Home  |  23ο Συνέδριο ΑΚΕΛ   |  Προσυνεδριακός Διάλογος 23ου Συνεδρίου   |  Προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό του ΑΚΕΛ – Επιστροφή στον εργαζόμενο λαό, του Χρήστου Αργυρου

Προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό του ΑΚΕΛ – Επιστροφή στον εργαζόμενο λαό, του Χρήστου Αργυρου

Η πτωτική πορεία του κόμματος στις δύο τελευταίες βουλευτικές εκλογές θα πρέπει να οδηγήσει σε βαθύ και ειλικρινή προβληματισμό και αυτοκριτική, αλλά προπάντων σε γενναίες αλλαγές που θα επανακαθορίσουν τη σχέση του ΑΚΕΛ με την κοινωνία. Το ΑΚΕΛ χρήζει άμεσου εκσυγχρονισμού χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προδίδει τις βασικές του αρχές. Ο εκσυγχρονισμός του κόμματος προϋποθέτει μεταξύ άλλων και καταστατικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του και επικοινωνίας του με τα μέλη του και την ευρύτερη κυπριακή κοινωνία. Μεταξύ των εκσυγχρονιστικών στοιχείων θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται ενδεικτικά και τα ακόλουθα:
(α) Όριο θητειών των βουλευτών/τριων που δεν θα υπερβαίνει τις 3 θητείες. Ουδείς αναντικατάστατος και η δυνατότητα ανανέωσης με νέες ιδέες και νέους ανθρώπους θα διασφαλίζει τη σύνδεση με την εκάστοτε κοινωνική πραγματικότητα και τις κοινωνικές εξελίξεις. Οι αιώνιοι βουλευτές δημιουργούν κατεστημένα που δεν είναι συμβατά με τις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες.
(β) Ίση ποσόστωση γυναικών – ανδρών υποψηφίων (50-50%).
(γ) Δικαίωμα υποψηφιότητας από άτομα που κατά τα τελευταία 5 τουλάχιστον έτη δεν ήταν έμμισθα στελέχη του κόμματος. Είναι σημαντικό οι βουλευτές/τριες να προέρχονται από τις παραγωγικές τάξεις.
(δ) Έλεγχος πόθεν έσχες των υποψηφίων του κόμματος και δημοσιοποίησή του από το κόμμα πριν από τις εκλογές και μετά από τη λήξη της κάθε βουλευτικής θητείας.
(ε) Όχι στην οικογενειοκρατία – ενίσχυση του αισθήματος της αξιοκρατίας.
(στ) Εκλογές και ανάδειξη των υποψηφίων από το σύνολο των μελών και φίλων του κόμματος αλλά και διενέργεια δημοψηφισμάτων από τα μέλη του κόμματος για κρίσιμα θέματα – ενίσχυση της συμμετοχικότητας μέσω της αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών μέσων.
(ζ) Τακτική επικοινωνία και ανάπτυξη σχέσης με τη βάση. Αξιοποίηση προς τούτο των τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία και αποτελούν, παγκόσμια πλέον, το σημαντικότερο μέσο του δημόσιου διαλόγου.
(η) Αξιοποίηση επιστημονικού δυναμικού που διαθέτει στις τάξεις του το κόμμα για την παραγωγή πολιτικής που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.
(θ) Αποδοχή της οριζόντιας ψηφοφορίας (το ΑΚΕΛ δεν θα πρέπει να έχει ενδοιασμούς σε αυτό το θέμα, αντίθετα θα το ενισχύσει αν επιλέγει τους ικανούς υποψηφίους).
(ι) Εκσυγχρονισμός της προεκλογικής εκστρατείας.
(ια) Δημιουργία εσωκομματικού μηχανισμού ελέγχου των στελεχών του και μηδενική ανοχή σε θέματα διαφθοράς. Η ανάληψη ευθύνης από το κόμμα για τέτοια θέματα στον βαθμό που το αφορούν είναι που θα οδηγήσει στην κάθαρση και στην επανάκτηση της εμπιστοσύνης των ψηφοφόρων που τιμώρησαν διά της ψήφου τους το ΑΚΕΛ.
Το ΑΚΕΛ, η αρχαιότερη εν ζωή πολιτική δύναμη του τόπου, εκπροσωπούσε πάντα την πρόοδο και τον αγώνα για κοινωνική ευημερία κι αποτελούσε τον σταθερό θεματοφύλακα της ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας των δύο κοινοτήτων, διαδραματίζοντας έτσι έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς ρόλους στην πολιτική και κοινωνική ιστορία του τόπου μας. Η αδυναμία να προχωρήσει σε καινοτόμες αλλαγές που θα το φέρνουν πιο κοντά στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και η άρνηση απομάκρυνσης από τον συντηρητισμό πολύ φοβόμαστε ότι θα το οδηγήσουν σε νέες περιπέτειες. Η επίδειξη πολιτικής τόλμης μέσα από την εισαγωγή σημαντικών καινοτομιών και αλλαγών θα επανατοποθετήσουν το αριστερό κίνημα της Κύπρου ως έναν αξιοπρεπή και ισχυρό παράγοντα στην πολιτική σκηνή. Οι καιροί, επομένως, ου μενετοί…

 

Χρήστος Αργυρού

PREV

Επιστροφή στις ρίζες μας στις ρίζες της κυπριακής αριστεράς, του Λάκη Γιούκκα

NEXT

Μαρξισμός – Λενινισμός. Σοσιαλισμός  - κομμουνισμός και ΑΚΕΛ, του Μιχαλάκη Τ.