Home  |  Θεματικές Προτεραιότητες  |  Περιβάλλον

Για υγιές περιβάλλον

Κύρια αιτία για πολλά προβλήματα που προκύπτουν αποτελεί η έλλειψη ενός σωστού πολεοδομικού χωροταξικού σχεδιασμού για ολόκληρο τον τόπο μας. Εξαιτίας αυτής της έλλειψης παρατηρείται άναρχη ανάπτυξη, δόμηση σε προστατευόμενες περιοχές, βιομηχανίες δίπλα από οικιστικές ζώνες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός υγιούς περιβάλλοντος διαβίωσης, την αποκατάσταση και την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής δικαιοσύνης αποτελεί η εκπόνηση και υλοποίηση του «Σχεδίου για τη Νήσο».

Για πράσινες πόλεις και βιώσιμη ύπαιθρο

Η περιβαλλοντική μας πολιτική περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες:

 • χωροταξικός σχεδιασμός
 • αστικό πράσινο
 • σχέδια βιώσιμης κινητικότητας.

ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΕΡΑΣ για όλους

Ο ρυπασμένος αέρας προκαλεί πρόωρους θανάτους.

Επιβάλλεται:

 • να εισαχθούν ζώνες καθαρού αέρα, σύμφωνα με τα όρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα οξείδια του αζώτου
 • να ενισχυθεί ο νόμος για συνεχή παρακολούθηση των όρων λειτουργίας των βιομηχανιών και
 • να ενδυναμωθεί ο τομέας του τμήματος επιθεώρησης εργασίας.

Δημόσιες επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Η μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής θα οδηγήσει σε πιο ανθρώπινο και υγιές περιβάλλον και σε πιο φθηνή ηλεκτρική ενέργεια για τους πολίτες.

 • Διασφαλίζουμε ότι η ενέργεια αποτελεί κοινωνικό αγαθό
 • Μειώνουμε τους ρύπους καταπολεμούμε την ενεργειακή φτώχεια
 • Προστατεύουμε το περιβάλλον.
 • Προωθούμε τις δημόσιες επενδύσεις σε συνεταιριστικά πάρκα ΑΠΕ
 • Προωθούμε την εγκατάσταση ηλιακών πάνελ σε σχολεία, δημόσια κτίρια και στις στέγες ιδιωτικών κατοικιών.

Ποιοτικοί χώροι πρασίνου

Η πρόσβαση σε ποιοτικούς δημόσιους και πράσινους χώρους πρέπει να διασφαλίζεται από τις τοπικές και κεντρικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν υγιείς πόλεις.

 • Δημιουργούμε πράσινους κοινόχρηστους χώρους
 • Βελτιώνουμε της ποιότητας της ζωής στις πόλεις
 • Διατηρούμε και προστατεύουμε την αστική βιοποικιλότητα
 • Μειώνουμε την ατμοσφαιρική ρύπανση και το θόρυβο

Εισηγούμαστε τη δημιουργία ειδικού ταμείου για επενδύσεις στις πράσινες αστικές υποδομές όπως οι χώροι πρασίνου και οι πολυλειτουργικοί υγρότοποι, οι πράσινες στέγες και τείχη, αστικοί κήποι, αγροτικές περιοχές και περιαστικά δάση, ποδηλατικές διαδρομές  και η αστική γεωργία.

Σύστημα βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Η ανάπτυξη και αναβάθμιση των δημόσιων επιβατικών συγκοινωνιών μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης είναι επιτακτική ανάγκη. Η εντατική χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου για κάθε απλή μετακίνηση εντός της πόλης, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής και επιβαρύνει περαιτέρω την ποιότητα του αστικού ατμοσφαιρικού αέρα, το ατομικό, οικογενειακό και εθνικό οικονομικό κόστος.

Προωθούμε:

 • τη δρομολόγηση λεωφορείων ειδικών διαδρομών,
 • τη λήψη ουσιαστικών μέτρων ενθάρρυνσης εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης,
 • την κατασκευή πεζοδρομίων σε όλους τους δρόμους για ασφαλή και άνετη διακίνηση των πεζών και όσων χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα,
 • την οικονομική στήριξη και επιχορήγηση αγοράς λεωφορείων που να εξυπηρετούν αγροτικές περιοχές ως ένα ακόμη μέτρο αειφόρου πολιτικής για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς πρέπει να υπηρετούν ευρύτερους στόχους όπως την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον, την πολεοδομική ανασυγκρότηση και την οικονομική ανάπτυξη.

Προστασία της φύσης:

Η προστασία της βιοποικιλότητας και των εθνικών δρυμών, πρέπει να τίθεται πάνω από οποιαδήποτε οικονομικά συμφέροντα. Ταυτόχρονα, η σχέση των παραδοσιακών κοινοτήτων με τους χώρους αυτούς θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στις προσπάθειες διαφύλαξής της. Ο φυσικός πλούτος του τόπου μας ανήκει σε όλους και η ανάπτυξη πράσινων χώρων στις πόλεις αλλά και η διαφύλαξη των παραλιών μας αποτελεί προϋπόθεση.

Προστασία του ΑΚΑΜΑ

Από την πρώτη στιγμή δημοσίευσης του σχεδίου για το Εθνικό Πάρκο του ΑΚΑΜΑ είχαμε εκφράσει τις διαφωνίες μας και τούτο γιατί αφορά μόνο την κρατική γη, άρα το αιώνιο πρόβλημα των ιδιωτικών περιοχών που εντάσσονται στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 παραμένει ανοικτό.

Το σχέδιο προτείνει ασφαλτοστρώσεις, κόμβους υποδομής σε πολύ ευαίσθητες περιοχές όπως στη Φοντάνα Αμορόζα και στη Λάρα και δεν συνδέει τις τοπικές  κοινότητες με το Εθνικό Δασικό Πάρκο, κάτι με το οποίο το ΑΚΕΛ έχει εκφράσει επανειλημμένα τις διαφωνίες του.

Τοποθετούμαστε υπέρ της δημιουργίας Εθνικού Πάρκου με προϋποθέσεις:

 • να αρθούν οι παρανομίες εντός του ΑΚΑΜΑ
 • να εκδοθούν τα διατάγματα για τα διαχειριστικά σχέδια τα οποία υπάρχουν για τον Ακάμα, έτσι ώστε να αποκτήσουν νομική υπόσταση
 • το θέμα των ιδιοκτησιών ήταν και είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που καθυστερεί την σωστή διαχείριση του ΑΚΑΜΑ. Ζητούμε να αναθεωρηθούν προηγούμενες αποφάσεις που προνοούν είτε ανταλλαγή γης είτε μεταφορά συντελεστή δόμησης
 • να πραγματοποιηθεί σωρευτική μελέτη επιπτώσεων, ο κατακερματισμός του ΑΚΑΜΑ με διαφορετικά τοπικά σχέδια και ξεχωριστό για την κρατική γη δεν παρουσιάζει τις πραγματικές επιπτώσεις στην περιοχή.
 • Σχεδιασμός για τις κοινότητες που να περιλαμβάνει έργα ανάδειξης της παραδοσιακής πολιτιστικής και φυσικής ιδιαιτερότητας και ομορφιάς των κοινοτήτων αυτής της ξεχωριστής περιοχής.

Η Άποψη σας μετρά

Μοιραστείτε μαζί μας οποιεσδήποτε απόψεις και εισηγήσεις