcı rolünü oynaması, toplumumuzu ve Britanya kamuoyunu AKEL’in tezleri ile ilgili bilgilendirmesi, örgütümüz için varlık nedenidir.

Her yurttaşımızın üzerine düşen zor görevi yerine getirirken, örgütümüzün toplumun siyasi yaşamına katılımını genişletmek, Kıbrıs halkının ulusal sorununu çözmek ve Kıbrıs’ımızı yeniden birleştirmek için haklı mücadelesinde Britanya faktörünü aydınlatma yönündeki önemli çalışmasını daha da güçlendirmek.

Şüphesiz, kongremiz toplumumuzu, kendi varlığını ve geleceğini ilgilendiren konular üzerinde duracaktır. Bunun için geçen dönemde yapılan siyasal örgütsel çalışma incelenecek ve değerlendirilecektir. Ekonomik sorunlarımızın doğru bir şekilde ele alınması, kadrolarımızın ve çalışma yöntemlerimizin sürekli yenilenmesi ve üyelerimizin ideolojik eğitsel konumlarının iyileştirilip geliştirilmesi konuları incelenip değerlendirilecektir.

Hepimizin sorumlulukları büyük, görevleri çok yönlü ve ciddidir. Bugün zorlukları ve sorunları aşmak için, her şeyden önce hepimizin katkısını nesnel bir şekilde özeleştirel bir çerçevede ele almamız ve önümüze çıkan nesnel zayıflıklara nasıl karşı koyacağımızı değerlendirmemiz gerekir. Bunu ikinci ve üçüncü kuşaktan gençleri örgütümüze çekmek ve örgütümüzü güçlendirmek için yapıyoruz. Var olan tüm perspektiflerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi için karalı bir şekilde toplum gençlerine yönelme kararımızı yaşama geçirmemiz bir zorunluluktur.

Britanya’daki AKEL’ciler kongrede, diyalog içinde, tartışarak ve düşünerek sadece partimizin, toplumumuz içerisinde var olan gücünü ve etkinliğini korumak için değil fakat aynı zamanda, yeni ve sürekli başarılar getirecek olan hedeflerin genişletilmesi için örgütümüz kadro ve üyelerinin yeni görevlerini ve yöntemlerini belirleyeceklerinden eminiz. Bu başarılar mutlak olarak toplumumuza, AKEL’e ve genel olarak Kıbrıs’ımıza hizmet edecektir.

Uluslararası Gelişmeler

Uluslararası düzeyde yaşanan siyasi gelişmeler ilerlemeden, refahın gelişmesinden, barışın sağlanmasından değildi. Özellikle bu günlerde insanlık bir utanç duygusu ve hayal kırıklığı ile geçmiştekileri ve belki de İkinci dünya savaşında Nazilerin insanlığa karşı işlediği suçu aşan bir şekilde NATO’nun Yugoslavya’ya yönelik barbar bombardımanını yaşıyor. Bugünkü savaş durumu sözde yeni dünya düzeninin doruk noktasına ulaşmasıdır. NATO’cu emperyalist güçler gerçek yüzlerini ve arzularını gösteriyor. Bu da büyük devletlerin parçalanması ve başta Balkanlar’da olmak üzere jeo-staratejik ve ekonomik çıkarlarına hizmet edecek Amerika Birleşik devletlerinin mandası küçük devletçiklerin kurulmasıdır.

Yeni dünya düzeninin Doğu Avrupa’daki gelişmelerin, halkları daha iyi günlere taşıyacağı sahte umudunu taşıyan herkes için değilse bile artık birçoğu için hayal kırıklığı olduğu açıktır. Ele aldığımız son dört yıl içerisinde yaşanalar, işlenen milliyetçiliğin devletlerin parçalanmasına yardımcı olduğunu, yeryüzünde birçok halkı kanlı olaylara götürdüğü, göçmenlik ve sefalet yarattığını hiç bir şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde ispatladı.

İnsanlık, Amerikan ve İngilizlerin çifte standart yaklaşımını da aşan ve her zaman ekonomik ve askeri çıkarları ile orantılı olarak uygulanan dalgalı politikasına tanıklık ediyor. Amerikalıların ve NATO’nun müdahale ettiği hiçbir olayda halkların ilerlemesi, demokrasi ve insan hakları ile bağlantı yoktur. Var olan gelişmelerin temel karakteristiği, birçok kez kendilerinin yarattığı sorunların çözümü için Amerikalıların şeytanca planlarını ileri götürmek için NATO’yu ve birçok kez de BM Güvenlik konseyini kullanarak birbiri ardına girişim üstlenmeleridir.

Yugoslavya’nın dağıtılması uğraşıları bu ülke halkına kan, yerlerinden sökülme, göçmenlik, yoksulluk ve sefalete ve savaşın yol açtığı diğer sonuçlara mal oldu. Amerikanın liderliğinde kendi başına BM’in barış gücü görevini yüklenen NATO bir yandan da kendilerini korumaya gittiklerini bombalıyor. Bugün Sovyetler Birliğinin, sosyalist topluluğun ve Varşova paktının dağılışının ve Rusya’nın zayıflamasının diğer süper güçe karşı uluslarası alanda karşı siyasi güç olarak bir dengeyi bozduğunu ve bu durumun Amerikalılara ve NATO’ya kendi üstünlükleri olması ve gelişmeleri daima halkların zararına belirlemeleri için özde Birleşmiş milletleri yönetme fırsatı verdiğini düşünmeyen insan yoktur. NATO’nun 50 yılı kararlarında da net olarak görülüyor ki NATO gelecekte yeni konsepti temelinde kendi değerlendirmelerine göre insan haklarını çiğnediklerine veya çıkarlarına dokunduğuna veya kendi politikalarına uymadığına inandığı NATO üyesi olmayan ülkelere de müdahale edecektir. Doğal olarak halkların bugün Yugoslavya’da olduğu gibi kendi iç işlerine sürekli müdahaleleri, insan haklarının ihlalini, uluslararası hukukun ihlalini ve kaderlerinin güçlüler tarafından belirlenmesini sonsuza dek kabul etmeleri olası değildir.

Irak’ı bombalama, Filistin ve Kürt sorununda ve özellikle de son dönemlerde Kürt halkının lideri Abdullah Öcalan’a davranışlarında ve bunu izleyen yakalanışı sırasında görüldüğü gibi Avrupa devletlerinin sosyal demokrat liderlerinin bir dizi sorunda yaklaşımlarındaki patavatsız taktik ve kabul edilemez tezleri politikalarında çiftte standart yaklaşımını açığa çıkarıyor ve gerçek arzuları yönünde hiçbir şüphe bırakmıyor. Ve bu kesin olarak en geriye yerleştirilen insanlığın değil sermayenin ekonomik çıkarlarına hizmet edecektir.

Tüm bu olaylar yalnız başlarına güçlünün haksız stratejisini gösterirken AKEL’in Kıbrıs’ta geçen Nisan ayında örgütlediği sol partiler toplantısı çalışanların sürece kararlı bir şekilde tepki göstermede gecikmeyeceklerini ve böylece halklar ve tüm insanlık için daha iyi günlerin geçeceğini doğruladı.

Kıbrıs Sorunu

Kıbrıs’a karşı işlenen çifte suçun darbenin ve Türk işgalinin işlenmesinden günümüze 25 yıl geçti ve soruna sadece çözüm bulunamamakla kalınmadı yaratılan oldubittiler de kalıcılaşıyor. Türk uzlaşmazlığının yükselmesi, böbürlenme ve saldırganlığı Denktaş’ın sözde konfederasyon önerisi ile doruk noktasına ulaştı.

Uzayan ve derinleşen çıkmazın sorumluluğu Türk tarafınındır. Türkiye Amerika ve batı dünyasının sözde yeni uluslararası düzen çerçevesinde dönem dönem kendisine verdiği rolü kullanarak tavrını daha da sertleştirdi ve Kıbrıs sorununun çözümü yönünde her uğraşıyı sabote ediyor.

Ankara ve Denktaş eski taksimci politikayı iler sürerek, iki ayrı devletin tanınması yönünde sistemli bir şekilde çalışıyor ve tek bir devlet ve bölünmez bir egemenlik temelinde bir çözüm çabalarını sabote ediyorlar.

Amerikalılar Yugoslavya örneğinde olduğu gibi Kıbrıs’ta da batılı emperyalist güçlerin çıkarlarına direnen komşu haklara karşı NATO’cular tarafından engelsiz bir şekilde kullanılacak İngiliz üslerini kalıcı olarak garanti ve altına alacak ki zayıf manda devletin yaratılmasını hedefliyorlar.

Kıbrıs sorunundaki tehlikeli durgunluğun ve çıkmazın sorumluluğunu Birleşmiş Milletler kararlarına uyması için Türkiye ve Denktaş üzerinde baskı ve etkinlik kullanmayı reddeden-oysa bunu yapabilirler- ve Türkiye’yi cesaretlendirenlerdir.

Değerlendirdiğimiz dönem içerisinde Birleşmiş Milletler ve G3enel sekreterin Kıbrıs sorununa müdahaleleri azalmıştır ve girişimleri Birleşik Devletlerin aldığı tavra bağımlı hale gelmiştir.

Doğal olarak, Kleridis’in önderliğinde çelişkili bir biçimde hükümet edenler, çıkmaz ve geri giden bir politika izleyenler Türkiye’yi sanık sandalyesine oturtamamış, uluslararası topluluk tarafından mahkûm ettirememiştir. Amerikan faktörüne dayalı tek yanlı politika ile ve pasif, girişim üstlenmeyen, gelişmeleri izleyen ve Kıbrıs sorununun çeşitli yanlarını değerlendiremeyen ve özellikle de savunma ve silahlanma konusunda demagoji ve sönmemiş yanardağ politikasına katkı yaparak füze söylemi ile Türkiye’nin uluslararası alanda yalnızlıktan kurtulmasına fırsat verilmiştir.

Son yıllarda izledikleri politikalar ile hükümet edenlerin başardığı olgu Amerikalılar ile İngilizlerin baskılarını bizim tarafa çevirmelerini sağlamak, en azından bizim tarafı da gerginliklerin ve çıkmazın ortak sorumlusu olarak değerlendirmelerine yol açmak olmuştur. Adamızı taksim edilmiş bir şekilde tutan 40 bin Türk askerinin varlığını unutmalarına olanak tanınmıştır. Türkiye’ye Kıbrıs’taki işgal ordusunu Amerikan silahları ile silahlandırmaya devam etme yardımı yapılmıştır. Bu arada dönem dönem müdahalede bulunmasını beklediğimiz üçüncü güçler de sonuçta istenenden farklı değerlendirmeler yapmaktadır. İstenen tabii ki Türk askerlerinin adadan ayrılması ve adamızın işleyen bir federasyon çatısı altında çözümün doğal olarak müzakere edilmeyecek olan bir ve tek vatandaşlık, bir egemenlik koşulları altında yeniden birleşmesidir.

Bu ve diğer nedenlerden dolayı tüm toplumun paylaştığı Kıbrıs halkının endişeleri her geçen gün daha da büyüyor ve Kıbrıs sorunu bugün 1974 sonrası en kötü konumda bulunuyor ve Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmasına olumlu katkı yapabilecek durumda olan Amerika Birleşik devletleri ile İngiltere Birleşmiş milletler anayasası çerçevesinde devletlerin çoğunlukla oy verdiklerinin dışında daha başka formüller aramaktadır.

Aydınlatma Çalışmaları

Örgütlü olan toplumumuz yıllardan beridir Kıbrıs halkının mücadelesi ile çakışmıştır ve Kıbrısımız için en iyisini arzuluyor. Bu birlik, Büyük Britanya Ulusal Kıbrıs Federasyonu ve örgütümüzün de kurucu üyesi olduğu ve sonuç olarak karar alma ve aldığı kararları uygulama sürecinde E.K.O. aracılığı ile ifade ediliyor.

Her zaman Kıbrıs’ın çıkarlarını dikkate alarak halkımızın Türk işgal askerlerinin ve yerleşiklerin ayrılması, göçmenlerin evlerine dönmesi, kayıpların kaderlerinin belirlenmesi ve tüm sakinlerin vatanı olarak bağımsız, bağlantısız, federal ve askerden arındırılmış bir Kıbrıs’tan başka bir şey olmayan temel istemleri ile çakışmıştır.

Siyasal İngiliz faktörünü ve yaşadığımız ülkenin kamuoyunu bilgilendiren ve aydınlatma önemli işi E.K.O.’nun örgütlediği etkinliklerle sınırlı değildir. Toplumumuzun siyasal partilerinin ve diğer örgütlerinin eylemleri ile genişliyor. Doğal olarak her parti ve örgüt bunu kendi alanı ve olanakları çerçevesinde gerçekleştiriyor.

Örgütümüz bu çok önemli alanda sonuç alıcı bilgilendirme olması için bunun çok yönlü olması ve hem karara alma merkezlerine hem de diğer alanlara yönelmesi gerektiğine inanır. Bu alanları şöyle sıralayabiliriz:

 • Toplumumuz. En başta toplumumuz bilgilendirilmeli ve böylece partimizin tezleri bilinmeli ve onlar da kendileri Britanya toplumunu tatmin edici bir düzeyde bilgilendirmeli.
 • Ülkenin siyasi çevreleri. Milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, sendikacılar ve diğer örgüt liderleri ve ulusal azınlık örgütlerine ağırlık ve dikkat verilmelidir. Bu çevrelerle ilişkimiz temel parti örgütleri düzeyinde yerel düzeyde başlar. Her parti örgütünün ve kadrosunun öncelikli görevleri arasında Kıbrıs sorunu ile ilgili aydınlatma ve siyasi liderlerle temas vardır.
 • Milletvekillerinin, belediye meclisi üyelerinin bürolarının sürekli bir temelde ziyaret edilmesi ve tüm uluslararası konuların, Yugoslavya sorunu, Kürt sorunu, Filistin sorununun gündeme getirilmesi. Aynı zamanda vatandaşlarımızın karşı karşıya olduğu sorunların ve genel olarak bölge sakinlerinin sorunlarının gündeme getirilmesi.
 • Sadece yıllık balolarla sınırlı kalınmaması için milletvekillerinin diğer temel parti örgütlerinin veya birden çok parti örgütünün düzenlediği etkinliklerine ve açık toplantılarına da çağrılması.
 • Bunlara ilave olarak siyasilerin sadece bizim karşı karşıya olduğumuz değil fakat daha geneldeki sorunlarla ilgili bu ülkenin çeşitli konulardaki, görüşlerinin de bilmesi için toplum üyelerinin gerekli olduğu zamanlarda mektuplarının, protesto bildirilerinin gönderilmesi. Bu olgu ülke poltikacılarının toplumumuzun duygularına saygı duymalarını ve yaptıkları katkıları dikkate almalarını getirecektir.
 • Örgütümüzün üye ve kadrolarının EKO’nun Türkiye büyükelçilği önündeki tüm gece devam eden etkinliği gibi merkezi olarak düzenlediği etkinliklerdeki varlığı özlü ve görünürdür ve bu nedenden dolayı da toplumumuzun saygısını kazanıyoruz. Fakat bu bununla görevimizi tamamladık ve kadrolarımızın ve üyelerimizin ve partimizin dostlarının süreçlere etkisinin tamamlandığı ve müdahalemizin daha da iyileştirilme alanı olmadığı anlamına gelmemelidir.

Özellikle bu yıl Kıbrıs trajedisinin 25. Yıldönümü kapanacağından örgütümüz 8. Olağan kurultayını yapma fırsatını da kullanarak katkısını yapabileceği en üst noktaya çıkarmalıdır ve böylece EKO’nun düzenleyeceği eylemlerde daha büyük başarılar sağlanmalı ve İngiliz kamuoyu ile toplumumuzun Kıbrıs halkının haklı mücadelesine sıcak ilgisi çekilmelidir.

Kıbrıslırumlar ile Kıbrıslıtürklerin ilişkileri

Kıbrıslırumlar ile Kıbrıslıtürklerin Kıbrıs’ta ilişkileri hemen hemen yok durumdadır ve partimiz tarafından ve son dönemlerde diğer güçler tarafından verilen uğraşılar doğru bir şekilde yeniden yakınlaşmayı gündeme getiriyor. Britanya’da ise böyle bir sorun yoktur ve Kıbrıslı toplumların geçmişte ülkemizde yaşadıkları güzel yıllar gibi uyum içinde yaşıyorlar.

Toplumlarımız arasındaki uyum, Kıbrıslırum ve Kıbrıstürklerin işverenin hangi toplumdan geldiğinden bağımsız olarak yan yana çalıştıkları işyerlerinde iyi ilişkilerde kendisini gösteriyor.

Bu gerçeğin göstergesi örgütümüzde sadece Kıbrıslıtürk üyeler olması değil fakat aynı zamanda partinin yönetici organlarında ve partinin etkinliklerinde yığınsal olarak yer almalarında da kendisini gösteriyor. Buna paralel olarak Merkez Komitesi Genel Sekreterinin ve diğer üst düzey parti yöneticilerinin Londra’ya gerçekleştirdikleri ziyaretlerde ilerici Kıbrıstürk toplumunun geniş çevrelerinden Kıbrıslıtürk’lerin yer aldığı ilerici Kıbrıslıtüklerin toplantılarına katılarak konuşuyorlar.

Örgütümüz var olan iyi ilişkileri değerlendirerek Kıbrıslıtürkler ile Kıbrıslırumların ortak etkinliklerini düzenliyor veya gerçekleştirilenleri destekliyor. Ortak etkinlikler Rum-Türk dostluğunun ve Kıbrısımızın onuru olan Kavazoğlu ile Mişaulinin anısına düzenlenenlerle başladı. Son dört yıldır hunharca katledilişlerinin yıldönümünde her iki toplumdan büyük bir katılımla İngilizce, Türkce ve Rumca konuşmaların yapıldığı, şiirlerin okunduğu yurtseverlik şarkılarının söylendiği etkinlikler düzenleniyor. Son yıllarda benzer ortak etkinlikler büyük bir başarı ile inançları ve iki toplumun işbirliğini savunduğu için öldürülen gazeteci Kutlu Adalı’nın anısına da düzenleniyor.

Aynı zamanda yaklaşık iki yıl önce kaybettiğimiz tüm yaşamı boyunca ilerleme ve halkın refahı ve insanlar asındaki ayrımcılığın kaldırılması için çalışan mücadeleci sendikacı Ahmet Sadi için de etkinlikler düzenleniyor.

Son beş yıldan beridir üyeleri iki toplumdan oluşan Kavazoğlu ile Mişaulis adına sürekli bir dostluk komitesinin kurulması ve normal ve sonuç alıcı bir şekilde işlemesi var olan iyi işbirliğinin bir başka büyük örneğidir.

Kuzey Londra ilerici örgütleri Kıbrıslırumlar ile Kıbrıslıtürklerin işbirliği mesajı ile aralarında Avrupa parlamento üyesi Paul Green’in de bulunduğu altı milletvekilinin katılımı ile Britanya’daki son seçimlerin sonuçlarını kutlamak için bir zafer şöleni düzenlediler. Bu etkinlik büyük bir başarı sağladı ve katılanlardan iki milletvekili daha sonra mecliste Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak konuşurken bu etkiliğe ve Kıbrıslırumlar ile Kıbrıslıtürkler arasında Londra’da hâkim olan gıpta edilecek işbirliğine atıfta bulundu. Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk ilerici örgütleri arasındaki işbirliği toplum merkezlerinde bu örgütlerin ve genel olarak toplumumuzun istemlerine hizmet etmeleri için yetenekleri ve meziyetleri nedeniyle Kıbrıslırumların Kıbrıslıtürklere ve Kıbrıslıtürlerin de Kıbrıslırumlara oy vermesi aracılığı ile kendisini daha net ifade ediyor.

Avrupa’ya yönelik toplumlarımızın iyi açısından önemli değerlendirilen bir etkinlik de Avrupa parlamento üyesi Polin Green ile Avrupa Birliği raportörü Serj Abu’nun konuşmacı olarak katıldıkları, Kıbrıs Toplum Merkezi’nde düzenlenen ortak etkinlikti. Bu aynı zamanda AKEL ile CTP’nin Londra örgütlerinin yöneticilerinin ortak çalışmalarının bir sonucuydu. Kıbrıs siyasi parti temsilcileri ile EKO ile diğer örgüt temsilcileri de buna katıldılar ve hem Kıbrıs merkezinin yaptığı çalışmalar açısından hem de vatandaşlarımızın işbirliği açısından çok iyi bir izlenim bıraktı.

Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimleri

Kıbrıs’ta seçimler, hem milletvekili seçimleri hem de cumhurbaşkanlığı seçimleri nerede olurlarsa olsunlar hem AKEL’lilerin hem de ileri insanların en ciddi görevini teşkil eder.

Mayıs 96 seçim sonuçlarının iki yıl sonra gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini önemli oranda belirleyeceği değerlendirmesi yaptık. Daha iyi bir sonuç olması için milletvekili seçimlerinde oy oranımızı aşıp yükseltme konusunda partimizin hedefi ile kendimizi uyumlaştırdık. Bunun için gerekli sorumlulukları yükümlendik.

Seçmenlerin tümünü belirleme ve Kıbrıs’a gidip görevini yerine getirmede ikna örgütsel görevlerimizin yanısıra vatandaşlarımızın bulunduğu alanlarda siyasi toplantılar da düzenledik. Plenum her iki durumda da seçimlerdeki görevlerimiz üzerinde çalışan seçim bürolarını seçti. AKEL- Sol- Yeni güçlerin parlak seçim zaferi için, 1 Mayıs’a, milletvekili seçimlerine adadığımız balolar düzenledik.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçim bürolarımızı daha başka kişilikler ve toplumumuzun sıradan insanları ile genişlettik. Toplumumuz içerisinde ekonomik yardım kampanyası düzenledik. Seçim kampanyamızı güçlendirmek için cumhurbaşkanı adayımız Y. Yakovu’nun da katılıp konuştuğu tüm toplumu kapsayan bir toplantı bir balo düzenledik.

Buna paralel bölgesel toplantılar örgütledik. Üyelerimizin hareketlenmesi ve toplum içerisinde siyasi çalışma için her fırsatı değerlendirdik ve sonuç olarak geçen yıllara göre katkımızı iki kat artırdık. Biz de partimizin, onurlu AKEL’in milletvekilliği seçimleri sonrası halkımızın arzularını ve istemlerini ifade etmeye devam etmesi için ülkemizin en büyük siyasi gücü olmasına katkı yaptığımız düşüncesindeyiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayımız seçimleri az bir farkla kaybetmiş olmasına karşın bu büyük uğraşının özü değişmez.

Örgütümüz Britanya’da bulunan seçmenlerle sürekli temas halinde bulunma görevini sürekli gündemde tutmalıdır. Gerek öğrenci olsun gerekse Kıbrıs’tan Britanya’ya yeni gelmiş biri olsun bu kişiler de tesbit edilmeli herhangi bir seçim yarışında partimizin seçim yarışına pratik olarak katkı yapmaya hazır olmalıyız.

Britanya’daki Kıbrıs Toplumu

Tarih olarak 50-60 yılı aşan bir süreden beridir Britanya’da bulunan Kıbrıs toplumu yabancı bir ülkede iyi örgütlenmiş bir insanlar grubudur. Bu topluluk geçmişte herhangi bir deneyimi olmadan, hükümet katkıları olmadan örgütlendi ve kendi kurum ve örgütlerini yarattı. Ve tüm bu yıllar içerisinde Kıbrıs’ımız işle bağlı kaldı, yani birinci kuşak esas amacını şimdiye dek değer verilecek bir düzeyde başardı. Fakat doğal olarak birinci kuşak kurum ve örgütlerin işleyişinde önemli boşluklar bırakarak ayrılıyor. Bazı güvenilir örgüt yöneticileri ile kadrolarının yerlerinin ikinci üçüncü kuşak gençlerle doldurulmasındaki temel zayıflıklar özellikle son yıllarda var olan ilgisizlik ve örgütlü toplumumuzda var olan gelişmelerdeki durgunluğu getirdi.

Buna rağmen, örgütlü toplum Kıbrıs Cumhuriyetinin varlığını koruma ve halkımızı ve ülkemizi yeniden birleştirme mücadelesinde önemli hizmetler sunmuştur.

Kiliselerin ve camilerin bakımını yapan, genç kuşaklara kökenine bağlı olarak Türkçe ve Rumca öğreten okulları ayakta tutan, başta gereksinimi olan vatandaşlarımız hizmet sunan değerli hizmetler sunan toplum merkezlerini tutan, gazete çıkaran, Kıbrıs’ın canlı bir parçasını oluşturan futbol kulüpleri ve Kıbrıs Futbol Federasyonunu, öğrenci örgütü, eğitimciler birliği, sanat, tiyatro ve diğer kurumları kuran yeter sayıda aktif vatandaşımızın bulunduğu da bir gerçektir. Genç kuşaktan, genç vatandaşlarımızın üye olduğu gençlik örgütleri daha azdır.

Örgütümüz ve daha önce Kıbrıslı parti örgütleri, İngiltere Komünist Partisi toplumumuzun örgütlenmesine katkı yapmakla kalmadı, fakat birçok örgütün kurulmasına da mühürlerini vurdular. Bu nedenden dolayı sol hareketin çağdaşlaşmaya ve böylece genişleyerek daha da güçlenmeye gereksinimi vardır. Çağdaş ve iyi örgütlenmiş ve ülke ile bağlı bir toplum hem partimizin hem de daha genelde ülkemizin yararınadır.

Örgütümüzün kadroları ve üyeleri bu mesajın ve Britanya AKEL parti örgütünün 8. Kongresini topluma götürmede daha çok çalışmalıdır.

Gençlik

Yukarda bahsettiğimiz az sayıda gençlik örgütünden biri Birleşik Kıbrıs Gençlik Örgütü EKON’dur ve bu örgüt son yıllarda örgütümüzün de yardımı ve desteği ile dünün ilgisiz örgüt konumunu aştı ve bugün program ve perspektifleri ile yarının örgütü oldu. EKON’un geçen yıl gerçekleştirdiği son kongresinde gençlik örgütü olma perspektifi taşıyan bir uyumla Kıbrıs’tan eski öğrencileri ve toplumumuzun gençlerini birbirlerine bağladı.

Göstergeler cesaret vericidir ve eğer EKON komitesinin bu kadroları başladıkları istekle çalışmaya devam ederlerse ve etmemeleri için herhangi bir neden de yoktur, parti örgütünün ve kişiler olarak çocuklarımızı ve diğer gençleri sürece katarak hepimizin de yardımı ile örgüt öne konan hedefleri de aşabilir.

EKON’un Londra’da gençlerle diyalog başlatabileceği birçok alan vardır ve burada sadece gençlerimizin büyük ilgi gösterdikleri – birçok kez Kıbrıs’la – ilgili etkinliklerde yer alışları aktiftir- Kıbrıs sorununu kastetmiyoruz.

Gençlerimizin ilgisini çekecek ortak ilgi konularında seminerler ve değerli konuşmacılar bir dizi etkinliğin başlangıcını teşkil edebilir. Doğal olarak Gençlik ve Öğrenci bürosu ciddi olarak düşünmek durumundadır.

EKON’un daha da fazla güçlendirilip hareketlendirilmesi zorunlu ve başarılabilir bir hedeftir. Yeni bir başlangıç yapılmıştır. Toplumumuz gençliğini harekete geçirme sorununu EKON aracılığı ile çözdüğümüzü söyleyemeyiz. Ne de ve diğer var olan örgüt ve kurumları çağdaşlaştırdığımızı söyleyebiliriz.

Bu konu kongremizin ötesinde temel parti örgütleri aracılığı ile tüm parti bütünü tarafından ele alınmalıdır. Her parti örgütü EKON’un yükseltilip güçlendirilmesi için s,istemli önlemler alma görevi ile yükümlüdür. Gençliğin sorunları daha derindir ve nitelikli bir sonuca ulaşmak için ısrarlı bir mücadele gerekecektir.

Genç insanlar insanlığın geleceğidir ve doğru bir ideoloji ile donanımlı olanlar toplumda değişikliği, eşitliği, adaleti ve tüm dünyaya barışı getireceklerdir. Britanya’daki Kıbrıslı gençlik çoğunluğu ilerici kökenlidir, fakat kapitalist toplumun olanaklar sunduğu bu ülkede yaşamaktadır ve sonuç olarak AKEL’e katılması çok zordur. Zordur fakat imkânsız değildir. Yaklaşımlarımızda dikkatli, hoşgörülü, sabırlı, olmamız ve onlara ısrar ve sabırla geleceğin sola, sosyalizme ait olduğunu İlerleme, Barış ve AKEL hareketinde oynayacakları rolü olduğunu göstermeliyiz.

Kadın Hareketi

Toplumumuz kadının toplum yaşamına ve daha genelde sosyal yaşama karışımına ve rolüne özel bir önem verir. Koşulların ve karşı karşıya olduğu sorunların son yıllarda değişmiş olmasına karşı kadının konumunda bununla orantılı bir değişim olmadı.

İngiltere Kadınlar Örgütü toplum yaşamında 47 yıllık varlığı ve buna paralel olarak son yıllarda Camden Kıbrıslı Kadınlar örgütü de kayda değer bir çalışma sunmuşlar ve sadece örgütümüzün değil tüm toplumun saygısını kazanmışlardır. Her iki örgüt de EKO’nun üyesidir.

Kıbrıslıların temsiline ilave olarak örgüt başkanı saygın bir şekilde sekreteryada ve onun tüm faaliyetlerinde yer almaktadır. Bu doğal olarak parti olarak yardımımız ve katkımız ile diğer kadın örgütlerine de sunduğumuz olanaklar konusunda tatmin olmuş olduğumuz anlamına gelmez.

Kadınlar bürosu birçok kez toplandı ve toplumumuzun kadınlarını ilgilendiren konuları ele aldı. Eğitim ve propaganda bürosu ile işbirliği içinde örgütümüzün kadın üyelerini toplantıya çağırdı ve bu toplantıda partimiz tüzüğünün bir analizi yapıldı. Partimizin kadın üyelerinin daha ileri bir eğitim ve bir dizi seminerden geçme yönünde sürekli istemlerine karşı bu çabanın devamı gelmedi.

Kadın örgütlerine yardım için özlü bir çaba göstermediğimizi açık bir şekilde ifade etmek durumundayız. Bu alana katkımız, gençlik alanında olduğu gibi etkileyebileceğimiz evimizden başlamalıdır. Yoldaşlarımız kadın hareketinin faaliyetlerini sıcak bir şekilde desteklediklerini iddia edemezler. Bu destek basit bir şekilde balolardan, konferanslardan ve bu örgütlerin düzenledikleri diğer etkinliklerden başlar. Bu iki alanı gençlik ve kadın hareketini yakından ve sıkı bir şekilde izlemek yeni örgüt komitemize kaldı. Ve bu şekilde olması gerektiği gibi onları ileri götürecek, çünkü kadınların ve gençlerin katkısı olmaksızın toplumumuz, partimizin ve bunun sonucu olarak toplum örgütleri aksayacaktır.

Örgütümüzün kadın hareketine yardım etme zorunluluğu vardır ve böylece faaliyetlerini daha da çok artırma ve böylece toplumumuzun daha genç kadınlarını kucaklayabileceklerdir.

Britanya’daki Kıbrıslı kadın örgütlerinin yeni bir koordinasyon komitesinin yaratılması istemlerimiz arasındadır. Bu şekilde yaptıkları çalışma daha geniş anlamda yararlı ve sonuç alıcı olacaktır.

Göçmen Hareketi – Geri Dönenler

Örgütümüz Kıbrıs Göçmenler Federasyonu POMAK’ın, Kıbrıs için Mücadele Koordinasyon Komitesi PSEKA’nın tüm kongrelerinde ve Lefkoşa’daki ve Amerika’daki Merkez Konseyi toplantılarında kadroları ile yer aldı.

Bu örgütlerin kongrelerinde ve toplantılarında örgüt kadrolarımız önemli konularda önerilerde bulundular. Toplum eğitimi, gençlik, kültürel mirasımız, uydu bağlantısı ve daha birçok olgu farklı ülkelerdeki toplumların talepleri ile bağlantılıdır.

Bu örgütlerin tartışmaları ve vardıkları sonuçları ile özellikle yurda geri dönen vatandaşlarımızın birçok sorunu çözülmüştür.

Göçmenler hareketinin 23 yıllık yaşamında sağladığı ilerlemeye rağmen hükümetlerin daha fazla müdahalesini gerektiren çok ve çeşitli sorun vardır.

Kıbrıs’ımıza yaşamak için, vatanımıza sevgi dolu bir şekilde dönen üye ve kadrolarımızın karşı karşıya olmaya devam ettikleri ve çözülmeyen ve Kıbrıs toplumunda yeniden incelenmeleri kolay olmayan ciddi sorunlar vardır.

Yerleşme ve konut, çocuklarının eğitimi, mesleki durumları, sağlık ve tedavi sorunları ve vatandaşlıkları sorunu uzun bir süreden beridir askıdadır. Bu sorunlar nedeniyle son yıllarda bazıları Britanya’ya geri dönmekte ve tekrardan Kıbrıs’a geri dönmek istememektedir. Bu sorunların çözümünü bürokrasinin ilgisizliği, fakat aynı zamanda geri dönenler için var olan yasaların öngörüleri tarafından engellenmektedir.

Nerede bulunurlarsa bulunsunlar Kıbrıs’ın gurbete giden çocuklarına her zaman sevgi ve şefkat gösteren partimiz var olan etkinliğini vatandaşlarımızın sorunlarını meclisin yetkili organlarına getirmek için milletvekilleri aracılığı ile kullanmalı ve bu şekilde her yaştan geri dönüş yapanlara daha iyi yaşam koşulları sağlamalıdır.

Kıbrıslıların yarısının yurt dışında çalıştığı koşullarda adada binlerce yabancı işçinin varlığına olanak tanınıyor. Geri dönüş Kıbrıs hükümetinin hedefi olmalıdır. Özellikle gurbetçilerimiz halkımızın geri kalanlarıyla birlikte ülkemizin gelişimine katkı yapmaya Kıbrıs’ta çalışma kararlılığı ile her tür bilim adamını ve diğer uzmanlık isteyen meslekleri sunmaya hazırdır. Yeter ki devlet geri dönüş için gerekli koşulları hazırlasın.

Ulusal ve Kültürel Kimliği Koruma

Vatandaşlarımızın gurbette ulusal ve kültürel kimliğini korumak sol hareketin toplumumuzda yüklendiği ilk görevdi. Dilimizin öğretilmesi, gelenek ve göreneklerimizin öğretilmesi, kültürümüzün olumluluklarının öğretilmesi kimliğimizin korunması mücadelesinde zorunlu unsulardır.

Bunlar aynı zamanda toplumumuzu Kıbrıs ile bağlayan unsurlardır. Bugün bildiğimiz toplumumuzun eğitim hareketi sol hareketin örgütsel yapısına be başarılarına çok şey borçludur, çünkü Kıbrıs eğitim bakanlığı ile bağlanma hedefi ile toplum okulları düşüncesini analetik programları ile ilk kez o idile getirmiştir.

Birden fazla Okul Aile Birliği kurulması uzun yıllardan beridir eğitim örgütlerinin yönlendiricisi fakat aynı zamanda koordinatörü olan İngiltere Kıbrıslı Rum Eğitim Kurumları Federasyonunun OESEKA’nın kurulmasını getirmiştir. OESEKA’nın önemli bir kazanımı Kıbrıs eğitimcilerinin ve denetimcilerinin farklı dönemlerde Londra’ya gönderilmesini sağlamak ve EFEPE’nin yaratılması ve eğitim uğraşılarının toplumumuzda genişlemesi olmuştur.

Değerlendirmesini yaptığımız yıllar içerisinde Eğitim Büromuz düzenli olarak toplandı ve örgüt sekreteryamız bu ciddi konunun çeşitli yanlarını ele aldı.

Çocukların öğretiminde son dönemde yapılan metot değişikliği, ana dilinden ikinci dile geçiş yöntemi doğrudur ve özellikle hepsi değilse bile önemli bir kısmi ikinci kuşak olan aileler kendi ana dillerine yeterince vakıf değildirler.

Metotta ve toplum öğretmenlerimizin eğitiminde var olan ilerlemeye rağmen bu alanda bazı sorunlar varlığını koruyor ve bunları şöyle sıralayabiliriz:

 • Çocukların yaşadığı koşulları yansıtmayan okul kitapları yazımı.
 • Okul müdür ve genel olarak öğretmen eksikliği. Her okulda Kıbrıs’tan gönderilen en az bir öğretmen olmalı.
 • Okul birliklerinin gündüz sınıflarının kirasını artırması Ailelerin çocukları için ödedikleri okul paralarının artırılmasını getirmiş ve bu olgu da düşük gelirli ailelerden öğrenci sayısının yükselmesinde erteleyici bir faktör olmuştur.

Partimiz nerede ihtiyaç olursa yapabileceği yardımı yapmaya devam edecektir. Çünkü şüphesiz genç kuşakların dil öğrenimi ve genel olarak eğitim konuları Ulusal ve kültürel kimliğimizin korunması mücadelesinde esas köşe taşıdır ve ulusal konuda verilen uğraşılarla karşılıklı bir bağlantı içerisindedir.

Toplumumuzda Radyo ve Televizyon

Kendi dilimizde radyo televizyon yayını dilimizin korunması mücadelesinde ve daha genelde kimliğimizin korunmasında büyük yardımlar sağlamaktadır. Birkaç yıldan beridir toplumumuz Rumca ve Türkçe yasal radyolara ve kapalı devre Rumca televizyona sahiptir. Bunların kazanılması tüm toplumu sevindirmiş ve bunlar heyecan ve sevgi ile karşılanmıştır.

Rumca radyo istasyonu L.G.R. bugüne dek işleyişinde ve dönem dönem yaptığı programlarla bizi tam olarak tatmin etme durumunda değildir.

Müzik yayınları toplumuza yaptığı katkının başı ve sonu olamaz. Eğitici ve tüm yaş gruplarına hitap edecek ve toplumumuzun yaşamından alınarak yapılacak diğer programların eksikliği temel eksikliğidir.

Birçok kez mesleki bilgiye sahip olunmadığı, doğru programlara sahip olmadıkları ve bunun sonucu ciddi sorunlar yaratıyor. En azından toplumumuzun çoğunluğunun arzularına yanıt verebilmesi için istasyonun işleyişi ve ele alacağı konuları hakkında görüş ifade etmeleri için toplumumuzun önde gelen kişileri ile sıradan insanlarının katılacağı temsili bir danışma konseyinin olmamasını ciddi bir eksiklik olarak görüyoruz.

L.G.R. çok kez kendisini toplumun radyosu olarak lanse ederken tüm toplum için, çok sayıda Kıbrıslıtürk dinleyicisi olduğunu da dikkate alarak Kıbrıslırumlar ile Kıbrıslıtürklerin işbirliği için çalışmalıdır. Bu durum programlarında Britanya’daki toplumlarımızın uyum içerisinde bir arada yaşamalarının altını kazdığı izlenimi verecek izlenimlerden kaçınması için ek bir nedendir.

L.G. R. idaresinin yönetim kurulunun temsiliyetini genişletecek yollar bulacağına ve bir danışma organı yaratmaya katkı yapacağına inanmak istiyoruz.

Hellenic TV: Bu kanal kaplolu yayın yaptığından Londra’nın bazı bölgelerinde izlenemiyor. Bununla birlikte binlerce vatandaşımız bu kanalı izliyor. Bazı programları Yunan televizyonundan ve RİK’ten alınmıştır ve kendi yapımları azdır. Net bir özel televizyon kanalıdır. Son dönemlerde hem istasyona hem de genel olarak toplumuza yardımcı olacak olan Britanya’daki toplumumuzun yaşamından, faaliyetlerinden programlar yapma arzusu gösterdi. İstasyonun toplum yaşamına geniş katılımı kesin olarak hem kendi hem de hepimizin amaçlarına ulaşmada daha iyi sonuçlar getirecektir.

RİK: Son yıllarda Britanya’daki ve diğer ülkelerdeki vatandaşlarımız uydu sistemi aracılığı ile yayın yapan radyo ve televizyon kanallarını izleme olanağı bulmuşlardır. Bu gelişme toplumumuzun Kıbrıs’ta ve diğer alanlarda olanlar hakkında bilgi sahibi olmasına önemli katkı yapmıştır. Fakat ne yazık ki haberleri ve diğer bazı özellikle Kıbrıs’ta yaşananlarla ilgili olan fakat bizimle de bağlantılı siyasi programları dışarı çıkardığımızda geriye kalanlar ki bunlar daha fazladır gerçeklikle ve bugünkü sanat düzeyi ile bağlantısı olmayan eski zaman programlarıdır.

Tekrarlar o kadar fazladır ki bazen bir hafta önce gösterdiği skeci tekrar göstermektedir.

RİK yönetimi toplumumuza yönelik programlar konusunda vatandaşlarımızın koşullarını ve yaşamlarını ve özellikle de geleceği ve genç kuşakları yansıtacak toplumumuzun ilgi alanları ile ilgili çeşitli çevreleri ile danışmalarda bulunma görevi ile karşı karşıyadır.

Kıbrıstürk Radyosu: Bu istasyon ile ilgili yazacak az şeyimiz var. Bunun nedeni yayınlarını ve programlarını bilmememizden kaynaklanmıyor fakat ilerici Kıbrıslıtürkler dahi onun sürecine çok dâhil değildir. Kesin olan canlı yayınlarına ilerici Kıbrıslıtürkler katıldığında bazıları bu ilerici Kıbrıslıtürklerin Kıbrıslırumlarla sorunsuz işbirliğine iftirada bulunmaya çalıştılar. Sıradan Kıbrıslıtürk vatandaşlarımız Britanya’daki Kıbrıslı toplumlarımız arasındaki iyi işbirliğini savunuyorlar ve onu övüyorlar. Bu istasyonda ilerici insanların eksikliği tespiti yapıldığında dönem dönem işbirliğine karşı, bölünmeden ve yasadışı sözde devletten yana görüşler ifade eden insanların hâkim olması doğaldır.

Örgütün Siyasal Çalışmaları

7. Kongreden hemen sonra siyasi çalışmalarımızda ve özellikle de Britanya siyasi yaşamına katılmamızda ciddi boşluklar olduğunu tespit ettik. Geçen kongreden günümüze örgütümüzün yükümlendiği birçok etkinlik siyasi çalışmalarımızın yükseltildiği yönündeki iddiamızı doğrular.

Milletvekillileri, belediye meclisi üyeleri ve genelde İşçi Parti ile işbirliğini iler götürme konusunda somut çalışmalar yapmayı birinci hedef olarak ortaya koyduk. Siyasi çalışmalarımızın büyük oranda başarılması için bir siyasi parti olarak süreçlerimiz ile işleyişimizin sadece Kıbrıs sorunu ile sınırlı kalmaması gerektiği ve buna paralel olarak yaşadığımız ülkenin tüm ekonomik konuları ile sorunlarını ilgilenmemiz gerektiğinden hareket ettik.

Örgütümüzün Kıbrıs sorunundaki aydınlatma çalışmaları ile rolünün önemi tartışıldı ve önce temel parti örgütlerinin ve doğal olarak örgütümüz sekreteryası ile komitesinin de merkezi olarak kendi bölgelerindeki siyasi çalışmalarını geliştirme yöntemlerini incelemeleri kararı alındı. Temel Parti örgütleri temel konu Kıbrıs sorunu ve bu ülkede o dönemin muhafazakâr hükümetlerin halk karşıtı politikalarından dolayı karşı karşıya oldukları sorunlar olmak üzere bölge milletvekilleri ile temasa geçtiler.

Değerlendirmesini yaptığımız bu dönemin hem zaman olarak ve somut olarak da Britanya halkının 18 yıllık muhafazakâr hükümetlerden 1997 1 Mayıs’ında kurtuluşu olarak tarihe geçmesi gerekiyor. İşçi Partisinin ezici zaferi, tarihindeki en büyük zaferi, oyları ile özelleştirmenin ve eğitimde, ulusal sağlık sisteminde, kamu hizmetlerinde kesintilerin ve genel olarak muhafazakârların halk karşıtı politikasının aldığı niteliğin artık geçmeyeceğini mesajını açık bir şekilde veren halkın zaferidir.

İşçi Partisinin bu büyük zaferinin halkın haykırışının bir sonucu olduğunu değerlendirirken, bunun Britanya halkının geleceği için güvence duymasını getirmeyeceğini, çünkü ülkenin gereksinimi olan gerçek değişikliğin olabilmesi için yaşamın sosyal ve ekonomik alanlarında tüm düzeylerde yapılan zararın geri çevrilmesine öncelik verecek ekonomik önlemlerin alınması gerekir. Muhafazakârların, sendikal hareket ile eski İşçi parti hükümetlerinin kazanımlarını sesiz bir şekilde ortadan kaldırdıkları bir gerçektir.

Büyük zafer sonrası umutsuz bir görünüm vermek istememekle ve hükümete bir zaman tanımak istemekle birlikte Tony Blair’in politikası da bütünde olmasa dahi çoğunlukla önemli konuklarda ve özellikle sosyalist adalet konularında sağa kayıyor.

Dış politikada, Irak ve son olarak Yugoslavya halkına yönelik mahkûm edilmesi gereken barbar bombalama olaylarında Klinton ve Amerikalılar ile birlikte yürüdüğünü net olarak ortaya koymuştur ve herhangi bir ilerleme için ve diğer iç konularda önemli gelişmeler sağlayacağı konusunda iyimser olamaya olanak tanımıyor.

Fakat Kıbrıs sorununda, en azından Avrupa Birliğinde Kıbrıs’ın tam üyelik süreci için az daha iyi bir tavır alması için mücadele edeceğiz. Lüksemburg’daki Avrupa Birliği liderler zirvesi için objektif olarak konuşacaksak Britanya’nın ve Blair’in müdahalesinin Kıbrıs konusunda ender olarak aldıkları olumlu tavırlardan biri olduğunu söyleyebiliriz.

İşçi Partisinin bu konudaki siyasi yaklaşımında toplumumuzun ve özellikle de Britanya’daki son seçimlerde değişiklik için sistemli bir şekilde çalışan örgütümüzün yaptığı çalışmalarla bağlantısı vardır. Örgütümüz ve sonuçta partimiz gerçekleştirilen seçim kampanyasına kendi katkısını yaptığını iddia etme hakkına sahiptir. İşçi partisinin seçim çalışmalarına AKEL Genel sekreterini dahi kattık.

Plenumda kararlaştırdığımız gibi hedeflerimizi belirledik ve dikkatimizi sonuçların da ortaya koyduğu gibi Kıbrıslıların oylarının önem kazandığı Edmonton ve Enfield North bölgelerine yoğunlaştırdık. Ulusal Kıbrıs Federasyonun geçmişte izlediği Kıbrıslılar hangi partiye bağlı olduklarından bağımsız olarak Kıbrıs’ın dostları olan milletvekili adaylarına oy verir eski taktiğini terk ettik.

Haringey, Tottenham ve Hornsey’in diğer bölgelerinde de farklı yöntemlerle çalıştık. Bu bölgelerde iki fotoğraf ve Genel sekreter Dimitris Hristofyas’ın konuşması bölgedeki seçim bürolarından seçmenlere seçim malzemesi olarak gönderildi. Bunlar da Kuzey Londra’da seçilen milletvekilleri ile iyi ilişkiler kurulmasına katkı yapmıştır.

Siyasi toplantılarımız siyasi çalışmalarımızın önemli bir kısmını oluşturdu. Aynı zamanda Merkez komitesi genel sekreterinin katılımı ile gerçekleştiğimiz toplantıları terketmeksizin İngiltere siyasi alanından konuşmacıların katılımı ile toplantılar bir gereklilik olarak görüldü ve bunlara toplumumuzun tüm katmanları ilgi gösterdi.

Siyasi durumdan ve İşçi partisine yönelik olarak bugün var olan duygularımızdan bağımsız olarak Cypriot for Labour, DİKO, EDEK ve Kıbrıs Dostluk örgütleri ile birlikte düzenlediğimiz ve o dönem gölge şimdi ise dışişleri bakanı olan Robin Cook’un konuşmacı olduğu toplantı Kıbrıs sorunu açısından taşıdığı siyasi önemin ötesinde İşçi Parti ile ilişkilerimizde, toplumumuzun gençleri ile daha da fazla yakınlaşmamızda önemli bir rol oynamıştır.

Örgütümüzün yeni komitesi bu tür toplantıların gençlerimizle daha iyi ilişkiler kurmada yarım edip etmediğini değerlendirmelidir. Temel parti örgütlerinin kararı ile milletvekilleri ve bölgenin diğer siyasi kişilikleri ile daha az ön çalışma gerektiren daha küçük ölçekli gerçekleştirilebilir hedefler olan toplantılar da yukarda belirttiğimiz gibi siyasi çalışmalarımızın bir başka biçimdir.

İşçi Partisi ile ilişkilerimizden bahsederken bugün emperyalist inançlarını ve arzularını hiçbir şüpheye meydan vermeyecek bir şekilde ortaya koyan Blair’in, Cook’un partisinden bahsetmiyoruz. İşçi Partisin tabanının bu başarısızlığa mahkûm olan ve İşçi partisinin tabanı ve geçmişte barış ve silahlanmadan yana olan politikası ile çelişen bu politikayı desteklemediği kesindir.

İşbirliğimiz tezleri açık bir şekilde ilerici olan çevrelerle olmalıdır. Bunun yanısıra Kıbrıs sorunu da dikkatimizden kaçmamalıdır. İşçi partisinin tabanından soyutlanmamız Kıbrıs davasına yardımcı olmaz.

Yugoslavya’daki savaş durumu ve Blair ile Cook’un somut tavrı 10 Haziranda 1999 tarihinde gerçekleştirilecek Avrupa parlemento seçimlerinde İşçi partisi ile işbirliğini reddetmemizi bize dayatıyor.

Örgütümüzün komitesi İşçi Partisi’nin kabul edilemez ve mahkûm edilmesi gereken tavrını dikkate alarak bu seçimlerin boykot edilmesi gerektiği kararını aldı. Bu tavrı ilgili bir açıklama ile toplumumuza açıklayacak ve onlardan bir Yugoslavya’daki tavırlarını protesto ifadesi olarak sandığa gitmemelerini isteyeceğiz. Böylece Blair’in İşçi partisinin orantılı bir siyasi faturası olacak.

Parti Tabanının Rolü

Partinin son iki kongresi kararları ile temel Parti Örgütünün rolünü yükseltti ve onlara daha fazla sorumluluk verdi.

Temel parti örgütlerinin rolünün yükseltilmesi parti bütününün parti tezlerinin biçimlendirilmesine katılı ve aynı anda özgür bir diyalog ve parti içi demokrasinin derinleştirilmesi parti üye ve kadrolarının artan sorumluluk duygusu ile bağlanmalıdır.

Temel parti örgütlerinin normal işleyişi için partiye ve onun amaçlarına daha büyük ve özlü katkı amacı ile toplantıları düzenli olmalıdır.

Temel parti örgütleri parti çerçevesi içerisinde girişim üstlenmeli, faaliyetlerini sürekli olarak daha çok alanda genişletmelidir. Kendi bölgesindeki halkla düzenli olarak ilişki içinde olmalı, sorunlara önderlik etmeli ve yığınsal kuruluşlara katılmalıdır.

Temel parti örgütlerinin faaliyetlerini daha iyi organize edebilmek için parti sekreteri sekreterya sorumlusu ile temel parti örgütünün öne sürdüğü hedefleri ileri sürmeli ve bunları kontrol etmelidir.

Örgütümüz, partinin taleplerine doğru yanıt verebilmesi için temel parti örgütlerine yardım uğraşısında ve amaç plan hedeflerini ileri götürmede temel parti örgütlerini yeniden biçimlendirme ve kadrolaşma aşamasında bulunuyor. Amacımız güçlü kadrolarla daha yüksek girişim üstlenerek somut planlar üzerinde çalışacak kolay hareket eden temel parti örgütleri yaratmaktır.

Örgüt mekanizmasının nitel olarak geliştirilmesi

1994’de gerçekleştirilen Tüm Kıbrıs örgüt konferansı sonrası merkez ve ilçe yönetici organlarının çabası parti örgüt mekanizmasını niteliksel olarak geliştirmekti. Değişmeyen hedefimiz verili koşullar içerisinde yeni biçim ve yöntemlerle faaliyetlerimizin sonuç alıcılığını yükselterek örgüt mekanizmasını sürekli olarak yükseltmektir.

Son yıllarda örgütümüzde mekanizmamızı iyileştirme uğraşıları önemli bir ilerleme sağlamamıştır, çünkü bu alanda hareketlendirici güç olan örgütlenme bürosu birçok zayıflıklar göstermiştir.

YENİ ÜYELER
Partimizin sayısal gücünü artırma tüm üyelerin günlük görevidir. Son yıllardaki çeşitli seçim hesaplaşmalarında görünen partimizin büyük etkisi sayısal gücü ile bağlanmalıdır.

Britanya’nın özel koşulları içerisinde ortaya çıkan boşlukları doldurmak ve örgütümüzü sayısal olarak güçlendirmek için kadın ve özellikle de gençlik alanında büyük bir zemin var. Son yıllarda kadınlar ve gençler arasında yeni üyeler konusunda gösterdiğimiz zayıflık kadrolarımızın azalması ve yaş nedeniyle birçok yoldaşımızın katkılarının azalması sonucunu getirmiştir. Doğal yıpranma ve ülkeye geri dönüş olgularına rağmen örgütümüzün sayısal gücünü aynı düzeyde tutmayı başardık.

YENİDEN BAĞLANMA-ÜYELİK AİDATLARI
Üyenin parti ile sürekli bağlantısının ekonomik nedeninin ötesinde örgütsel politik niteliği de var. Üye bağlantısı ve üyelik aidatını ödemesi ile partiye ait olduğunu, hakları ve sorumlulukları olduğunu hisseder. Üyenin temel parti örgütü aracılığı ile parti ile bağının ileri götürülmesi, partiye tüm olumlu sonuçları ile üye ile temasında yardım eder.

Olayın ekonomik yanı ise partinin ekonomik gereksinimleri nedeniyle sürekli artması gereken üyelik aidatının yüksekliğinde kendisini gösterir.

Üyenin parti ile bağı son üye ile bağ kurulup aidatın alımı ile sona ermelidir.

YARDIMCI BÜROLAR
Partinin geleneksel yardımcı büroları partimizin kollektif olarak aldığı karar ve hedefleri yerine getirmede örgütlenme bürosuna yardımcı olamaya çağrılıyor.

Yeni koşullar içerisinde partinin randımanı açısından daha somut ve özel alanların çoğalmıştır ve bu da yardımcı büroların görevini yükseltmiştir.

Bugünün koşullarda yardımcı büroların uğraşı verdikleri somut alanlarda somut plan ve programlar üzerinde sonuç verecek girişimler üstlenmelidir.

Yardımcı büro üyeleri, bürolarının çalıştığı alanda aktif olmalı, konuya ilgi duymalı ve konuyla ilgili bilgi sahibi olmalıdır.

Somut alanlarda, uzman kadro ve üyeleri değerlendirecek yeni yardımcı bürolar kurulmalı ve bu noktada kadro ve üyelerin birçok büroda yer alamamasına dikkat edilmelidir.

Örgütümüzde yardımcı büroların işleyişinde büyük bazen bu büroların son yıllarda hiç çalışmamasını getirecek boyutta sorunlar var.

İDEOLOJİK- EĞİTSEL ÇALIŞMA
İnsanlığın bugün karşı karşıya olduğu zor koşullar içerisinde Marksizm-Leninizm teorisini bugünkü koşullara doğru uygulaması için üyelerimizin ideolojik konumunu yükseltmeliyiz. Kadrolarımızın ve üyelerimizin ideolojik donanımı üzerinde son kongrede vurgulandı. Fakat bu aynı zamanda zamanın da bir talebidir.

Programlanmış eğitim çalışmaları, seminerler ve özel ideolojik dersli okullar ideolojik formasyonumuzun yükselmesine yardımcı olur. ‘’Yeni Demokrat’’ ve diğer parti materyali bu süreçte doğru olarak değerlendirilmelidir.

Örgütümüzde, ideolojik düzeyimizin yükseltilmesi için, somut koşularda somut siyasi, ideolojik içerikli planlanmış faaliyetlere gerek vardır.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ
Britanya’daki Üniversite öğrencileri Britanya’da ve daha da fazla Kıbrıs’taki öğrenci hareketinde önemli rol oynuyor. Öğrenci hareketi 3-4 yıllığına gelen ve daha sonra geri dönen Kıbrıslı öğrencilerden ve Britanya’daki toplumumuzun öğrenime devam eden çocuklarından oluşuyor. Toplumumuzun öğrencilerini çekmesi için (İkinci üçüncü kuşakta sayıları binlerle ifade edilen) öğrenci örgütümüzün Britanya’daki öğrenci sorunları ile ilgili rolü artırılmalıdır.

ATLETİZM
İnsan yaşamını geliştirme uğraşısında sağlıklı bir vücud ve beyne sahip olmak için atletizme ihtiyaç duyar. İnsan atletizm aracılığı ile iyi ilişkiler ve insanlar ve tüm halklar arası yarışma duygusunu geliştiren kardeşlik, dostluk ruhu içerisinde diğer insanlarla yarışır.

İngiltere’de örgütümüz futbol federasyonun kurulmasına öncelik etti ve birçok klübe verdiği gibi ona da kadro verdi. Bugün partimizin ve kadrolarımızın uğraşıları sonucu yüzlerce genç toplumumuzun futbol liginde mücadele ediyor.

Örgütümüzün futbol dışında dikkat vermesi ve ileri götürmesi gereken birçok spor alanı daha vardır.

YIĞIN ÖRGÜTLERİ
Örgütümüzün yardımı ile 70’li ve 80’li yıllarda toplumumuzda çeşitli toplum örgütleri ve köy örgütleri kuruldu.

Kıbrıs sorununun ileri götürülmesi ve toplumumuzun örgütlenmesi ötesinde amacımız bu örgütler aracılığı ile toplumumuzun yeni üyelerini belirlemekti.

Tüm bu örgütlerin canlı tutulup faaliyet göstermeleri yönündeki uğraşılarımıza devem etmeliyiz. Ve bu şekilde yüklendiğimiz rolü oynamalıyız. Aynı zamanda üyelerimiz bu örgütler içerisinde kendi partisel rollerini oynamalıdır.

İLÇE ÖRGÜTÜ – SEKRETERYA

İlçe komitesi örgütümüzü kongreden kongreye yönlendiren ve kontrol eden organdır.

Örgütümüzün önüne koyduğu hedefleri başarması büyük ölçüde ilçe örgütü üyelerinin görevlerini yerine getirmesine bağlıdır.

İlçe komitesinin çalışmalarını iyileştirmek özellikle Britanya’daki örgütümüzün faaliyetlerini birçok alana kaydırdığı bugün için bir zorunluluktur.

İlçe sekreteryası örgütümüz organlarının çalışmalarını iyileştirmeye gerek kendi örnek olarak gerekse doğru yönlendirme ile yardım edecek aktif üyelerden oluşmalıdır.

HALK BASINI
Partimizin resmi yayını Haravgi tezlerimiz ve izlenen taktik konusunda bir bilgilenme aracıdır.

Gazetenin Britanya’daki dağıtımının, gazete yönetimi tarafından Papiros adlı dağıtım kuruluşuna verilmesi sonrası hem gazetenin fiatı hem de dolaşımı konusunda özlü bir denetimimiz yoktur. Fakat gazetenin satışının azalmasının tek nedeni bu değildir. Özellikle R.İ.K.’in uydu yayına geçmesi belki de en önemli nedendir. Haravgi’nin satışındaki düşüş belki de diğer gazetelere göre en az olandır.

Haravgi için kadro toplantısı yaptık ve bu toplantıda Haravgi müdür yardımcısı ve gazetenin ekonomik işler sorumlusu K. Kurtelaris gazetenin satışı partimizin yayın organının ekonomik durumu hakkında bilgi verdi. Fakat bu örgütümüzün gazetenin satışını artırma konusunda somut bir şey yaptığı anlamına gelmiyor. Bu konuyu yeninden ele almak ve daha yakından değerlendirmek gerekir, çünkü gazetenin satışının artırılması ve partimizin gazetesi ile daha iyi işbirliği için alan vardır. Toplumumuz halk basını aracılığı ile partimizin görüşleri hakkında doğru bilgi almanın, faaliyetlerine yaptığı yardımımın değerini bilerek bir toplum gazetesinin yaşatılmasındaki tüm zorluklara karşı Toplum gazetesini yayınlamaya kararlı bir şekilde adım attı.

Gazetemiz mümkün olduğu koşullarda tüm toplumu ifade etme amacı ile geniş bir yelpazeye sahiptir ve dar parti çerçevesinde kalmamaktadır.

Toplum gazetesi bu dönem içerisinde çok zorluklar yaşadı. Kadrolarımız ve üyelerimiz, özellikle de gazete için şimdi veya daha önce çalışan onlarca gönüllü sonuç alıcı bir şekilde çalıştılar ve gazetemize önemli katkılar sağladılar. Birçok sorun aşıldı ve şimdi gazetemiz önemli oranda iyileşti. Gazetenin çeşitli konulardaki yazıları geliştirildi ve iç faaliyetlerimizi ve diğer etkinliklerden önemli sayıda haberi Yunanca sayfalarımızda yayınladık, fakat İngilizcede henüz geriyiz. Toplumumuzun İngilizce gazeteleri politika için arzuladığımız oranda değerlendirilmiyor. Siyasi yazılar ve gençleri siyase6te çekecek siyasi konular eksiktir. Daha çok bu ülkenin karşı karşıya olduğu ve kendilerini de ilgi duydukları bildikleri konulardan hareket ediyorlar. Birkaç ay önce gazetede yaşanan yenilenme sonrası şimdi görünümde ve yazıların niteliğinde daha da çok iyileşme ve mücadelesinde ve hedeflerinde toplumumuza daha başka hizmetler de sunmak için tüm zorlukları aşma olanağı vardır

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

Kültür halkı birleştiren ciddi bir alandır. Partimiz ta baştan bu alana büyük önem vermiştir. Kültürel birlikler, tiyatrolar, folklor v.b örgütlerin kurulmasına katkı yapmıştır. Aralıklarla çeşitli kültürel etkinlikler sunan ciddi uygar bir hareket yarattı.

Bu alan genel istemler ve toplumumuzun yaşamı açısından önemlidir. Kültürel etkinliklerin geliştirilmesi kimliğimizi koruma mücadelesine de katkı sağlayacaktır.

Toplumumuz zaman zaman bizi geçmişin zengin kültür geleneğine götüren gecelere susamıştır. Bu geceler vatandaşlarımızın demokrasi ve dünyada barış için mücadeleye katkısını da hatırlatıyor.

Toplumumuzda kültürel faaliyetler önemli ölçüde artmıştır. Örgütümüz bunda önemli bir rol oynamış ve diğer olguların yanı sıra İngiltere Kıbrıslılar Birliği EKA’nın örgütlediği etkinliklerin başarısı için çalışmıştır.

 • Kıbrıslıların faşizme karşı savaşa katılımı için çalışma siyasi kültürel çalışmanın bir diğer örneği olmuştur ve vatandaşlarımızın buna ilgisini örgütlemede ve merkez noktaya getirme işlevi gördük.
 • Uluslararası alayın onurlu savaşcısı M. İkonomidis’in bölgedeki olaylarla ilgili olarak konuşmacı olarak katıldığı Pathe News’un, Kıbrıs toplum Merkezinde düzenlediği Madrid muharebesi dökümanter gösterisi.
 • Emekli yoldaş Mihalis Pumburis’in “ Zor Günler’’ ve “Yaralı Hizmet’’ adlı tanınmış kitablarını toplumumuza tanıttığı etkinlik. Vatandaşlarımız bu etkinliğe katılıp bu kitaplar için güzel sözler ifade etme ve bu kitapları satın olanağı buldular.
 • Yoldaş Dimitris Karayannis’in zengin kültür mirasımıza dönüş ve Thoma Simeu’nun Pavlo Liasidi’nin yaşamı ve şiir çalışmaları konulu konuşmaları ile M.K. Kültür Bürosu ile işbirliği içinde düzenlenen etkinlik.

Tüm bunlar toplumumuz için yukarda tesbitini yaptığımız olguların tanığıdır. Bunun için örgütümüzün yeni kültür bürosu toplumumuza kültürümüzün iyi ürünlerini sunmak ve grup değişimini cesaretlendirmek için hem buradaki hem de işbirliği yapabileceğimiz Kıbrısta’ki kültür örgütleri ile ilişkilerini geliştirip güçlendirmelidir.

Son Söz

Örgüt komitemiz değerlendirdiğimiz dönemde toplumumuz tarafından da değerlendirilen olumlu sonuçlar aldığımıza kalpten inanır. Partimiz Britanya’da toplumumuzun siyasi yaşamında ve Kıbrıs halkının mücadelesinde önemli rol oynayan ciddi ve sorumlu bir güç olmaya devam ediyor.

Kolektif olarak ve heyecanla çalıştığımız alanlarda Kongremizin ve Örgüt Konferansımızın siyasi tezlerini ileri götürdük. Aynı zamanda örgüt organlarımızın kararlarını da yaşama geçirdik. Bazı durumlarda dikkat değer sonuçlar elde ettik. Bazı alanlarda zayıflıklar gösterdik ve bu zorlukların aşılması ve daha başka sorunlara karşı durabilmek i için ısrarlı çabalar göstermeliyiz.

8. olağan kongremiz çözümüne katkı sağlayacak uygun yanıtların verilmesi için zayıflıklarımızın ve karşı karşıya olduğumuz sorunlarımızın AKEL’de var olan eleştiri ve özeleştiri ilkeleri ile acil olarak ortaya konması çağrısı yapar.

21. yüzyıla umutlu bir şekilde ve hedeflerimizi gerçekleştirmek yönünde AKEL’lileri niteleyen gerekli hazırlıkla girmek için önce ve başta kendi kendimizin ideolojik ve partisel gereksinimimizi bilince çıkarmalıyız. Aynı zamanda Ülkemiz Kıbrıs’a karşı kendi payımıza düşen ve AKEL’in Britanya’daki örgütü olarak yüklendiğimiz aydınlatma çalışmalarında görevlerimizin bize yüklediği rolün bilincinde olmalıyız.