Home  |  Ενημέρωση   |  Δηλώσεις και Ανακοινώσεις   |  Τιμωρητικού χαρακτήρα για την κοινωνία η επιβολή πράσινης φορολογίας χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα και υποδομές

Τιμωρητικού χαρακτήρα για την κοινωνία η επιβολή πράσινης φορολογίας χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα και υποδομές

Επιστολή Στεφάνου προς Κεραυνό

Επαναξιολόγηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ειδικά ως προς το θέμα της πράσινης φορολογίας, εισηγείται ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Μάκη Κεραυνό. Επαναλαμβάνοντας τις ανησυχίες του ΑΚΕΛ τόσο ως προς το βεβιασμένο της απόφασης για επιβολή λεγόμενων πράσινων φορολογιών, όσο και σε σχέση με την απουσία αντισταθμιστικών μέτρων, ο Στέφανος Στεφάνου υπογραμμίζει ότι η επίτευξη αυτού του στρατηγικού στόχου θα πρέπει να υλοποιηθεί με ένα συνολικότερο πλέγμα μέτρων και πολιτικών που να δίνουν έμφαση περισσότερο στις υποδομές για αλλαγή συμπεριφοράς- πιο φιλικής προς το περιβάλλον- και λιγότερο σε μέτρα τιμωρητικού χαρακτήρα. «Η επιβολή φόρων περισσότερο θα λειτουργήσει ως τιμωρία για την κοινωνία η οποία θα επιβαρυνθεί με νέα οικονομικά βάρη σε περίοδο μάλιστα πληθωρισμού και ακρίβειας» υποδεικνύει ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ.

Ολόκληρη η επιστολή Στεφάνου προς Κεραυνό:

Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την απαντητική σας επιστολή σε σχέση με τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες που τέθηκαν στην επιστολή που σας απέστειλα, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2024, για το θέμα της πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης.

Είναι ωστόσο με προβληματισμό που παρατηρώ ότι από τα δεδομένα που παρατίθενται στην απάντησή σας, οι ανησυχίες μας επιβεβαιώνονται τόσο ως προς το βεβιασμένο της απόφασης για επιβολή λεγόμενων πράσινων φορολογιών όσο και σε σχέση με την απουσία συγκεκριμένων αντισταθμιστικών μέτρων που θα έπρεπε να συνοδεύουν τις προτάσεις.

Να μου επιτρέψετε να επισημάνω τα ακόλουθα:

Πρώτο, η συζήτηση για την αναθεώρηση της Οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας («Fit for 55») βρίσκεται ακόμα υπό διαβούλευση χωρίς να έχει εξασφαλιστεί ομοφωνία από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Συνακόλουθα, σ’ αυτό το στάδιο δεν προκύπτει νομική δέσμευση για άμεση εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας, πόσω δε μάλλον που υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την τελική συμφωνία.

Δεύτερο, η μελέτη και η επεξεργασία επτά νέων φόρων χωρίς την παράλληλη εξέταση αντισταθμιστικών μέτρων θέτει εν αμφιβόλω τη δημοσιονομική ουδετερότητα που η κυβέρνηση διακηρύσσει και ως εκ τούτου δεν μπορεί να διεξαχθεί διάλογος σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ενόσω απουσιάζει η πλήρης εικόνα της πρότασης της κυβέρνησης.

Τρίτο, η επιβολή φόρων με δεδομένες τις ελλείψεις και τα κενά στις δημόσιες μεταφορές, η αύξηση του φόρου ταφής αποβλήτων, το υψηλό κόστος αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου και οι ανεπαρκείς υποδομές φόρτισης αποτελούν ανασταλτικοί παράγοντες για να επιτευχθεί το ζητούμενο που είναι η αλλαγή συμπεριφοράς σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον, δράσεις. Η επιβολή φόρων περισσότερο θα λειτουργήσει ως τιμωρία για την κοινωνία η οποία θα επιβαρυνθεί με νέα οικονομικά βάρη σε περίοδο μάλιστα πληθωρισμού και ακρίβειας.

Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η επιβολή της πράσινης φορολογίας με τον τρόπο που η κυβέρνηση επεξεργάζεται την εφαρμογή της, θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο κόστος για την οικονομία και την κοινωνία παρά σε όφελος.

Κατανοούμε τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχουμε έναντι της ΕΕ σε σχέση με την πράσινη μετάβαση, ωστόσο η επίτευξη αυτού του στρατηγικού στόχου θα πρέπει να υλοποιηθεί με ένα συνολικότερο πλέγμα μέτρων και πολιτικών που να δίνουν έμφαση περισσότερο στις υποδομές για αλλαγή συμπεριφοράς και λιγότερο σε μέτρα τιμωρητικού χαρακτήρα.

Με βάση τα πιο πάνω κρίνω ότι η επαναξιολόγηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ειδικά ως προς το θέμα της πράσινης φορολογίας, θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά την κυβέρνηση. Σημειώνω ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε με απόψεις και προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

06.06.2024

PREV

Η ευρωπαϊκή Δεξιά του ΕΛΚ στρέφεται συστηματικά ενάντια στα συμφέροντα της Κύπρου

NEXT

Το ενεργειακό μέλλον της Κύπρου να καθορίζεται μέσω της ΑΗΚ