Home  |  Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά – Βόρεια Πράσινη Αριστερά

Η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά-Βόρεια Πράσινη Αριστερά (ΕΕΑ/ΒΠΑ) https://www.guengl.eu/ είναι η Πολιτική Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα έχει 39 ευρωβουλευτές από κόμματα από 13 κράτη-μέλη.
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/search/advanced?name=&groupCode=4277&countryCode=&bodyType=ALL

Η ΕΕΑ/ΒΠΑ αποτελεί σήμερα στην Ευρώπη το πεδίο εκείνο που συσπειρώνει στο μεγαλύτερο βαθμό τις δυνάμεις της Αριστεράς αφού σε αυτή συμμετέχουν κομμουνιστικά, αριστερά, προοδευτικά και οικολογικά κόμματα από σειρά κρατών-μελών. Η ΕΕΑ/ΒΠΑ έχει συνομοσπονδιακό χαρακτήρα στη λειτουργία της, δηλαδή τα ξεχωριστά κόμματα/αντιπροσωπείες που συμμετέχουν στην Ομάδα μπορούν να διαφοροποιούνται στις περιπτώσεις που το κρίνουν απαραίτητο. Αυτός ο χαρακτήρας επιτρέπει τη συνύπαρξη στην ΕΕΑ/ΒΠΑ κομμάτων με διαφορετικές ιδεολογικοπολιτικές θέσεις, ιστορικές και εθνικές παραδόσεις, προτεραιότητες και ευαισθησίες. Η ΕΕΑ/ΒΠΑ συσπειρώνει τις δυνάμεις εκείνες που προτάσσουν το όραμα μιας άλλης Ευρώπης και αντιτίθενται στις πολιτικές που διέπουν σήμερα την ΕΕ και ειδικότερα το νεοφιλελευθερισμό στην οικονομία, το μιλιταρισμό στην εξωτερική/αμυντική πολιτική και την αντιδημοκρατική και αδιαφανή λειτουργία και δομή της.

Ιστορία

Η Ομάδα της Αριστεράς, ιστορικά, έχει τις ρίζες της στην Ομάδα «Κομμουνιστές και Σύμμαχοι» που λειτουργούσε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο πριν ακόμα αρχίσει η απευθείας εκλογή ευρωβουλευτών από τους λαούς των κρατών-μελών το 1979. Το 1989, τέσσερα κόμματα σχημάτισαν την ομάδα «Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά» ενώ άλλα τρία Κομμουνιστικά Κόμματα (Ελλάδας, Γαλλίας και Πορτογαλίας) σχημάτισαν την ομάδα «Αριστερή Ενότητα». Μετά τις ευρωεκλογές του 1994 άρχισε μια διεργασία για συσπείρωση όλων των δυνάμεων της Αριστεράς σε μία Ομάδα. Έτσι, η Ενωμένη Αριστερά Ισπανίας, το Γαλλικό ΚΚ, η Κομμουνιστική Επανίδρυση Ιταλίας, το Πορτογαλικό ΚΚ και το ΚΚΕ και ο Συνασπισμός της Ελλάδας δημιούργησαν τη Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς (στα γαλλικά: Gauche Unitaire Européenne- GUE). Το 1994 η Ομάδα διευρύνθηκε με την ένταξη αριστερών κομμάτων (Σουηδία, Φινλανδία, Δανία) που αποτέλεσαν τη ξεχωριστή πλατφόρμα Βόρεια Πράσινη Αριστερά (NGL) εντός της Ομάδας, η οποία μετονομάστηκε στο σημερινό της ακρωνύμιο GUE/NGL (ελληνικά ΕΕΑ/ΒΠΑ). Στα χρόνια που ακολούθησαν η ΕΕΑ/ΒΠΑ διευρύνθηκε αλλεπάλληλα με είσοδο άλλων κομμάτων. Το ΑΚΕΛ εντάχθηκε στην ΕΕΑ/ΒΠΑ ως κανονικό μέλος το 2004, με την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και την εκλογή των Κύπριων ευρωβουλευτών.

Θέσεις και Δράση

Η ΕΕΑ/ΒΠΑ βασίζει την ενότητα και τη δράση της σε κατευθύνσεις σε οκτώ βασικούς τομείς πολιτικής:

  • ενάντια στο νεοφιλελευθερισμό και στις πολιτικές λιτότητας· πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των κοινωνικών και εργατικών δικαιωμάτων· συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της ανισότητας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· ελάχιστα εισοδήματα και μισθοί που να προστατεύουν από τη φτώχεια.
  • ενάντια στην ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών, υπηρεσιών και περιουσιακών στοιχειών. Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της δημόσιας ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της συνεταιριστικής ιδιοκτησίας.
  • αντίσταση στις πολιτικές στρατιωτικοποίησης και επεμβατισμού της ΕΕ, στην κούρσα των εξοπλισμών και πρωτοβουλίες για τον αφοπλισμό από συμβατικά όπλα και όπλα μαζικής καταστροφής.
  • καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων και «μαύρων τρυπών», της φοροδιαφυγής και της απάτης. Πρωτοβουλίες για περισσότερη διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς.
    αλληλεγγύη στους αγώνες των λαών για το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση αλλά και προστασία των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων
  • αντίσταση σε κάθε είδους συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και αγώνας υπέρ των δίκαιων οικονομικών σχέσεων μεταξύ των χωρών του Νότου και των μεγάλων εμπορικών συνασπισμών.
  • καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, με έμφαση στην ανάγκη μιας ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής βασισμένης στην αλληλεγγύη.
  • υποστήριξη μιας φεμινιστικής Ευρώπης με ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων. Υποστήριξη όλων των φεμινιστικών κινημάτων και αγώνων σε όλο τον κόσμο· ενάντια σε όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών.