Home  |  23ο Συνέδριο ΑΚΕΛ   |  Προσυνεδριακός Διάλογος 23ου Συνεδρίου   |  Πρόταση για την εσωκομματική δημοκρατία του ΑΚΕΛ, Ανδρέας- Παναγιώτη Μάκη

Πρόταση για την εσωκομματική δημοκρατία του ΑΚΕΛ, Ανδρέας- Παναγιώτη Μάκη

Είναι γνωστό ότι το ΑΚΕΛ από τον καιρό που ιδρύθηκε διατηρεί τη δομή ενός κομμουνιστικού κόμματος, όπως αυτό παρουσιάστηκε στον 20ο αιώνα. Ωστόσο, θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι η δομή αυτή δεν είναι η πιο λειτουργική για ένα κόμμα του λαού. Παρακαλώ αυτό να μην παρερμηνευτεί. Το κόμμα θεωρώ ότι πρέπει να διατηρήσει την κομμουνιστική του ιδεολογία, απλά θεωρώ ότι η παραδοσιακή δομή του κομμουνιστικού κόμματος χρειάζεται να αναθεωρηθεί.

Σε συζητήσεις στους κύκλους της αριστεράς έχει διαπιστωθεί ότι δυστυχώς το ΑΚΕΛ έχει χάσει την επαφή που είχε παλαιότερα με τη βάση του. Η διαπίστωση αυτή έχει γίνει εν μέρει και από την ΚΕ του ΑΚΕΛ, η οποία στις θέσεις προς το συνέδριο αναφέρει ότι οι ΚΟΒ δυσλειτουργούν. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μεταμορφώνεται το κόμμα από κόμμα του λαού σε συγκεντρωτικό κόμμα (δηλ. όλες οι αποφάσεις παίρνονται σχεδόν αποκλειστικά από την ΚΕ).

Για να ξαναγίνει το ΑΚΕΛ κόμμα του λαού και να επανακτήσει τη δύναμη που του αξίζει, θεωρώ ότι η εξουσία στο ΑΚΕΛ πρέπει να αποκεντρωθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Για να επιτευχθεί αυτό παραθέτω 2 προτάσεις:

Πρώτον, η γενική γραμματεία του κόμματος να μην δίνεται σε ένα αιρετό άτομο, αλλά σε μια αιρετή επιτροπή πέντε ατόμων, τα οποία αναλαμβάνουν την γενική γραμματεία του κόμματος εκ περιτροπής (ένα άτομο τον χρόνο). Έτσι, θα είναι πολύ πιο πιθανό στη θέση της γενικής γραμματείας να εκλεγεί άτομο που ανήκει σε μειονότητα (π.χ. γυναίκα, ΛΟΑΤ άτομο, ΑΜΕΑ) ή πιο νεαρό άτομο. Έτσι, θα γίνει λιγότερο συγκεντρωτικό το κόμμα, αλλά και θα προκληθεί το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων που αναμένουν να δουν κάποια προοδευτική αλλαγή στο κόμμα.

Δεύτερον, όσον αφορά τις μεγαλύτερες αποφάσεις που παίρνει το κόμμα, θεωρώ ότι δεν είναι επαρκές να αποφασίζει μόνο η ΚΕ του κόμματος. Γι’ αυτό προτείνω το κόμμα να υιοθετήσει ένα μοντέλο άμεσης δημοκρατίας παρόμοιο με αυτό της Ελβετίας. Δηλαδή, για τις σημαντικές αποφάσεις να παραθέτει η ΚΕ τις προτάσεις της και αυτές να περνούν για δημοψήφισμα μεταξύ των μελών του ΑΚΕΛ. Για πρακτικούς λόγους, μπορεί για τα δημοψηφίσματα να δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου θα συνδέονται τα μέλη και θα ψηφίζουν. Επίσης, όταν ένας αριθμός μελών μαζέψουν αρκετές υπογραφές για μια πρόταση να προωθείται αμέσως για δημοψήφισμα. Να σημειωθεί ότι οι αποφάσεις που πρέπει να παρθούν άμεσα για να εκδοθεί ανακοίνωση είναι καλό να παίρνονται απευθείας από την ΚΕ για να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις. Ως αποτέλεσμα το ΑΚΕΛ θα αποκτήσει μια πολύ καλύτερη σχέση με τη βάση του και έτσι θα εκφράζει πραγματικά τον λαό. Επίσης, ο κόσμος της αριστεράς θα έχει ένα επιπλέον κίνητρο να ενταχθεί στο κόμμα, για να μπορεί να ψηφίζει για τις αποφάσεις του κόμματος της αριστεράς και έτσι τελικά θα ενισχυθεί περισσότερο το κόμμα. Επιπλέον, μια στροφή στην άμεση δημοκρατία θα προκαλέσει το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων, οι οποίοι θα δουν το ΑΚΕΛ με άλλη ματιά. Επιπρόσθετα, η ιδέα της άμεσης δημοκρατίας θα μπορεί να προταθεί από το ΑΚΕΛ στην κοινωνία, ως αντιπρόταση για την οριζόντια ψήφο.

Καταλήγοντας, θεωρώ ότι η στροφή προς μια πιο αποκεντρωμένη εσωκομματική δημοκρατία θα βοηθήσει σημαντικά το κόμμα, τόσο με τη σχέση του με τον λαό, αλλά και με τη δημοτικότητά του με τον κόσμο. Τέλος, το θεωρώ ορθό ένα κόμμα που πρεσβεύει την αταξική κοινωνία να προσπαθήσει να είναι όσο πιο δημοκρατικό μπορεί, χωρίς τάσεις συγκεντρωτισμού στο κόμμα.

Ανδρέας – Παναγιώτης Μάκη

PREV

Αριστερά με ισχυρό ταξικό πρόσημο, της Μαρίας Στρατή

NEXT

Λαϊκή Συμμετοχή στο ΑΚΕΛ, του Αντώνη Αντωνίου