Home  |  23ο Συνέδριο ΑΚΕΛ   |  Προσυνεδριακός Διάλογος 23ου Συνεδρίου   |  Εισηγήσεις, του Γλαύκου Φαίδωνος

Εισηγήσεις, του Γλαύκου Φαίδωνος

Η αποξένωση μελών από το κόμμα (ομάδα, σύλλογο) είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Η σχέση πρέπει να είναι μονοδιάστατη, να είναι απλά η σχέση αυτού που καθοδηγεί και αυτού που επιμορφώνεται. Η παραγωγικότητα των μελών θα πρέπει να αυξάνεται δια μέσω της ενδυνάμωσης του ηθικού τους και η δημιουργικότητα μέσω της συνεχούς καλυτέρευσης της επιστημονικής παιδαγωγικής γνώσης και δεξιοτήτων. Για να διατηρήσουμε και αναπτύξουμε την ποιότητα της ζωής μας θα πρέπει αποκλειστικά (σε οποιαδήποτε περίπτωση) να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα μας. Υπάρχει μόνο μια πηγή για τέτοια εισαγωγή αλλαγών. Οι άνθρωποι. Άνθρωποι που να είναι ικανοί να προσαρμοστούν σε μεταβλητές καταστάσεις και ευκαιρίες. Δημιουργικοί σε διάνοια (γνώμη) και πνεύμα. Σαν κόμμα μοιραζόμαστε την ευθύνη για την εθνική οικονομική επιτυχία. Έχουμε την ευθύνη για να εξετάσουμε πως καλύτερα να εξετάσουμε να οργανώσουμε τις υποθέσεις μας και να ταιριάσουμε την συνεισφορά μας στις τωρινές και μελλοντικές ανάγκες. Πρέπει να έχουμε το θάρρος και υποχρέωση (εμπιστοσύνη) να μαθαίνουμε από την ιστορία μας, να την συνεχίζουμε όπου είναι σωστό, αλλά να υιοθετούμε νέες συνήθειες όποτε δεν εξυπηρετούν πια τις ανάγκες μας

Αν δημιουργήσουμε μια πιο αποτελεσματική σχέση μεταξύ των μικρών μερών του κόμματος (ομάδες κ.λ.π) έτσι που το όλο να γίνει μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του, είναι αναγκαίο (χρειάζεται) να  ενωθούμε, ούτως ώστε να μπορούμε να μιλούμε με μια φωνή για τα θέματα τα οποία είναι γενικού ενδιαφέροντος και οπλίζουν την ηγεσία για να μας πάρει στο μέλλον με μια σκ άνευ προηγουμένου σχετικότητα και αίσθηση σπουδαιότητας, όχι για οποιοδήποτε σκοπό δύναμης (υπερβολής) αλλά επειδή ενδιαφερόμαστε για την κοινωνία και τον ρόλο μας σε αυτή.

Οι άνθρωποι είναι το πιο σημαντικό εξάρτημα. Τίποτε δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς τις δεξιότητες τους και την δέσμευση τους. Μιλάτε τους, ακούστε τους και εμπλέξετε τους (χρησιμοποιήστε τους).  Σε ς τις ομαδικές δραστηριότητες, που έχουν ένα κοινό σκοπό υπάρχει η ανάγκη να συντονιστούν οι δραστηριότητες των ατόμων έτσι που οι ξεχωριστές προσπάθειες του καθενός να δημιουργούν μια αποτελεσματική συνδρομή για την επίτευξη του κεντρικού σκοπού(του στόχου που τέθηκε). Χωρίς συντονισμό θα υπάρχει αναρχία και οι ατομικές προσπάθειες θα χαθούν(σπαταληθούν), μερικές κινούμενες προς μια κατεύθυνση και μερικές σε άλλη, και ολίγες, αν υπάρξουν, προς στην προτιθέμενη κατεύθυνση.

Οτιδήποτε το οποίο επηρεάζει το φυσικό περιβάλλον, είναι μέρος αυτού και αυτά είναι τα πράγματα που οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν (αξιοποιήσουν) στην σωστή αναλογία για να δημιουργήσουν ένα φυσικό περιβάλλον στο οποίο όλα τα μέλη θα  ή εργάζονται ικανοποιητικά και αποδοτικά.

Αυτό το αντιληπτό ή διανοητικό περιβάλλον που οι υπεύθυνοι παράγουν στοχεύει στο να δημιουργήσει μια θετική στάση(διάθεση) ή πλαίσιο σκέψης για κάθε μέλος η οποία θα έχει μια ωφέλιμη επίδραση στην προθυμία του μέλους για να συμμετάσχει στην προσπάθεια. Στοχεύει στην δημιουργία ενός πλαισίου σκέψης που θα υποβοηθήσει κάθε μέλος να καταλάβει(αντιληφθεί) γιατί είναι προς όφελος του να ξοδεύει(διαθέτει) τις προσπάθειες του για να επιτύχει το σκοπό του κόμματος, αυτό να είναι «προς το συμφέρον του» μόνο το υποβοηθά ευθέως ή έμμεσα να επιτύχει τους προσωπικούς του στόχους.

Διαχείριση της αλλαγής. Η ιδέα που πρέπει τώρα να αποδεχθούμε είναι ότι μια κατάσταση συνεχούς αλλαγής είναι η κανονική κατάσταση. Είναι καλύτερα να οδηγείς μαζί της(να προηγείσαι αυτής), ακόμα καλύτερα να την προβλέψεις και να αποφύγεις να είσαι από πίσω. Αυτός ο δυναμισμός είναι γνωστός στους περισσότερους από εμάς αλλά η παραδοσιακή κουλτούρα (πολιτισμός), λυπάται ή αντιστέκεται στην αλλαγή. Σιγά σιγά οι άνθρωποι αρχίζουν να αποδέχονται την αλλαγή ως κάτι το κανονικό. Το τέχνασμα είναι να αναγνωρίζεις τις ευκαιρίες και να εφαρμόζεις στρατηγικό σχεδιασμό, αφοσίωση σε ανώτερο επίπεδο και αποτελεσματική λειτουργική διεύθυνση. Χρειάζεται όραμα και εξουσία για επιβολή μέσω πολύ πειθαρχικής ηγεσίας του κόμματος.

Together Every-One Achieves More =TEAM (Όλοι Μαζί Απερίσπαστα Δημιουργούμε Απεριόριστα=ΟΜΑΔΑ). Στις ομαδικές εργασίες αξιοποιούνται διαφορετικά ταλέντα και ποικιλία δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων.(Ο άνθρωπος είναι πολύπλοκος και διαφορετικός). Η συμβολή διαφορετικών ανθρώπων ποικίλει και το κάθε άτομο διαδραματίζει ένα ξεχωριστό ρόλο μέσα στην ομάδα. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ενός ατόμου προάγεται μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία στην ομάδα. Μέσω ομαδικής εργασίας επιτυγχάνονται περισσότερα από το άθροισμα των ατομικών προσπαθειών.

Επειδή οι ιδιότητες για να είναι κάποιος τέλειος, δηλαδή να μπορεί να κάνει τα πάντα είναι πάρα πολλές, αν όχι αδύνατον, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις ένα τέλειο άτομο που να τα κάνει όλα. Μια ομάδα όμως σίγουρα μπορεί και συχνά το κάνει. Για αυτό το λόγο δεν είναι το άτομο αλλά η ομάδα το όργανο(εργαλείο) για παρατεταμένη και διαρκή επιτυχία

Χαρακτηριστικά αποτελεσματικών ομάδων εργασίας

*Καθαροί αντικειμενικοί σκοποί και συμφωνημένοι  στόχοι

*Ειλικρίνεια και αντιμετώπιση(πρόσωπο με πρόσωπο)

*Στήριξη και εμπιστοσύνη, συνεργασία και σύγκρουση

*Γερές διαδικασίες

*Κατάλληλη ηγεσία

*Τακτική αναθεώρηση(ανασκόπιση,επιθεώριση)

*Ατομική ανάπτυξη

*Γερές ενδοκομματικές σχέσεις

[Διάγνωση, Λήψη αποφάσεων, Καθορισμός στόχων, Σχεδιασμός(προγραμματισμός), Εκτέλεση, Συντονισμός, Εξουσιοδότηση].

Η ομαδική εργασία δεν είναι ατύχημα, αλλά είναι το υποπροιόν καλής ηγεσίας.

Η  και διόρθωση λαθών είναι κριτήριο για σοβαρότητα και εκπλήρωση των υποχρεώσεων απέναντι στους άλλους.

Συντροφικά

Γλαύκος Φαίδωνος

Γραμματέας Κ.Ο.Β. Έγκωμης

PREV

Απόψεις- εισηγήσεις για το συνέδριο, του Γιώργου Ονουφρίου

NEXT

Εισηγήσεις για τη πορεία και  θέση του ΑΚΕΛ μεσα στην κοινωνία, του Δημήτρη Δημητρίου