Home  |  Βουλή   |  Δηλώσεις Κώστα Κώστα, μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου

Δηλώσεις Κώστα Κώστα, μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου

Να προστατευτούν οι δανειολήπτες και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις από τις καταχρηστικές ρήτρες των τραπεζών σε δανειακές συμβάσεις

Ξεκίνησε σήμερα στην Επιτροπή Εμπορίου η κατ’ άρθρον συζήτηση του πολυνομοσχεδίου για την προστασία των καταναλωτών, με το οποίο -μεταξύ άλλων- μεταφέρονται οι πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 (έπρεπε να εναρμονιστούμε μέχρι τις 17/1/20), το οποίο η κυβέρνηση καθυστέρησε να στείλει στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο, η οποία καθυστέρησε ακόμα 28 μήνες να το εξετάσει.

Έχουμε μελετήσει σε βάθος και με τη δέουσα σοβαρότητα το πολυσέλιδο νομοσχέδιο και σήμερα καταθέσαμε τις εισηγήσεις μας για αλλαγές επί του κειμένου, αλλά και τις διευκρινιστικές μας ερωτήσεις. Στόχος μας είναι το κείμενο που θα ψηφιστεί, και αυτό πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν, να μεταφέρει αυτούσιο τον ευρωπαϊκό κανονισμό, έτσι ώστε επιτέλους να προστατευτούν οι δανειολήπτες από τις προκλητικές και παράνομες πρακτικές των τραπεζών και τις καταχρηστικές τους ρήτρες σε δανειακές συμβάσεις.

Διαφωνούμε με το άρθρο 75(1), σύμφωνα με το οποίο ο νόμος θα εφαρμόζεται μόνο σε συμβάσεις που συνάπτονται ή σε εμπορικές πρακτικές που λαμβάνουν χώρα μετά την έναρξη ισχύος του. Αυτό αναφέρεται και στο άρθρο 3(2), το οποίο εξαιρεί τα υφιστάμενα συμβόλαια. Δεν είναι δυνατόν να αποδεικνύεται από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ότι μια τράπεζα, μέσω παράνομων καταχρηστικών ρητρών στη δανειακή της σύμβαση, «κλέβει» για χρόνια το δανειολήπτη και να δικαιούται αποκατάσταση από το δικαστήριο, μόνο για την περίοδο μετά την εφαρμογή του νόμου. Και δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τη δικαιολογία της αναδρομικότητας, αφού ο νόμος για τις εκποιήσεις (87/2018), έχει αναδρομική ισχύ.

Διαφωνούμε, επίσης, και με δύο άλλες πρόνοιες του νόμου (Μέρος IV, 3(δ) και 3(ε)), οι οποίες εξαιρούν από τις πρόνοιες εφαρμογής του νόμου τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις συμβάσεις για τη δημιουργία, απόκτηση ή μεταβίβαση δικαιωμάτων επί ακινήτων ή δικαιωμάτων εντός ακίνητης ιδιοκτησίας, το οποίο παραπέμπει στο νόμο για τις εκποιήσεις.

Σημειώνουμε με ικανοποίηση το γεγονός ότι το Υπουργείο Εμπορίου και η Νομική Υπηρεσία έχουν συμφωνήσει με τις ανησυχίες μας και ότι θα ετοιμάσουν νέες διατυπώσεις μέχρι την ερχόμενη βδομάδα.

Στη σημερινή συνεδρία κατατέθηκε άτυπα το προσχέδιο του νομοσχεδίου, το οποίο ετοίμασε ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος μετά από απαίτηση της Επιτροπής Εμπορίου και της Υπουργού Εμπορίου, το οποίο θα σταλεί για νομοτεχνικό έλεγχο και στο οποίο προστίθενται και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στον περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Συμβάσεις Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών από Αδειοδοτημένα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Νόμο.

Ως ΑΚΕΛ σημειώνουμε με ικανοποίηση την ετοιμασία του νομοσχεδίου, κάτι το οποίο ζητούσαμε επίμονα ως κόμμα και ως Επιτροπή τις τελευταίες εβδομάδες.

Τονίσαμε και σήμερα ότι θα πρέπει άμεσα η Νομική Υπηρεσία να προχωρήσει στο νομοτεχνικό έλεγχο του νομοσχεδίου και ότι θα πρέπει τα δύο νομοσχέδια να ψηφιστούν ταυτόχρονα από την Ολομέλεια.

Κατοχύρωση της οικοτεχνίας στις ορεινές, ημιορεινές και ακριτικές περιοχές

Ενημερωθήκαμε σήμερα για το νομοσχέδιο που αφορά στην οικοτεχνία στις ορεινές περιοχές, το οποίο ετοίμασε το Υπουργείο Εμπορίου σε συνεργασία με τον Υφυπουργό Τουρισμού και τον Επίτροπο Ορεινών Περιοχών και για το οποίο αυτή την περίοδο διεξάγεται δημόσια διαβούλευση.

Επαναλάβαμε και σήμερα ότι το ΑΚΕΛ συμφωνεί με την κατοχύρωση της οικοτεχνίας στις ορεινές, ημιορεινές και ακριτικές περιοχές, η οποία απαιτείται για την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αλλά και για τον περιορισμό της αστυφιλίας.

Σημειώσαμε ξανά ότι η νομοθεσία αυτή θα πρέπει να βοηθήσει τους παραγωγούς παραδοσιακών προϊόντων στις κατοικίες τους (εδέσματα, χειροτεχνία, κεραμικά κλπ) να μπορέσουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους, να αναπτύξουν τον αγροτουρισμό στις κοινότητές τους και δε θα τους κλείσει με αυστηρές πρόνοιες αδειοδότησης. Τους ανθρώπους αυτούς θα πρέπει να τους βοηθήσουμε με τη νομοθεσία αυτή και όχι να τους κάνουμε ζημιά, για αυτό και η νομοθεσία πρέπει να είναι απλή, κατανοητή και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Θα αναμένουμε την κατάθεση του νομοσχεδίου για να το μελετήσουμε και να τοποθετηθούμε.

30/03/2021

PREV

Επιστολή Γενικού Γραμματέα K.Ε. ΑΚΕΛ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

NEXT

Το ΑΚΕΛ δίπλα στον Παλαιστινιακό Λαό για τερματισμό της κατοχής