Home  |  19ο Συνέδριο (2000)

Το 19ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ, που συνήλθε από τις 7 μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2000 προσέλαβε ιδιαίτερη σημασία λόγω των κρίσιμων πολιτικών παραμέτρων μέσα στις οποίες πραγματοποιήθηκε και των σοβαρών θεμάτων που συζήτησε.  Το 19ο Συνέδριο υπήρξε το επιστέγασμα πολύμηνης προσυνεδριακής δουλιάς, εσωκομματικού και δημόσιου διαλόγου και βαθιού προβληματισμού, ο οποίος συνεχίστηκε και στο ίδιο το Συνέδριο.

Οι σύνεδροι εκφράζοντας ελεύθερα και δημοκρατικά τις απόψεις και τη βούληση τους συζήτησαν και ενέκριναν τις «Θέσεις της Κ.Ε. προς το 19ο Συνέδριο», την εισηγητική ομιλία του Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Δημήτρη Χριστόφια, την Έκθεση της Κ.Ε. Ελέγχου και την Έκθεση για τα Οικονομικά της Κ.Ε. του Κόμματος. Το Συνέδριο συζήτησε επίσης και διαμόρφωσε σε τελική μορφή την «Πρόταση του ΑΚΕΛ για τον Εκσυγχρονισμό της Κυπριακής Κοινωνίας». Τέλος το Συνέδριο
εξέλεξε τη νέα Κεντρική Επιτροπή και την Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου του ΑΚΕΛ.

Ολοκληρώνοντας τις εργασίες του το 19 Συνέδριο συζήτησε και ενέκρινε την πιο κάτω πολιτική απόφαση που καθορίζει τις παραμέτρους της πολιτικής του Κόμματος μέχρι το επόμενο Συνέδριο.

Αγρότες και Αγροτικό Κίνημα

  1. Το 19ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ διαπιστώνει ότι η αγροτική οικονομία πλήττεται από την πολιτική των φιλελευθεροποιήσεων και της μείωσης των δασμών καθώς και από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Το  αγροτικό εισόδημα εξανεμίζεται ενώ παράλληλα αυξάνονται  τα γεωργικά χρέη. Τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου πολλαπλασιάζονται λόγω της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης. Το ΑΚΕΛ παρακολουθεί τις εξελίξεις, συμβάλλει στην προώθηση προβλημάτων και αιτημάτων του αγροτικού κόσμου και έμπρακτα συμπαρίσταται στο δύσκολο αγώνα της ΕΚΑ και του Αγροτικού Κινήματος για προώθηση αγροτικών μεταρρυθμίσεων για αναδιαρθρώσεις, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας.
  2. Μπροστά στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται και στην απροθυμία της Κυβέρνησης να ακολουθήσει μια ορθολογιστική αγροτική πολιτική το 19ο Συνέδριο καλεί το Κόμμα να συνεχίσει σε συνεργασία με την ΕΚΑ να υποστηρίζει εντονότερα και να προωθεί τα προβαλλόμενα από το αγροτικό κίνημα αιτήματα, ώστε η αναδόμηση και  ο εκσυγχρονισμός να γίνουν πραγματικότητα για να αυξηθεί η παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της αγροτικής οικονομίας. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει ανάμεσα σ άλλα να προωθηθούν:

I.    Διοχέτευση κεφαλαιουχικών επενδύσεων με την παροχή ουσιαστικών κινήτρων  και λήψη σειράς πρακτικών μέτρων  για δημιουργία σύγχρονων βιώσιμων μονάδων.
II.   Παροχή ουσιαστικών κινήτρων για πραγματικές αναδιαρθρώσεις των βασικών καλλιεργειών.
III.  Ενίσχυση της έρευνας για εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης της παραγωγής και επαρκή στελέχωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
IV.  Υιοθέτηση των προτεινόμενων από το αγροτικό κίνημα συγκεκριμένων μέτρων για μείωση του κόστους παραγωγής, όπως η επιδότηση του πετρελαίου για γεωργική χρήση, ο μηδενικός συντελεστής Φ.Π.Α. για γεωργικά χρειώδη και υπηρεσίες, η απλοποίηση δομών εμπορίας, η ρύθμιση των γεωργικών χρεών, μη αποκλειόμενης και της διαγραφής τους.
V.  Θεσμοθέτηση των Ταμείων στήριξης για διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος.
VI.  Απορρόφηση από το κράτος του απαιτούμενου κόστους εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο.
VII. Εφαρμογή του νόμου για σύσταση Αρχής Υδάτων.
VIII.Συνεχής βελτίωση των γεωργικών ασφαλίσεων.
IX.  Αναβάθμιση και επέκταση υφιστάμενων και προώθηση νέων βελτιωμένων Σχεδίων για τους νέους και τις γυναίκες, όπου μεταξύ άλλων θα παρέχονται αυξημένα κίνητρα για δημιουργία αγροτικών βιοτεχνιών και προώθηση του αγροτουρισμού.
X.   Εμπλουτισμός της διδακτέας ύλης του σχολείου με μαθήματα αγροτικής οικονομίας και δημιουργία Γεωργικής Σχολής.

Αθλητισμός

  1. Το ΑΚΕΛ έδινε πάντα σημασία στη σωστή οργάνωση, καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλητισμού. Από το προηγούμενο Συνέδριο μέχρι σήμερα κατέβαλε προσπάθειες να αναβαθμίσει και να εκσυγχρονίσει την παρεμβολή του στα αθλητικά πράγματα της Κύπρου. Το 19ο Συνέδριο εκτιμά και στηρίζει αυτές τις προσπάθειες.
  2. Οι άξονες της πολιτικής του ΑΚΕΛ στην επόμενη πενταετία είναι α) ο εκδημοκρατισμός και εξυγίανση με επίκεντρο το ξήλωμα των κυκλωμάτων που δρουν στον αθλητισμό, β) ο τομέας της υποδομής και της ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση στον προγραμματισμό και την εκτέλεση έργων και γ) τα οικονομικά με επίκεντρο την απαραίτητη βοήθεια από το κράτος και την επίλυση του μεγάλου προβλήματος των οικονομικών των σωματείων.

Απόδημοι – Επαναπατρισθέντες

  1. Το 19ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ απευθύνει πατριωτικό χαιρετισμό στους απόδημους Κυπρίους. Ο ρόλος τους στο σημερινό στάδιο του αγώνα που διέρχεται το Κυπριακό πρόβλημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, γι’ αυτό και θα πρέπει να τεθεί σε πιο οργανωμένη βάση. Ταυτόχρονα ως κράτος χρειάζεται να ενισχύσουμε την προσπάθεια των αποδήμων στη διεκπεραίωση του σοβαρού καθήκοντος της διαφώτισης για το Κυπριακό στις χώρες που ζουν και εργάζονται. Παράλληλα να ασχοληθούμε πιο επισταμένα και σοβαρά με τα προβλήματα που τους ταλανίζουν στις χώρες που διαβιούν. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίζει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση στη βάση συγκεκριμένων προτάσεων.
  2. Το 19ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ θεωρεί ότι η κυπριακή πολιτεία πρέπει να να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των επαναπατριζομένων με ενδιαφέρον και στοργή και να δώσει κίνητρα για ενθάρρυνση της επιστροφής και μόνιμης εγκατάστασης. Το ΑΚΕΛ γνωρίζει τα προβλήματα και θα παράσχει κάθε βοήθεια και συμπαράσταση στους επαναπατρισθέντες συμπατριώτες μας.