Home  |  Θεματικές Προτεραιότητες  |  Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Για το ΑΚΕΛ τα ανθρώπινα δικαιώματα -ατομικές ελευθερίες και κοινωνικοοικονομικά δικαιώματα- είναι οικουμενικά, αδιαίρετα, αλληλοσυμπληρούμενα και αλληλοεξαρτώμενα. Για το ΑΚΕΛ, η κατοχύρωση και  η διαρκής υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μέρος του αγώνα και του οράματος για μια κοινωνία ισότητας, αλληλεγγύης και ελευθερίας. Αυτό προϋποθέτει αγώνα για την εξάλειψη των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων αλλά και την καταπολέμηση των διακρίσεων στη βάση φύλου, εθνικότητας, θρησκείας, γλώσσας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου.

Αγώνας ενάντια στις διακρίσεις, τις ανισότητες, τον αυταρχισμό

Ο αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα σημαίνει αγώνας ενάντια στον ρατσισμό, τον σεξισμό και την ομοφοβία, ενάντια στον κρατικό αυταρχισμό και την αστυνομική βία, αλλά και ενάντια σε ένα οικονομικό σύστημα που υποσκάπτει το δικαίωμα στη δουλειά, στην εκπαίδευση, στην στέγη, στην υγεία. Για εμάς, η κατοχύρωση των σύγχρονων κοινωνικών δικαιωμάτων, η προστασία των δημοκρατικών ελευθεριών από δυσανάλογα περιοριστικά μέτρα ένεκα της πανδημίας, η ισοτιμία των φύλων και ο τερματισμός των διακρίσεων σε βάρος των ΛΟΑΤΙ ατόμων, τα δικαιώματα των ΑμεΑ, η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και τους μετανάστες αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες στη δράση του για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Διεκδικούμε σύγχρονες πολιτικές προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Το ΑΚΕΛ προτείνει και διεκδικεί:

 

 • Υιοθέτηση εθνικού σχεδίου δράσης μετά από δημόσια διαβούλευση και σε συνεργασία με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για την προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωμάτων
 • Ενσωμάτωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της καταπολέμησης των διακρίσεων στα αναλυτικά σχολικά προγράμματα και θεσμοθέτηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για όλους τους λειτουργούς του δημοσίου.
 • Θεσμοθέτηση συστήματος παρακολούθησης και καταπολέμησης των διακρίσεων και περιστατικών βίας.
 • Θέσπιση προγραμμάτων δράσης για καταπολέμηση του θεσμικού ρατσισμού σε όλους τους κρατικούς και μη φορείς.
 • Ενίσχυση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της Αρχής Κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων.

Ισοτιμία των φύλων

Η ισοτιμία των φύλων πρέπει να καταστεί προτεραιότητα για την κοινωνία, γιατί συνεχίζει να αποτελεί όραμα και όχι πραγματικότητα. Θεμελιώδης διαφορά, βέβαια, της δικής μας αντίληψης είναι ότι εμείς προσεγγίζουμε τον αγώνα για την ισοτιμία των φύλων – όχι ως αντιπαράθεση μεταξύ ανδρών και γυναικών- αλλά ως πάλη ενάντια στο κοινωνικοοικονομικό σύστημα που αναπαράγει την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, την ανισοτιμία, την καταπίεση, τις πατριαρχικές δομές και τις αντιλήψεις που τις συνοδεύουν.

Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να είναι η πρωταγωνιστική δύναμη μέσα στη Βουλή για τα θέματα ισοτιμίας των φύλων και των δικαιωμάτων της γυναίκας στην εργασία και την κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, διεκδικούμε:

 • Αναχαίτιση της γυναικείας ανεργίας με πλήρεις, ασφαλείς και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας.
 • Αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της ανισομισθίας.
 • Εντατικοποίηση των ελέγχων για πάταξη της εργοδοτικής αυθαιρεσίαςπρος τις έγκυες εργαζόμενες, στήριξη των δικαιωμάτων των νέων εργαζόμενων μητέρων και ενίσχυση της προστασίας τους.
 • Παροχή δυνατότητας για λήψη της άδειας πατρότητας και μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας. Παραχώρηση άδειας πατρότητας και χωρίς να είναι προϋπόθεση η τέλεση γάμου ή συμφώνου συμβίωσης.
 • Εισαγωγή σχεδίου πληρωμένης γονικής άδειας.
 • Κοινωνικά, πολιτικά και θεσμικά μέτρα και υποδομές που να στηρίζουν τη μητρότητα ως κοινωνική ευθύνη και την ισότιμη κατανομή των οικογενειακών ευθυνών.
 • Υιοθέτηση μέτρων που να στοχεύουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, περιλαμβανομένης της επανεξέτασης των επιφυλάξεων που έθεσε η Κυπριακή Δημοκρατία στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.
 • Δράσεις για την οριζόντια καταπολέμηση των στερεότυπων αντιλήψεων για τα φύλα στην Παιδεία, στα Μ.Μ.Ε. και στους θεσμούς.
 • Εκσυγχρονισμό του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, ώστε να καλύπτει ως αδίκημα την προσβολή της προσωπικότητας και της σεξουαλικότητας της γυναίκας.
 • Πλήρη κατοχύρωση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων της γυναίκας.
 • Δημιουργία Ενιαίας Αρχής Ισότητας η οποία θα συνενώσει όλους τους φορείς και θεσμούς για την ισότητα, θα εξοπλιστεί με επαρκείς πόρους και στελέχωση και θα διαθέτει ισχυρές αρμοδιότητες για: υποβολή εισηγήσεων για νομοθεσία στο Υπουργικό, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας και υποβολή εκθέσεων, επισήμανση υποχρεώσεων προς την κυβέρνηση και κρατικές υπηρεσίες καθώς και εκτελεστικές εξουσίες για χειρισμό καταγγελιών.

Καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας

Το προσφυγικό και μεταναστευτικό είναι ένα σύνθετο ζήτημα που απασχολεί όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία σε βάρος προσφύγων και μεταναστών δεν αποτελεί λύση αλλά μέρος του προβλήματος. Αφετηρία του ΑΚΕΛ για το ζήτημα αυτό είναι οι αιτίες που προκαλούν το ξεριζωμό εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πατρίδες τους: οι πόλεμοι και οι ξένες επεμβάσεις, διώξεις από αυταρχικά καθεστώτα, η φτώχεια, η εξαθλίωση και η οικολογική καταστροφή. Το ΑΚΕΛ διεκδικεί μια διαφορετική πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση σε επίπεδο ΕΕ ώστε να υπάρχει στην πράξη τόσο αλληλεγγύη προς του ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο όσο και αλληλεγγύη ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη για τον επιμερισμό της ευθύνης για φιλοξενία των προσφύγων.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση Αναστασιάδη-Συναγερμού αντί να εκπονήσει και να εφαρμόσει πολιτικές που να συνάδουν με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα αξιοποιεί το ζήτημα για να υποθάλψει μικροπολιτικά τη ξενοφοβία. Παράλληλα, η υπερεκμετάλλευση των αλλοδαπών εργαζομένων συνιστά τον κανόνα ενώ ο θεσμικός ρατσισμός βρίσκει την έκφραση του στη λειτουργία κράτους και θεσμών όπως αποκαλύφθηκε με  δραματικό τρόπο στην περίπτωση των φόνων των επτά μεταναστριών γυναικών και κοριτσιών.

Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να διεκδικεί:

 1. Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενημέρωσης των μεταναστών και των προσφύγων για όλο το φάσμα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τους, από τη στιγμή εισόδου τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 2. Εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων για αποτελεσματική διεθνή προστασία, αξιοπρεπή διαβίωση και ισότιμη ένταξη των προσφύγων και των δικαιούχων ασύλου στην κοινωνία.
 3. Υιοθέτηση πρακτικών μέτρων που να καθιστούν εφικτή ή/και να βελτιώνουν την πρόσβαση σε κρατικές υπηρεσίες.
 4. Διαφανή, δίκαιη και αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική. Αυτό απαιτεί αντικατάσταση της αναχρονιστικής αποικιοκρατικής νομοθεσίας με ένα σύγχρονο δημοκρατικό πλαίσιο που να έχει ως βάση του τα δικαιώματα και την ισότιμη ένταξη και να ενσωματώνει τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των Μεταναστών Εργατών και των Μελών των Οικογενειών τους.
 5. Αναθεώρηση της Στρατηγικής Απασχόλησης Ξένου Εργατικού Δυναμικού στη βάση της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση, με κύριο στόχο την καταπολέμηση της εργασιακής εκμετάλλευσης των μεταναστών
 6. Αποφασιστικές τομές στο θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων για σεξουαλική ή/και εργασιακή εκμετάλλευση, ούτως ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική καταστολή, η πρόληψη του σοβαρού αυτού εγκλήματος και η προστασία των θυμάτων.

Τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ είναι μέρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Στον τόπο μας, όπως και σε ολόκληρο τον κόσμο, χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να υπόκεινται σε βία, θεσμικές διακρίσεις και κοινωνικό εξευτελισμό εξαιτίας του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου τους. Παρά τα βήματα που πρόοδου που έγιναν, υπάρχει ακόμα μεγάλος ο δρόμος για να διανυθεί σε όλα τα επίπεδα: στη νομοθεσία, στις πρακτικές του κράτους και των θεσμών, στις αντιλήψεις της κοινωνίας. Θεμελιώδης πεποίθηση του ΑΚΕΛ είναι ότι τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ ατόμων είναι αναπόσπαστο κομμάτι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως τέτοια πρέπει να είναι κατοχυρωμένα για τον καθένα και την καθεμιά από τη γέννησή του.

Η Κύπρος χρειάζεται να εκπονήσει και να εφαρμόσει ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ΛΟΑΤΙ άτομα, το οποίο θα συνιστά ένα ολοκληρωμένο πλέγμα νομοθετικών παρεμβάσεων, μέτρων και δράσεων σε όλους τους τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού βίου (π.χ., νομοθεσία, εργασία, εκπαίδευση, υγεία, αθλητισμός, στέγαση, παροχή ασύλου, ιδιωτική και οικογενειακή ζωή). Στις προτεραιότητες του ΑΚΕΛ ξεχωρίζουμε τα εξής:

 1. Ενίσχυση και αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για την ομοφοβική και τρανσφοβική ρητορική μίσους.
 2. Καταπολέμηση διακρίσεων στον τομέα της εργασίας.
 3. Τερματισμός διακρίσεων στην τεκνοθεσία και την εξωσωματική γονιμοποίηση
 4. Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου

Η Άποψη σας μετρά

Μοιραστείτε μαζί μας οποιεσδήποτε απόψεις και εισηγήσεις