Home  |  23ο Συνέδριο ΑΚΕΛ   |  Προσυνεδριακός Διάλογος 23ου Συνεδρίου   |  Να αναμετρηθούμε με τη σύγχρονη κοινωνία, της Ελένης Ευαγόρου

Να αναμετρηθούμε με τη σύγχρονη κοινωνία, της Ελένης Ευαγόρου

Ενόψει του 23ου Συνεδρίου του ΑΚΕΛ εκείνο που πρέπει να μας απασχολήσει δεν είναι οι βασικές αρχές και η κοσμοθεωρία στην οποία στηρίζεται το κόμμα. Η συζήτηση αυτή έχει προ ετών ολοκληρωθεί και έχουμε πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις, βάσει των οποίων πρέπει να συνεχίσουμε. Εξάλλου, στο σύγχρονο κόσμο η Μαρξιστική- Λενινιστική κοσμοθεωρία που εμπεριέχεται στο καταστατικό του κόμματος μας συνεχίζει να επιβεβαιώνεται καθημερινά, τόσο στην καθημερινή ζωή και δράση μας, όσο και σε τόμους αναλύσεων και ώρες διαλέξεων σε επιστημονικά εγχειρίδια και ακαδημαϊκά συνέδρια από σύγχρονους επιστήμονες εγνωσμένου κύρους.
Ακόμη και σήμερα που αντιμετωπίζουμε τη συνεχή, βίαιη αναδιαμόρφωση του κόσμου οι αναλογίες που περιέγραψε ο Μαρξ τον 19ο αιώνα, ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία, παραμένουν οι ίδιες. Οι εκάστοτε εργαζόμενοι δουλεύουν σε εξειδικευμένα τμήματα της παραγωγής, αποκομμένοι από το προϊόν της εργασίας τους, το οποίο καρπώνεται τελικά ο κάτοχος του κεφαλαίου. Το γεγονός αυτό χωρίζει νομοτελειακά τους ανθρώπους σε δύο κατηγορίες, σε εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους. Οι δεύτεροι, είτε βρίσκονται στα μεταλλεία, στα χωράφια και στις οικοδομές, όπως βρίσκονταν κατά την περίοδο ίδρυσης του κόμματος μας, είτε εργάζονται σε γραφεία και πολυκαταστήματα όπως σήμερα, συνεχίζουν να προσφέρουν την εργατική τους δύναμη και να βλέπουν τα παράγωγα της να καταλήγουν σε αυτούς που βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία.
Ισχυρίζομαι, πως η συζήτηση που πρέπει να μας απασχολήσει είναι κατά πόσο εν έτη 2021 έχουμε ως κόμμα επιτύχει στη διατήρηση της σκέψης της διαλεκτικής, στην αδιάκοπη πάλη με την πραγματικότητα, στη διαρκή κίνηση των αντιθέσεων που άφησε ο Λένιν ως παρακαταθήκη. Βρισκόμαστε σε συγχρονισμό με την εξέλιξη του κόσμου και του ίδιου του καπιταλισμού για να μπορούμε να αντιπαρατεθούμε μαζί του; Καταφέρνουμε να πείσουμε τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους του σήμερα πως όσα λέμε δεν είναι «ξύλινα», «παλιά» και «ξεπερασμένα»; Με ποιους τρόπους μπορούμε να επαναφέρουμε το κόμμα στην πρωτοπορία της εργατικής τάξης και των εργαζομένων του τόπου μας, γυναικών και αντρών;
Σήμερα, επιβάλλεται να τολμήσουμε, να αναμετρηθούμε με τη σύγχρονη κοινωνία, να μπούμε σε αχαρτογράφητα νερά και να εξειδικεύσουμε τις μεθόδους μας για να μπορέσουμε να αντιπαραταχθούμε στο σύστημα το οποίο καλπάζει εις βάρος μας. Αν και αυτή τη φορά δεν αναλύσουμε σωστά την κατάσταση, δεν πάρουμε ουσιαστικές αποφάσεις και δεν εφαρμόσουμε ουσιαστικές αλλαγές, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να χάσουμε το στοίχημα με την ιστορία.
Κάποιες εισηγήσεις που πηγάζουν από τις αρχές που διέπουν το κόμμα μας:
– Η αφοσίωση του έμμισθου μηχανισμού στο κόμμα δεν πρέπει να συνεπάγεται με γραφειοκρατία. Αντίθετα, ο μηχανισμός πρέπει να είναι ένα ευέλικτο σώμα εφαρμογής των πολιτικών αποφάσεων και πρότυπο προσέλκυσης νέου κόσμου στις γραμμές μας. Επιβάλλεται άμεσα να δημιουργηθεί μια εξειδικευμένη δομή που να ασχολείται σε καθημερινή βάση με το ανθρώπινο δυναμικό του κόμματος και των οργανώσεων του: τη συνεχή επιμόρφωση, την αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους, τον τακτικό έλεγχο και αξιολόγηση. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις και την εμπειρία στελεχών του κινήματος που εφαρμόζουν παρόμοιες πρακτικές στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.

– Χρειάζεται να γίνει ειδική δουλειά για τη νεολαία και τις γυναίκες με στόχο την ένταξη τους στην καθημερινή ζωή του κόμματος. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντικό να θέσουμε οργανωτικούς στόχους που να ορίζουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των μελών του κόμματος κάθε χρονιά πρέπει να είναι νέοι και γυναίκες. Παράλληλα πρέπει να αναπτύξουμε σχετικές δράσεις όπως για παράδειγμα την άμεση, οργανωμένη επικοινωνία με τα μέλη του Τμήματος Νέων Εργαζομένων της ΕΔΟΝ και την ένταξη τους στις γραμμές του κόμματος και την παροχή διευκολύνσεων, όπως η απασχόληση των παιδιών, στις μητέρες που επιφορτισμένες με την φροντίδα των παιδιών τους δεν μπορούν να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις ή συνεδριάσεις του κινήματος. Εννοείται πως η στήριξη των οργανώσεων του κινήματος και των δράσεων τους που απευθύνονται στις ομάδες αυτές είναι επιβεβλημένη.

– Σήμερα η εργατική τάξη και οι εργαζόμενοι επιβάλλεται να αποτελέσουν τον σκελετό, ευρύτερων κινημάτων κοινωνικής αλλαγής. Για αυτό το λόγο και επιβάλλεται στα πλαίσια των οργανωτικών στόχων να δοθεί συγκεκριμένη καθοδήγηση για οργάνωση των μελών του κόμματος σε οργανώσεις και κινήσεις της ευρύτερης κοινωνίας, σε τοπικό, επαρχιακό και παγκύπριο επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο θα διαχέονται πιο αποτελεσματικά οι θέσεις του κόμματος ενώ θα βρισκόμαστε σε πλήρη αλληλεπίδραση με τις συζητήσεις που διεξάγονται στην ευρύτερη κοινωνία, ενισχύοντας τον περιορισμένο κύκλο των οργανώσεων του κινήματος.

– Επιβάλλεται να θέσουμε ψηλά στις προτεραιότητες μας την επαφή με τους εργαζόμενους και την οργάνωση τους, τόσο στο κόμμα όσο και στις οργανώσεις του κινήματος. Η διαφοροποίηση αυτή τη φορά έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να οργανώσουμε εργαζόμενους που βρίσκονται όχι μόνο στον τομέα της χειρωνακτικής εργασίας αλλά και της πνευματικής, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε γραφεία και υπηρεσίες, έχουν κοινά χαρακτηριστικά και κοινούς στόχους με την εργατική τάξη, όπως παραδοσιακά ορίζεται.

– Επιβάλλεται να ενεργοποιήσουμε ξανά τα επαναστατικά μας αντανακλαστικά και να πάψουμε να δραστηριοποιούμαστε με όρους κοινωνικής ειρήνης. Το κόμμα της εργατικής τάξης και των εργαζομένων δεν μπορεί να επιδεικνύει αδράνεια και αναβλητικότητα σε περιόδους που η ίδια η κοινωνία ψάχνει καθοδήγηση. Επιβάλλεται να έρθει σε ρήξη με την δοσμένη τάξη, στο δρόμο, στους χώρους εργασίας, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια.

Ελένη Ευαγόρου
Κομματική Ομάδα Φαρμακά

PREV

Να γίνουμε εμείς αυτό που περιμένουμε…,της Φάνης Φιλοθέου

NEXT

O διάλογος ως απαραίτητο οξυγόνο της Αριστεράς, του Θεοχάρη Μασούρα