Home  |  News   |  The C.C. of AKEL has elected the Political Bureau and new Central Secretariat of AKEL

The C.C. of AKEL has elected the Political Bureau and new Central Secretariat of AKEL

 

 10th July 2021, AKEL C.C. Press Office, Nicosia

The Central Committee of AKEL convened today, 10th July, and elected the members of the new Central Secretariat and the new Political Bureau of the Party’s Central Committee. Apart from the General Secretary, Stefanos Stefanou, the 19-member Political Bureau of the CC consists of the following comrades:

 

Chrystalla Antoniou

Andreas Vyras

Athos Georgiou

Giorgos T. Georgiou

Aristos Damianou

Chrysanthos Zannettos

Nikos Ioannou

Haris Karamanos

Andros Kafkalias

Giorgos Loucaides

Eleni Mavrou

Michalis Papanikolaou

Haris Polycarpou

Neoklis Sylikiotis

Toumazos Tsielepis

Andreas Fakontis

Panicos Hambas

Sotiroula Charalambous

 

The 7-member Central Secretariat of AKEL consists, apart from the General Secretary, Stefanos Stefanou, of the following comrades:

 

Aristos Damianou

Nikos Ioannou

Haris Karamanos

Giorgos Loucaides

Toumazos Tsielepis

Sotiroula Charalambous

 

PREV

AKEL on the UN Secretary General's Report on his Good Offices Mission

NEXT

AKEL on the 10th anniversary of the Mari naval base blast